Đại học Lương Thế Vinh

  • Phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định
  • ĐT: (0350) 3680 042; 3680 186
  • Website: www.ltvu.edu.vn

KÝ HIỆU TRƯỜNG: DTV

Giới thiêu trường Đại học Lương Thế Vinh

Trường Đại học Lương Thế Vinh là một trường đại học được thành lập ngày 5 tháng 12 năm 2003 theo Quyết định số 259/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải

Trước đây trường còn có tên là Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh, ngày 29/5/2006, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm đã ký Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg, cho phép đổi tên Trường thành Trường Đại học Lương Thế Vinh theo tên một nhà toàn học Việt Nam thời Hậu Lê, đang chuyển sang loại hình trường đại học tư thục và sẽ hoạt động theo quy chế trường đại học tư thục

Trường đào tạo đa ngành - đa lĩnh vực, từ bậc trung cấp, cao đẳng đến đại học, bao gồm các chuyên ngành như: Tin học, Cơ khí, Xây dựng, Kế toán, Du lịch, Nuôi trồng thuỷ sản

>> Thông tin tuyển sinh đại học Dân lập Lương Thế Vinh

>> Điểm chuẩn Đại học Dân lập Lương Thế Vinh

Các chuyên ngành đào tạo trường Đại học Lương Thế Vinh

Ngành đào tạo Mã ngành Khối thi
Các ngành đào tạo đại học:
Công nghệ thông tin D480201 A,A1,D1
Kĩ thuật công trình xây dựng D580201 A,A1
Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông - ti le choi
D580205 A,A1
Công nghệ kĩ thuật cơ khí D510201 A,A1
Thú y D640101 A,A1,B, D1,2,3,4
Nuôi trồng thuỷ sản D620301 A,A1,B, D1,2,3,4
Kế toán D340301 A,A1,D1,2,3,4
Tài chính - Ngân hàng D340201 A,A1,D1,2,3,4
Quản trị kinh doanh D340101 A,A1,D1,2,3,4
Việt Nam học (Văn hóa du lịch) D220113 C,D1,2,3,4
Các ngành đào tạo cao đẳng:
Tin học ứng dụng C480202 A,A1,D1
Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng - diem thi dai hoc
C510102 A,A1
Công nghệ kĩ thuật cơ khí C510201 A,A1
Kế toán C340301 A,A1,D1,2,3,4
Tài chính - Ngân hàng C340201 A,A1,D1,2,3,4
Việt Nam học (Văn hóa du lịch) C220113 C,D1,2,3,4

Tổng chỉ tiêu đào tạo các trình độ, các hình thức đào tạo của trường là 1.200 chỉ tiêu. Thông tin chỉ tiêu chi tiết tham khảo tại website của trường.
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi tuyển sinh đại học 2013 của thí sinh đã thi theo đề thi chung của Bộ vào các trường đại học và cao đẳng trong cả nước để xét tuyển.
- Học phí:
+ Đại học: 650.000đ/tháng (10 tháng/năm)
+ Cao đẳng: 600.000đ/tháng (10 tháng/năm).