Khi làm bài thi chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge, người học Tiếng Anh sẽ được cung cấp hồ sơ học tập, công việc cũng như chứng chỉ được công nhận ở nhiều quốc gia.

Tự học IELTS Speaking 8.5 thế nào?

Tự học IELTS Speaking 8.5 thế nào?

Để điểm IELTS Speaking cao, Hoàng Ngọc Quỳnh cho rằng không nên học thuộc lòng hay cố dùng cụm động từ, cách diễn đạt phức tạp khiến bài nói mất tự nhiên.

Vì sao bạn nên thi chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge? - Ảnh 1

Người học sẽ có được những lợi ích gì khi thi chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge?

1. Hội đồng khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge 

Hệ thống chứng chỉ tiếng Anh của Hội đồng khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge (Cambridge English Qualifications - CEFR) là một bộ các tiêu chuẩn được công nhận và sử dụng trên thế giới dùng để đo khả năng sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ. CEFR xác định được những gì một người có thể hoặc có khả năng trong 6 cấp độ ngôn ngữ, từ A2 đến C2.

Bảng miêu tả từng cấp độ ngôn ngữ của CEFR theo trình tự mục tiêu mà người học hướng tới. Người học có thể biết được khả năng ngoại ngữ của bản thân theo đánh giá quốc tế, cần làm những gì để đạt được cấp độ kế tiếp, các năng lực mà bài thi sẽ đánh giá.

2. Tiếp cận khả năng giao tiếp trong cuộc sống

CEFR theo hướng tiếp cận khả năng giao tiếp trong cuộc sống. Điều này khuyến khích và tạo động lực cho người học vì các kỹ năng cần cho các kỳ thi cũng là để giao tiếp hàng ngày. Ví dụ khi học sinh đạt chứng chỉ A2 Key có thể sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong tình huống đơn giản, tự giới thiệu về bản thân, nghe và nói ở mức độ cơ bản.

Các kỳ thi tiếng Anh Cambridge có giá trị trong cuộc sống và nghề nghiệp của nhiều người. Nhiều tổ chức uy tín và cơ quan chính phủ công nhận chứng chỉ tiếng Anh của Cambridge như điều kiện đầu vào bậc học đại học, nhập cư, công việc. Đây là động lực để người học có kế hoạch học tập và sử dụng chứng chỉ tiếng Anh Cambridge.

3. Cung cấp thông tin về cấp độ của người học

Kết quả của các kỳ thi tiếng Anh Cambridge không chỉ cho biết trình độ ngôn ngữ tổng thể mà còn cung cấp thông tin về cấp độ của người học ở các kỹ năng như đọc hoặc nói. Chứng chỉ của kỳ thi có thể áp dụng linh hoạt, chuẩn bị cho bộ hồ sơ xin học bổng, các khóa đào tạo chuyên môn.

4. Chứng chỉ được công nhận ở nhiều quốc gia

Các kỳ thi tiếng Anh Cambridge được thiết kế, ra đề và tổ chức thi trong điều kiện bảo mật nhằm đảm bảo sự công bằng và chính xác cho người học ở các quốc gia. Chứng chỉ được công nhận bởi các tổ chức và cơ quan chính phủ trên toàn thế giới, có ý nghĩa với người học. Năng lực ngôn ngữ của người học được đánh giá độc lập, khách quan.

Tiếp nối các chứng chỉ dành cho học sinh tiểu học, hệ thống chứng chỉ của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge (Cambridge Assessment English) bao gồm bài thi ở mức độ cao hơn. Bài thi dành cho học sinh cuối trung học cơ sở, trung học phổ thông là A2 Key for Schools và B1 Preliminary for Schools. Hai chứng chỉ này được công nhận và đánh giá cao trên toàn cầu. Nhằm giúp học sinh nhận diện dễ dàng hơn, tên kỳ thi cũng đổi từ KET và PET sang A2 Key và B1 Preliminary.

Theo VnExpress