Phát triển theo mô hình trường đại học hiện đại trên thế giới

Mục tiêu chung của Đề án là đảm bảo Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Trường về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức bộ máy và nhân sự, giảm nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước; đồng thời, bảo đảm sinh viên nghèo, sinh viên là đối tượng chính sách có cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo của trường.

Mục tiêu cụ thể của Đề án là nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm cho người học được đào tạo đạt chuẩn đầu ra theo cam kết được công bố của trường; được tiếp cận việc ứng dụng khoa học công nghệ; được rèn luyện kỹ năng và trau dồi phẩm chất đạo đức.

Đồng thời, phát triển chương trình đào tạo theo chương trình của các trường đại học hiện đại trên thế giới, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý, phù hợp với các nguồn lực của trường; chú trọng đào tạo các chương trình chất lượng cao và theo đặt hàng.

Đại học Kinh tế Tp.HCM thay đổi cơ chế hoạt động, tăng học phí

Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh xây dựng phương án tuyển sinh riêng. Ảnh minh họa

Cùng với đó là đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, bao gồm nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng; tăng cường nguồn thu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; tăng cường hợp tác quốc tế để hỗ trợ và đẩy mạnh hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học; xây dựng hệ thống tổ chức và nhân sự theo mô hình của các trường đại học hiện đại trên thế giới...

Xây dựng phương án tuyển sinh riêng

Nội dung đổi mới hoạt động của trường sẽ tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; tổ chức bộ máy, nhân sự; tài chính; chính sách học bổng, học phí; về đầu tư, mua sắm và cơ chế giám sát.

Cụ thể, trường sẽ xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo bảo đảm chuẩn kiến thức và kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp; chủ động mở các ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với điều kiện về đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và cơ sở vật chất của trường đáp ứng nhu cầu xã hội; xây dựng phương án tuyển sinh riêng phù hợp với yêu cầu, lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và yêu cầu của xã hội; tự chủ trong nghiên cứu khoa học...

Về tài chính, trường sẽ thu học phí ổn định theo kế hoạch với mức thu học phí bình quân (của chương trình đại trà) tối đa là 13 triệu đồng/sinh viên/năm học 2014-2015 và trong 2 năm học tiếp theo là 14,5 triệu đồng và 16,5 triệu đồng.

Theo Báo VietQ, tin gốc: http://vietq.vn/dai-hoc-kinh-te-tp-ho-chi-minh-xay-dung-phuong-an-tuyen-sinh-rieng-d49120.html