Chỉ tiêu tuyển sinh trường cao đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chỉ tiêu tuyển sinh trường cao đẳng Sư Phạm Hà Nội năm 2013 sẽ được cập nhật chi tiết tại đây. Cấp học bổng khuyến khích học tập loại Khá cho 92 sinh viên cao đẳng hệ chính quy khóa 2010 - 2013

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 80/QĐ-CĐSPHN

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Cấp học bổng học kỳ I năm học 2012 – 2013
cho sinh viên cao đẳng hệ chính quy khóa 2010 - 2013

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ NỘI

 

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên trong các trường chuyên, năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-CĐSP ngày 26 tháng 3 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy trường CĐ Sư phạm Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp xét học bổng khuyến khích học tập ngày 30/01/2013 của Hội đồng xét duyệt học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội về việc xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học
2012-2013 đối với sinh viên cao đẳng hệ chính quy khóa 2010 - 2013;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

a. Cấp học bổng khuyến khích học tập loại Giỏi cho 03 sinh viên cao đẳng hệ chính quy khóa 2010 - 2013. Mỗi suất học bổng trị giá 225.000đ/tháng.

b. Cấp học bổng khuyến khích học tập loại Khá cho 92 sinh viên cao đẳng hệ chính quy khóa 2010 - 2013. Mỗi suất học bổng trị giá 150.000đ/tháng.

(có danh sách kèm theo ).

Điều 2. Quyết định này được thực hiện trong 05 tháng (từ tháng 08/2012 đến tháng 12/2012).

Điều 3. Các Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, Đào tạo, Tài chính-Kế toán; các Trưởng khoa và những sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;

- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên;

- Như điều 3;

- Phòng Quản lý KH-ĐN;

- Lưu: VT, CTHSSV (03 bản).

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

VŨ NGỌC PHƯƠNG

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Chỉ tiêu tuyển sinh trường cao đẳng Sư Phạm Hà Nội, tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, cao đẳng sư phạm hà nội

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017