Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng

CTTC
(Cao Thang Technical College)
Thành lập năm: 1906
Địa chỉ:65 Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.

Các ngành đào tạo

Các ngành đào tạo của trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng năm 2020:

Các ngành đào tạo

 Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

 - Chuyên ngành CNKT Điện công nghiệp
 - Chuyên ngành CNKT Điện tử công nghiệp

6510303

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

(Điện tử - Viễn thông)

- Chuyên ngành CNKT Điện tử viễn thông
- Chuyên ngành CNKT Viễn thông và mạng máy tính

6510312

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

6510201

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

6510202

Công nghệ Thông tin

- Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
- Chuyên ngành Mạng máy tính

6480201

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh)

6510211

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

6510304

Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

6510305

Kế toán (2,5 năm)

6340301