Đại học Hải Dương

Địa chỉ: Giữa số 1002 và 1004, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Tel: (0320) 3 861 121 - Fax: (0320) 3861 249
Website: www.uhd.edu.vn

Giới thiệu trường Đại học Hải Dương

Trường Đại học Hải Dương (Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương) là Trường công lập trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương, được thành lập ngày 26 tháng 07 năm 2011 trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương và được đổi tên theo Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Với truyền thống 52 năm xây dựng và trưởng thành (trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập các cơ sở đào tạo từ các ngành: Tài chính, Kế hoạch, Thương nghiệp, Lao động và Lương thực). Nhà trường có uy tín và thế mạnh đào tạo chuyên nghiệp và dạy nghề theo các bậc: sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và đại học theo các khối ngành kinh tế - kỹ thuật - xã hội.

Các chuyên ngành đào tạo tại Đại học Hải Dương

Ngành đào tạo Mã ngành Khối thi
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
* Đại học
- Kế toán D340301 A,A1,D1
- Tài chính – Ngân hàng D340201 A,A1,D1
- Kinh tế D310101 A,A1,D1
- Quản trị - Kinh doanh D340101 A,A1,D1
- Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành - ti le choi
D340103 A,A1,D1
- Kỹ thuật Điện – Điện tử D520201 A,A1
- Chăn nuôi – Thú y D620105 A,A1,B
- Phát triển nông thôn D620116 A,A1,B
- Chính trị học D310201 A1,C,D1
* Liên thông Cao đẳng lên Đại học
- Kế toán D340301 A,A1,D1
- Tài chính – Ngân hàng D340201 A,A1,D1
- Quản trị - Kinh doanh D340101 A,A1,D1
- Kỹ thuật Điện – Điện tử D520201 A,A1
CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
* Cao đẳng
- Kế toán C340301 A,A1,D1
- Tài chính- Ngân hàng C340201 A,A1,D1
- Quản trị kinh doanh - chi tieu tuyen sinh
C340101 A,A1,D1
- Quản trị văn phòng C340406 A,A1,C,D1
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C510301 A,A1
- Công nghệ thông tin C480201 A,A1
- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông C510302 A,A1
- Tiếng Anh thương mại C220201 D1
* Liên thông Trung cấp lên Cao đẳng
- Kế toán C340301 A,A1,D1
- Quản trị văn phòng C340406 A,A1,C,D1
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C510301 A,A1
- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông C510302 A,A1

Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh chủ yếu trên địa bàn tỉnh, các tỉnh lân cận và cả nước.
- Phương thức tuyển sinh:
+ Hệ đại học: Trường tổ chức thi tuyển và xét tuyển theo kết quả thi đại học của thí sinh dự thi các khối A, A1, B, D1 theo quy định hiện hành.
+ Hệ cao đẳng: Trường tổ chức thi tuyển và xét tuyển theo kết quả thi đại học của thí sinh dự thi các khối A, A1, B, C, D1 theo quy định hiện hành.

Theo Đại học Hải Dương