Năm 2021, Đại học Ngân hàng TP.HCM mở 3 chuyên ngành mới gồm Quản trị Logistic và chuỗi cung ứng, Công nghệ Tài chính, Khoa học dữ liệu trong kinh doanh.

Đại học Ngân hàng TP.HCM vừa công bố Đề án tuyển sinh đại học chính quy và đại học liên kết quốc tế dự kiến năm 2021. Năm nay, trường tuyển sinh hệ đại học chính quy với 7 ngành đào tạo, gồm Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kinh tế quốc tế, Hệ thống thông tin quản lý, Luật Kinh tế và Ngôn ngữ Anh.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 3.280. Trong đó, chương trình đại trà tuyển 2.165 chỉ tiêu. Chương trình đại học chính quy chất lượng cao tuyển 950 chỉ tiêu. 165 chỉ tiêu còn lại thuộc về chương trình đại học chính quy quốc tế song bằng.

Ngoài ra, Đại học Ngân hàng TP.HCM cũng tuyển sinh 235 chỉ tiêu chương trình liên kết quốc tế do đại học đối tác cấp bằng.

Năm nay, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vẫn là phương thức tuyển sinh chủ yếu, chiếm khoảng gần 80% chỉ tiêu, áp dụng cho 1.925 chỉ tiêu chương trình đại trà, 570 chỉ tiêu chương trình chất lượng cao, 80 chỉ tiêu chương trình quốc tế song bằng.

Các phương thức mới được áp dụng trong năm 2020 vẫn tiếp tục được duy trì và tăng lên so với năm trước.

Cụ thể, phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế tuyển sinh của trường chiếm khoảng 12% tổng chỉ tiêu tuyển sinh. Phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức chiếm khoảng 8% chỉ tiêu.

Riêng chương trình liên kết quốc tế áp dụng phương thức xét kết quả học tập THPT kết hợp phỏng vấn.

Năm nay, Đại học Ngân hàng TP.HCM mở thêm 3 chuyên ngành mới, gồm Quản trị Logistic và chuỗi cung ứng (Quản trị kinh doanh), Công nghệ Tài chính (Fintech - Tài chính Ngân hàng), Khoa học dữ liệu trong kinh doanh (Hệ thống thông tin quản lý).

Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể như sau:

đại học ngân hàng tuyển sinh 2021đại học ngân hàng tuyển sinh 2021đại học ngân hàng tuyển sinh 2021đại học ngân hàng tuyển sinh 2021

Đại học Ngân hàng TP.HCM không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT để xét tuyển đối với phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

> Các trường đại học ào ạt mở thêm ngành mới

> Đại học Kinh tế TP.HCM tuyển sinh 29 ngành trong năm 2021

Theo Zing News