Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ sửa đổi, bổ sung Quy chế kỳ thi THPT quốc gia cho phù hợp với thực tế dựa trên việc thực hiện tổng kết, đánh giá và tổ chức rút kinh nghiệm đối với những hạn chế của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

2016: Vẫn tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia nhưng có sửa đổi

Ảnh minh họa


Bên cạnh đó, Bộ sẽ chú trọng đến công tác làm đề thi THPT quốc gia 2016. Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) sẽ tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, ma trận đề thi, đề thi minh họa theo hướng đánh giá năng lực, tăng dần các câu hỏi vận dụng, câu hỏi mở ở cả 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Bộ GD&ĐT giao các Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm tổ chức cho người học của các cơ sở giáo dục phổ thông và thí sinh tự do tại địa phương đăng kí dự thi đúng quy định; cùng với với các trường ĐH tổ chức coi thi, chấm thi; xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh của địa phương;

Các Sở GD&ĐT cũng có nhiệm vụ chủ trì cụm thi tại địa phương (nếu có) dành cho thí sinh đăng kí dự thi với mục đích chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT và tham gia công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Năm 2016, Bộ cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo để đảm bảo kết nối thông tin thông suốt, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, tổ chức thi.

Trước đó, kỳ thi THPT Quốc gia 2015 đã gặp một số rắc rối,gây khó khăn cho người dân và găy bức xúc dư luận, đăc biệt là trong khâu tuyển sinh. Thậm chí, nhiều người còn ví von chuyện đăng ký nguyện vọng sau khi thi của thí sinh như chơi "chứng khoán".

Đề thi THPT Quốc gia 2016 được xây dựng như thế nào?

Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục tổ chức tốt Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015-2016”.

Theo đó, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục tổ chức tốt Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục sử dụng trong tuyển sinh.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng cho biết, Bộ GD-ĐT sẽ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, ma trận đề thi, đề thi minh họa theo hướng đánh giá năng lực, tăng dần các câu hỏi vận dụng, câu hỏi mở ở cả 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và toàn xã hội về kỳ thi; Chú trọng đánh giá và tổ chức rút kinh nghiệm đối với những hạn chế của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

"Trên cơ kỳ thi Quốc gia năm 2015, Bộ GD-ĐT đề xuất các giải pháp thực tế, khả thi để tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế”, ông Trinh cho hay.

Ngoài ra, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng cũng chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi; xây dựng phương án dự phòng các rủi ro và các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thi.

Bộ GD-ĐT rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế Kỳ thi THPT quốc gia; ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn tổ chức thi và các văn bản liên quan khác.

Trong “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015-2016”, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các sở GD-ĐT tổ chức cho người học của các cơ sở giáo dục phổ thông và thí sinh tự do tại địa phương đăng kí dự thi đúng quy định; Các cơ sở GD-ĐT cùng với với các trường ĐH tổ chức coi thi, chấm thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh của địa phương; Chủ trì cụm thi tại địa phương (nếu có) dành cho thí sinh đăng kí dự thi với mục đích chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT; Tham gia công tác tuyển sinh ĐH, CĐ.

Bên cạnh đó, trong Kỳ thi chung Quốc gia năm 2016, Bộ GD-ĐT sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo để đảm bảo kết nối thông tin thông suốt, chính xác.

Những điểm đặc biệt của đề thi THPT quốc gia 2016

Đề thi THPT quốc gia 2015 đặt ra yêu cầu phải tăng dần các câu hỏi vận dụng, câu hỏi mở ở cả 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Bộ GD&ĐT vừa đưa ra hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015-2016. Trong đó, Cục khảo thí sẽ chú trọng đến công tác làm đề thi THPT quốc gia 2016.

Cục Khảo thí cho biết sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh 2015.

Trong đó, Cục Khảo thí sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và toàn xã hội về kỳ thi THPT quốc gia.

Mới đây chia sẻ với báo giới về đề thi THPT quốc gia 2016, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí cũng cho biết sẽ “Tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, ma trận đề thi, đề thi minh họa theo hướng đánh giá năng lực, tăng dần các câu hỏi vận dụng, câu hỏi mở ở cả 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt Kỳ thi; xây dựng phương án dự phòng các rủi ro và các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thi”.

Theo:

  • VnMedia, tin gốc: http://vnmedia.vn/vn/xa-hoi/dan-sinh/sua-doi-quy-che-ky-thi-thpt-quoc-gia-2016-20-4133319.html
  • Dân việt, tin gốc: http://danviet.vn/tin-tuc/de-thi-thpt-quoc-gia-2016-duoc-xay-dung-nhu-the-nao-629810.html