Bộ GD-ĐT có thông báo về việc các trường đại học được quyền quyết định đánh giá học phần, bảo vệ luận văn, đồ ăn tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến trước tình hinh dịch Covid-19.

dịch covid

Sinh viên Trường ĐH Thương mại đang thực hiện việc bảo vệ một dự án bằng hình thức trực tuyến

Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các cơ sở giáo dục ĐH (gọi chung là các trường ĐH) để hướng dẫn các trường tổ chức hoạt động dạy và học, kết thúc năm học và tuyển sinh trong thời gian dịch Covid-19.

Theo đó, trong trường hợp cần thiết, tùy theo diễn biến của dịch Covid-19 tại địa phương, trường ĐH tiếp tục chủ động quyết định việc tổ chức dạy và học theo hình thức trực tuyến, hoặc trực tuyến kết hợp trực tiếp khi đáp ứng các quy định hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức đào tạo qua mạng; đồng thời tăng cường các giải pháp quản lý chất lượng lớp học trực tuyến.

Quy trình đánh giá các học phần theo hình thức trực tuyến được áp dụng khi đảm bảo trung thực, công bằng và khách quan như đánh giá trực tiếp.

Việc tổ chức bảo vệ và đánh giá đồ án, khóa luận trực tuyến ở trình độ ĐH phải đáp ứng thêm những quy định sau: đánh giá thông qua một hội đồng chuyên môn gồm ít nhất 3 thành viên; được sự đồng thuận của các thành viên hội đồng và người học; diễn biến của buổi bảo vệ trực tuyến được ghi hình, ghi âm đầy đủ và lưu trữ để phục vụ công tác giám sát, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục và thanh tra trong trường hợp có yêu cầu.

Việc đánh giá luận văn, luận án trực tuyến tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về đánh giá luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các trường ĐH chủ động chuẩn bị các phương án điều chỉnh kế hoạch dạy và học để ứng phó kịp thời khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đặc biệt, các trường cần đảm bảo an toàn trong các sự kiện kết thúc năm học, đồng thời lên phương án dự phòng trong công tác tuyển sinh năm 2021, chuẩn bị các điều kiện dự phòng về nhân lực và cơ sở vật chất khi có yêu cầu và theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT.

COVID-19: Các trường mầm non ở TP.HCM có thể nhận giữ trẻ từ 14/6

COVID-19: ĐH Kinh Tế TP.HCM quyết định hủy hình thức thi tập trung

Theo Thanh Niên