Đại Học An Ninh Nhân Dân

VPSU
(Vietnam People's Security University)
Thành lập năm: 2007
Địa chỉ:Km 18 xa lộ Hà Nội đi Biên Hòa; phường Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Học phí

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):

Thí sinh không phải đóng học phí trong quá trình học tập.