Bài thi mẫu kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 của Đại học Quốc gia TP HCM gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 150 phút.

 

Bài thi mẫu đánh giá năng lực năm 2019

Bài thi mẫu đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM năm 2019 - Ảnh 2

Bài thi mẫu đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM năm 2019 - Ảnh 3

Bài thi mẫu đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM năm 2019 - Ảnh 4

Bài thi mẫu đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM năm 2019 - Ảnh 5

Bài thi mẫu đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM năm 2019 - Ảnh 6

Bài thi mẫu đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM năm 2019 - Ảnh 7

Bài thi mẫu đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM năm 2019 - Ảnh 8

Bài thi mẫu đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM năm 2019 - Ảnh 9

Bài thi mẫu đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM năm 2019 - Ảnh 10

Bài thi mẫu đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM năm 2019 - Ảnh 11

Bài thi mẫu đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM năm 2019 - Ảnh 12

Bài thi mẫu đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM năm 2019 - Ảnh 13

Bài thi mẫu đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM năm 2019 - Ảnh 14

Bài thi mẫu đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM năm 2019 - Ảnh 15

Kỳ thi đánh giá năng lực được tổ chức thành 02 đợt:

- Đợt 1: Nhận hồ sơ qua cổng đăng ký trực tuyến, từ ngày 18/01/2019 - 28/02/2019. Kỳ thi diễn ra ngày 31/03/2019 tại TP.HCM và Bến Tre. Kết quả được công bố vào ngày 10/04/2019.

- Đợt 2: Thời gian đăng ký dự thi từ ngày 15/04/2019 - 31/05/2019. Kỳ thi diễn ra ngày 07/07/2019 tại TPHCM, khu vực ĐBSCL (Cần Thơ hoặc An Giang), khu vực miền Trung (Quy Nhơn hoặc Đà Nẵng). Công bố kết quả vào ngày 15/07/2019.

Việc đăng ký dự thi hoàn toàn tự nguyện, thí sinh có thể đăng ký dự thi 1 đợt hoặc cả 2 đợt. Nếu thí sinh dự thi 2 đợt, kết quả thi cao nhất sẽ được sử dụng để xét tuyển. 

Thông tin và đăng ký kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 XEM CHI TIẾT.

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp