>> Xem Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh 2018

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH

DDM

 

 

3.000

Yên Thọ - Đông Triều - Quảng Ninh

ĐT: 0333.871.292; Website: http: //www.qui.edu.vn

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

2.000

1. Kế toán

 

D340301

Các tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển (chung cho các ngành):

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

 

2. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

 

D510303

 

3. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

D510301

 

4. Kỹ thuật mỏ

 

D520601

 

5. Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng

 

D510102

 

6. Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

 

D520503

 

7. Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

 

D510201

 

8. Công nghệ thông tin

 

D480201

 

9. Kỹ thuật địa chất

 

D520501

 

10. Kỹ thuật tuyển khoáng

 

D520607

 

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

 

1.000

1. Công nghệ kỹ thuật mỏ

 

C511001

Các tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển (chung cho các ngành):

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

 

2. Quản trị kinh doanh

 

C340101

 

3. Tin học ứng dụng

 

C480202

 

4. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

C510303

 

5. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

 

C510102

 

6. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

C510301

 

7. Công nghệ Kỹ thuật ô tô

 

C510205

 

8. Công nghệ kỹ thuật địa chất

 

C515901

 

9. Kế toán

 

C340301

 

10. Công nghệ kỹ thuật trắc địa

 

C515902

 

11. Công nghệ tuyển khoáng

 

C511002

 

- Phương thức TS:

+ Dành 80 % chỉ tiêu dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia;

+ Dành 20% chỉ tiêu dựa vào kết quả học: Học kỳ 1 và học kỳ 2 của năm học lớp 12 ở bậc học THPT.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước