Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

(Van Xuan University of Technology)
Thành lập năm: 2008
Tỉnh thành:Nghệ An
Địa chỉ:Số 103, Đại lộ Nguyễn Sinh Cung, Tx. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Học phí

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo đại học chính quy chuẩn Nhật Bản năm học 2018-2019, chi tiết như sau

TT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Mã tổ hợp môn

Học phí/kỳ

1

Công nghệ thông tin

7480201

50

A00, A01, A16, D90

  Học phí: 8.500.000 đồng/Học kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Công nghệ sinh học

7420201

40

A00, A02, B00, D90

3

Kỹ thuật xây dựng

7580201

40

A00, A01, D07, C01

4

Quản trị kinh doanh

7340101

50

A00, A01, D01, D90

5

Quản trị du lịch và khách sạn

7810201

50

A00, A04, D01, D97

6

Kế toán

7340301

50

A00, A01, D01, D90

7

Tài chính ngân hàng

7340201

40

A00, A01, D01, D90

8

Ngôn ngữ Anh

7220201

40

D01, D90, D78, A01

  Học phí: 8.500.000 đồng/Học kỳ