Đại học Hoa Lư

  • Kỳ Vỹ, Ninh Nhất, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình;
  • ĐT: (030) 3892240; 3892701
  • Website: hluv.edu.vn

Giới thiệu trường Đại học Hoa Lư

Trường Đại học Hoa Lư là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là một trường đại học vùng, tuyển sinh trong cả nước trừ khối sư phạm chỉ giới hạn ở khu vực nam Bắc Bộ.

Trường Đại học Hoa Lư được thành lập ngày 09/4/2007. Trường là trường Đại học đa ngành, là cơ sở đào tạo Đại học và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Các chuyên ngành đào tạo trường Đại học Hoa Lư

Tên ngành/nhóm ngành Khối
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Sư phạm Toán học D140209 A,A1
Sư phạm Vật lý D140211 A,A1
Sư phạm Sinh học D140213 B
Sư phạm Hóa học - ti le choi
D140212 A,B
Sư phạm Ngữ văn D140217 C
Giáo dục Mầm non D140201 M
Kế toán D340301 A,A1,D1
Quản trị kinh doanh D340101 A,A1.,D1
Việt Nam học D220113 C,D1
Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
Giáo dục Mầm non C140201 M
Giáo dục Tiểu học C140202 C,D1
Sư phạm ngữ văn C140217 C
Sư phạm Toán C140209 A,A1
Sư phạm Hóa C140212 A,B
Sư phạm Tiếng Anh - diem chuan dai hoc
C140231 A1,D1
Kế toán C340301 A,D1
Quản trị Kinh doanh C340101 A,A1,D1
Việt Nam học C220113 C,D1
Tin học ứng dụng C480202 A,A1,D1

Tuyển sinh trong cả nước
- Trường Đại học Hoa Lư không tổ chức thi tuyển sinh mà lấy kết quả thi đại học của những thí sinh đã thi các khối A, A1, B, C, D1, M ở các trường đại học trong cả nước để xét tuyển.
- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ GDĐT.
- Trường có khu KTX khép kín, đáp ứng chỗ cho 600-700 sinh viên.

Theo Đại học Hoa Lư