Đề thi môn Ngữ Văn trong kỳ thi THPT 2020 được đánh giá tương đối dễ. Song, bên cạnh những bài thi đạt điểm khá giỏi vẫn có những thí sinh (TS) làm bài dưới điểm trung bình. Nguyên nhân chủ yếu do TS diễn đạt không rõ ràng, thiếu kỹ năng diễn đạt.

> Thi tốt nghiệp THPT 2020: Đã có bài thi Ngữ văn đạt 9,75 điểm

> Khi nào tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt hai?

Chấm thi THPT 2020: Lý do khiến nhiều bài thi Ngữ Văn dưới điểm 5 - Ảnh 1

Phổ điểm môn Ngữ Văn dự kiến phổ biến ở khoảng 5 - 7

Lối diễn đạt không rõ ràng, không đáp ứng yêu cầu đáp án

Ở phần đọc hiểu (3 điểm), mặc dù văn bản không khó, câu hỏi cũng bám sát với cách hỏi của đề thi tham khảo, thế nhưng nhiều thí sinh (TS) làm bài không tốt, có nhiều lỗi sai ngớ ngẩn.

Chẳng hạn câu 1 (0,5 điểm), nhiều TS xác định phương thức biểu đạt sai do nhầm lẫn sang phong cách ngôn ngữ (chính luận) hoặc đọc đề không kỹ (đề chỉ yêu cầu trả lời 1 phương án) thì trả lời đến 2, 3 phương án. Đa số những bài điểm dưới 5 đều bị điểm 0 câu này.

Câu 3 (0,75 điểm) của phần đọc hiểu (chỉ ra những nét tương đồng về sự sống…) cũng ít TS đạt điểm trọn vẹn. Lỗi sai của câu này là diễn đạt không rõ ràng, hoặc quá sơ sài, hoặc quá dài dòng… không đáp ứng được yêu cầu đáp án.

Câu 4 (1 điểm) hầu hết TS đều thể hiện được quan điểm (đồng ý hoặc không) nhưng lý giải không rõ ràng, thiếu thuyết phục, hoặc lý giải sai, nên mất hơn nửa số điểm.

Liên hệ mở rộng gượng ép

Trước kỳ thi nhiều TS nghĩ đề sẽ cho vấn đề dịch bệnh COVID-19. Chính vì vậy, dù đề thi không đề cập cụ thể vấn đề này nhưng bằng “liên hệ mở rộng” các TS vẫn đưa những vấn đề này vào bài làm ở câu nghị luận xã hội và văn học. Có TS liên hệ hợp lý nhưng cũng có nhiều bài làm liên hệ vấn đề này một cách gượng ép, khiên cưỡng.

Câu viết đoạn văn ngắn (2 điểm), TS mất điểm ở kỹ năng trình bày. Nhiều bài làm quá ngắn, viết sơ sài hoặc viết dài nhưng không làm rõ được trọng tâm yêu cầu của đề là bàn về sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày nên thừa ý không cần thiết. Đa số mất điểm về chính tả, ngữ pháp (0,25 điểm) vì bị từ 3 lỗi trở lên, không có điểm sáng tạo (0,25 điểm). Thậm chí có TS bỏ luôn, không viết câu này.

Lỗi lớn nhiều nhất là ở câu nghị luận văn học (5 điểm, phân tích đoạn thơ trong bài Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm). Những bài điểm thấp rơi vào các lỗi sau: Thiếu nhiệt tình làm bài, bỏ trống hoặc chỉ viết mở bài, trích thơ và viết thành một đoạn cảm nhận ngắn; không có sự cảm thụ và kỹ năng phân tích thơ nên bố cục không hợp lý, không có phần đánh giá (0,5 điểm). Ngoài ra, TS còn để mất điểm phần sáng tạo vì không biết vận dụng kiến thức lý luận văn học, không so sánh với các tác phẩm khác, thiếu liên hệ thực tiễn, hành văn thiếu hình ảnh, cảm xúc. Có bài câu này chỉ 0,25 điểm/thang điểm 5.

Cho đến nay đã có tới trên 90% số bài thi môn Ngữ Văn đạt từ trung bình trở lên và phổ điểm phổ biến trong khoảng 5 - 7. Hiện chưa có bài thi đạt điểm 10 nhưng xuất hiện bài thi đạt điểm 9.

Tuy nhiên theo ông Thái, tất cả bài thi có điểm từ 1 trở xuống (điểm liệt) và bài thi đạt điểm cao (8,5 - 9 điểm) sẽ tiến hành chấm kiểm tra. Việc chấm kiểm tra này là cần thiết để đảm bảo quyền lợi TS, đặc biệt tránh tình trạng rớt oan với những TS có bài bị điểm liệt…

Theo Thanh Niên