Các trường Học viện Cảnh sát, Công an nhân dân công bố tuyển sinh 2016

Gần 900.000 thí sinh vừa kết thúc Kỳ thi THPT Quốc gia 2016. Đây cũng là thời điểm để các trường sẵn sàng công bố tuyển sinh năm học 2016-2017.

Các trường Học viện Cảnh sát, Công an nhân dân công bố tuyển sinh 2016

1. Học Viện An ninh Nhân Dân

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội; Điện thoại: 069.45736

Thông tin tuyển sinh:

Các ngành đào tạo đại học cho lực lượng công an

Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Thí sinh dự tuyển theo chỉ tiêu đào tạo cho ngành Công an phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Vùng tuyển sinh:

Các ngành Trinh sát An ninh, Điều tra hình sự,Quản lí nhà nước về an ninh trật tự, Tham mưu, chỉ huy Công an nhân dân tuyển sinh phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra)

Các ngành còn lại tuyển sinh trong toàn quốc.

Các ngành đào tạo đại học hệ dân sự

Vùng tuyển sinh: Toàn quốc

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển NV2 thí sinh không trúng tuyển NV1 vào Học viện ANND

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học cho lực lượng công an

610

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH(Môn thi chính: Tiếng Anh)

20

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

20

Luật

D380101

Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

20

An toàn thông tin

D480202

20

Trinh sát an ninh

D860102

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

490

Điều tra hình sự

D860104

Quản lí nhà nước về an ninh trật tự

D860109

Tham mưu, chỉ huy Công an nhân dân

D860112

Các ngành đào tạo đại học hệ dân sự

200

Luật

D380101

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

150

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

50

2. Học Viện Cảnh sát Nhân Dân ( Mã trường: CSH)

Địa chỉ: Phường Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 04.38385246 Website: www.hvcsnd.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:

- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh dự tuyển theo chỉ tiêu đào tạo cho ngành Công an phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Vùng tuyển sinh:

+ Các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung quốc, Luật tuyển sinh trong toàn quốc.

+ Các ngành còn lại tuyển sinh phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra)

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học cho lực lượng Công an

750

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh)

20

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

20

Luật

D380101

Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Điều tra trinh sát

D860102

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

670

Điều tra hình sự

D860104

Quản lí trật tự an toàn giao thông

D860106

Kĩ thuật hình sự

D860108

Quản lí nhà nước về an ninh trật tự

D860109

Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

D860111

Tham mưu, chỉ huy Công an nhân dân

D860112

Đào tạo đại học hệ dân sự

150

Luật

D380101

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

150

3. Học Viện Biên Phòng (Mã trường: BPH)

Địa chỉ: Phường Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội; Điện thoại: 043 383 0531 Website: http://www.hvbp.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:

Các ngành đào tạo đại học quân sự

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

-Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lịch sử, Địa lí có điểm thi môn Ngữ văn cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Vật lí, Tiếng Anh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến các tiêu chí phụ tiếp theo như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện kĩ thuật quân sự.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực: Phía Bắc từ tỉnh Quảng Bình trở ra; phía Nam từ tỉnh Quảng Trị trở vào, xác định đến từng quân khu.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP học viện sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 05 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 13 chỉ tiêu đi đào tạo các trường ngoài Quân đội.

Đào tạo Giáo dục Quốc phòng – An ninh:

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh trong cả nước.

- Thời gian và hồ sơ xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học quân sự

238

Biên phòng

D860206

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

238

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

131

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

105

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

26

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế)

10

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5

26

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

21

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7

33

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

26

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9

38

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

30

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

Đào tạo ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh

D140208

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

238

4. Học Viện Chính trị Công an Nhân Dân (Mã trường: HCA)

Địa chỉ: Số 29 phố Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội;Điện thoại: 04.38386977

Thông tin tuyển sinh:

- Vùng tuyển sinh: Toàn quốc

- Phương thức tuyển sinh 2016: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh dự tuyển theo chỉ tiêu đào tạo cho ngành Công an phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học cho lực lượng Công an

200

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

D310202

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

200

Tham mưu, chỉ huy Công an nhân dân

D860112

5. Học Viện Hậu Cần

Địa chỉ: Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội; Điện thoại: 069.695115 Website: http://www.hocvienhaucan.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện kĩ thuật quân sự.

6. Học Viện Khoa học Quân sự

Địa chỉ: Số 322, đường Lê Trọng Tấn, Hoàng Mai, Hà Nội; Điện thoại: (043)5659449

Email: [email protected] hoặc [email protected]; Website:http://www.hvkhqs.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia (các ngành Ngoại ngữ môn Ngoại ngữ là môn thi chính, nhân hệ số 2 và quy đổi theo quy định của Bộ GD&ĐT; ngành Trinh sát kĩ thuật không xác định môn thi chính). Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển vào ngành Trinh sát kĩ thuật có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; thí sinh xét tuyển vào các ngành Ngoại ngữ có điểm thi môn thi chính cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến các tiêu chí phụ tiếp theo như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện kĩ thuật quân sự.

7. Học Viện Kỹ thuật Mật mã (Mã trường: KMA)

Địa chỉ: * Cơ sở phía Bắc: Số 141 đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. Điện thoại: 04 385520575

* Cơ sở phía Nam: Số 17A đường Cộng Hòa, Phường 4, Q. Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08  62939206; Website: www.actvn.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:

- Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước, hệ dân sự

- Phương thức tuyển sinh:

+ Học viện xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia;

+ Tổ hợp môn xét tuyển: Khối A Toán, Vật lí, Hóa học hoặc Khối A1 Toán, Vật lí, Tiếng Anh

+ Hồ sơ dự tuyển: Phiếu đăng ký xét tuyển, Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016.

- Các thông tin khác:

+ Ngành An toàn thông tin:

Tuyển sinh tại Phía Bắc: 480 chỉ tiêu

. Tuyển sinh tại Phía Nam: 120 chỉ tiêu

+ Ngành CNTT (chuyên ngành kĩ thuật phần mềm nhúng và di động): Chỉ tuyển sinh tại khu vực phía Bắc

+ Học viện có ký túc xá cho sinh viên học tại Cơ sở phía Bắc.

+ Hàng năm, sau học kỳ đầu tiên, Học viện dành 20 chỉ tiêu cho các sinh viên xuất sắc nhất gửi đi đào tạo tại các nước có nền khoa học công nghệ tiên tiến (nhà nước đảm bảo kinh phí).

Chi tiết xem thêm tại Website của Học viện kĩ thuật mật mã: htp://tuyensinh.actvn.edu.vn

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học (hệ dân sự):

720

An toàn thông tin

D480202

Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

600

Công nghệ thông tin (chuyên ngành kĩ thuật phần mềm nhúng và di động)

D480201

Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

120

8. Học Viện Kỹ thuật Quân sự

Địa chỉ: Số 236, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội ; Điện thoại: 069 698 262

Website: http://www.mta.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia (điểm thi tốt nghiệp 2016). Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển trong 5 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 của năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.

3) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển kỳ 1 năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung hoặc báo cáo Ban TSQSBQP xem xét, quyết định.

* Kỹ sư quân sự (MÃ TRƯỜNG KQH):

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu cho các đối tượng nam, nữ theo tổ hợp xét tuyển và khu vực phía Nam, phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP học viện sẽ công bố các tiêu chí tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

- Tuyển 65 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 20 chỉ tiêu đi đào tạo các trường ngoài Quân đội.

* Kỹ sư dân sự (MÃ TRƯỜNG: DQH):

- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

- Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.

- Tuyển thẳng và UTXT từ HSG thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu tuyển thẳng và UTXT từ HSG trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Đảm bảo chỗ ở trong KTX cho sinh viên năm thứ nhất.

- Học phí theo qui định của Nhà nước.

* Cao đẳng dân sự (MÃ TRƯỜNG: DQH):

- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

- Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.

- Đảm bảo chỗ ở trong KTX cho sinh viên năm thứ nhất.

- Học phí theo qui định của Nhà nước.

* Liên thông đại học (MÃ TRƯỜNG: DQH):

Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định năm 2016.

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo kỹ sư quân sự

D860210

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

400

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

320

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A00

240

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A01

42

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A01

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam

25

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

80

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A00

60

+Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A01

11

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A01

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ

Các ngành đào tạo kỹ sư dân sự

1850

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

100

Kĩ thuật phần mềm

D480103

100

Khoa học máy tính

D480101

100

Hệ thống Thông tin

D480104

100

Truyền thông và mạng máy tính

D480102

100

Kĩ thuật điện, điện tử

D520201

250

Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

250

Kĩ thuật cơ khí

D520103

310

Kĩ thuật cơ - điện tử

D520114

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

160

Kĩ thuật xây dựng

D580208

120

Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205

100

Công nghệ kĩ thuật hóa học

D510401

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

100

Công nghệ kĩ thuật môi trường

D510406

60

Đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học hệ dân sự

490

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

100

Kĩ thuật điện, điện tử

D520201

50

Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

50

Kĩ thuật cơ khí

D520103

90

Kĩ thuật cơ - điện tử

D520114

50

Kĩ thuật xây dựng

D580208

100

Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205

50

Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự

450

Công nghệ thông tin

C480201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

100

Công nghệ thông tin chất lượng cao Học viện KTQS - Apptech

100

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510301

100

Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

C510303

100

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

C510201

50

Điểm chuẩn đại học 2016


Theo Pháp luật plus, nguồn: http://www.phapluatplus.vn/cac-truong-hoc-vien-canh-sat-cong-an-nhan-dan-cong-bo-tuyen-sinh-2016-d17695.html

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Các trường Học viện Cảnh sát, Công an nhân dân công bố tuyển sinh 2016, chỉ tiêu tuyển sinh 2016, thông tin tuyển sinh, tuyển sinh 2016, chỉ tiêu các trường công an 2016

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017