TUYEN SINH | CHI TIEU TUYEN SINH | CHI TIEU TUYEN SINH 2013

Cao đẳng Tài chính - Hải quan

Tên tiếng Anh: The College of Finance and Customs

Cơ quanchủ quản: Bộ Tài Chính

Địa chỉ: B2/1A Đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A, Q.9, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.tchq.edu.vn

Mã tuyển sinh: CTS

 

Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Thương Mại năm 2013

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh của trường như sau:

 

Tên ngành/nhóm ngành Khối

Chỉ tiêu tuyển sinh
2013

Tài chính – Ngân hàng C340201 A,D1 500
Kế toán C340301 A,D1 630
Hệ thống thông tin quản lý C340405 A,D1 70
Quản trị kinh doanh C340101 A,D1 300
Kinh doanh thương mại C340121 A,D1 100

 

 

 

 

Tuyển sinh 2013

Vùng tuyển:

Tuyển sinh trong cả nước

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này hoặc thắc mắc, xin gửi theo mẫu phản hồi dưới đây.

 

Kenhtuyensinh

Theo Báo Giáo Dục