- Theo quy chế tuyển sinh ĐH năm 2017, thí sinh có thể đăng ký không hạn chế số nguyện vọng. Ở mỗi nguyện vọng, thí sinh phải đăng ký mã trường, mã ngành, mã tổ hợp (khối thi) để xét tuyển.

Như vậy, thí sinh có thể đăng ký nhiều ngành/nhiều tổ hợp trong một trường; mỗi ngành/mỗi tổ hợp trong ngành là một nguyện vọng. Khi đăng ký xét tuyển, ngay từ đầu thí sinh phải xếp thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng đó.

Xét tuyển ĐH hai khối, có được không?

Cụ thể, trong trường hợp thí sinh muốn đăng ký xét tuyển khối A (toán - lý - hóa) và khối B (toán - sinh - hóa), thí sinh phải đăng ký dự thi môn toán và bài thi khoa học tự nhiên (lý - hóa - sinh) để có điểm xét tuyển.

Thực tế, các trường ĐH thường dùng nhiều tổ hợp để xét tuyển vào một ngành và có quy định cụ thể về cách xét tuyển giữa các tổ hợp này. Để tăng khả năng trúng tuyển, thí sinh có thể đăng ký nhiều tổ hợp để xét tuyển vào một ngành.

Tuy nhiên, phải lưu ý mỗi một tổ hợp là một nguyện vọng, nên đặt tổ hợp gồm các môn thi mà thí sinh có ưu thế ở thứ tự ưu tiên cao hơn.

Theo tuoitre.vn