Mã trường: FPT

Đại học FPT

FPT

Tên tiếng Anh: Financing and Promoting Technology Education

Thành lập năm: 1999

Địa chỉ: Khu Giáo dục và Đào tạo – Khu Công nghệ cao Hòa Lạc – Km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, TP. Hà Nội

Tỉnh thành: Hà Nội

Các ngành đào tạo

Khối ngành Lĩnh vực  

 

Chỉ tiêu

Ngành Mã ngành
II Mỹ thuật ứng dụng 50 1. Thiết kế đồ họa 7210403
III Kinh doanh & quản lý  

 

1000

2. Quản trị Kinh doanh 7340101
3. Kinh doanh quốc tế 7340120
 V Máy tính & CNTT 3 (*) 4. Kỹ thuật phần mềm 7480103
5. An toàn thông tin 7480202
6. Khoa học máy tính 7480101
  VII    

 

 

Ngôn ngữ

  

250 7. Ngôn ngữ Anh 7220201
8. Ngôn ngữ Nhật 7220209
9. Ngôn ngữ Hàn Quốc (dự kiến) 7220210
10. Ngôn ngữ Trung Quốc (dự kiến) 7220215
Du lịch, khách sạn, nhà hàng 11. Quản trị khách sạn 7810201
12. Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (dự kiến) 7810103
Báo chí & truyền thông 13. Truyền thông đa phương tiện 7320104

Lưu ý: (*) chỉ tiêu nhóm ngành CNTT xác định theo Cơ chế đặc thù, có hiệu lực từ tháng 5/2018

1.3 Các tổ hợp môn xét tuyển

TT Ngành Mã ngành Mã tổ hợp Tổ hợp môn xét tuyển
1 Kỹ thuật phần mềm 7480103 D01

 

A00

A01

D90

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

 

Toán, Vật lý, Hoá học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, KHTN

2 An toàn thông tin 7480202
3 Khoa học máy tính 7480101
4 Thiết kế đồ họa 7210403 D01

 

A00

A01

D96

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

 

Toán, Vật lý, Hoá học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, KHXH

5 Quản trị kinh doanh 7340101
6 Kinh doanh quốc tế 7340120
7 Ngôn ngữ Anh 7220201
8 Ngôn ngữ Nhật 7220209
9 Ngôn ngữ Hàn Quốc

 

(dự kiến)

7220210
10 Ngôn ngữ Trung Quốc (dự kiến) 7220215
11 Quản trị khách sạn 7810201
12 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (dự kiến) 7810103
13 Truyền thông đa phương tiện 7320104

Tin xem nhiều