Đại học FPT

FPT
( Financing and Promoting Technology Education)
Thành lập năm: 1999
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:Khu Giáo dục và Đào tạo – Khu Công nghệ cao Hòa Lạc – Km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, TP. Hà Nội

Các ngành đào tạo

Đại học FTP tuyển sinh 2020 với các ngành đào tạo, chỉ tiêu và tổ hợp môn xét tuyển như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 7800

2. Ngành học – mã ngành:

3. Các tổ hợp môn xét tuyển