Đại học Kinh Tế – Luật -Đại Học Quốc Gia TPHCM

Đại Học Quốc Gia TPHCM
( University of Economics and Law)
Thành lập năm: 2010
Địa chỉ:Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

Học phí

HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018 – 2019

- Các lớp đại trà: trung bình 8.1 triệu đồng/năm (250.000 đồng/tín chỉ)

- Các lớp chất lượng cao: 22 triệu đồng/năm đầu tiên, mỗi năm tăng 10%

- Lớp chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh: 39 triệu đồng/năm, giữ mức học phí suốt 4 năm

- Các lớp cử nhân quốc tế: 260 triệu đồng/3.5 năm tại Việt Nam