Đại Học Công Nghệ Thông Tin

Đại Học Quốc Gia TPHCM
(The University of Information Technology)
Thành lập năm: 2006
Địa chỉ:Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.

Học phí

Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm

STT

Hệ đào tạo

Học phí dự kiến năm học 2019-2020 (đồng/năm học)

Học phí dự kiến năm học 2020-2021 (đồng/năm học)

Học phí dự kiến năm học 2021-2022 (đồng/năm học)

Học phí dự kiến năm học 2022-2023 (đồng/năm học)

1

Chính quy

18.000.000

20.000.000

22.000.000

24.000.000

2

Văn bằng 2

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

3

Đào tạo từ xa

18.000.000

20.000.000

22.000.000

24.000.000

4

Chương trình chất lượng cao

30.000.000

35.000.000

35.000.000

40.000.000

5

Chương trình tiên tiến

40.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

6

Chương trình liên kết (Đại học Birmingham City) (3.5 năm)

80.000.000

80.000.000

138.000.000

 

Học phí trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM 2017 - 2018

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm học 2017 - 2018 của trường Đại học Công nghệ Thông tin TP HCM là 8.700.000 đồng/ năm học.
Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm:

STT

Hệ đào tạo

Học phí dự kiến năm học 2017-2018 (đồng/năm học)

Học phí dự kiến năm học 2018-2019 (đồng/năm học)

Học phí dự kiến năm học 2019-2020 (đồng/năm học)

Học phí dự kiến năm học 2020-2021 (đồng/năm học)

1

Chính quy

8.700.000

9.600.000

10.600.000

11.700.000

2

Văn bằng 2

28.000.000

28.000.000

30.000.000

30.000.000

3

Đào tạo từ xa

9.570.000

10.560.000

11.660.000

12.870.000

4

Chương trình chất lượng cao

28.000.000

28.000.000

30.000.000

30.000.000

5

Chương trình tiên tiến

35.000.000