Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội )

(University of Labour and Social Affairs)
Thành lập năm: 2005
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:Số 43, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, Q.Cầu Giấy, Tp.Hà Nội

Học phí

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có) :

Thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.