University of Tampere

Kalevantie 4 33100 Tampere, Finland
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#201

ARWU Ranking

#601

Average Fees (USD)

26,700

Total Students

0

TỔNG QUAN

Vào tháng 1 năm 2019, Đại học Tampere và Đại học Công nghệ Tampere sẽ hợp nhất để thành lập một trường đại học dựa trên nền tảng mới gọi là Đại học Tampere. Trường đại học mới này cũng sẽ là cổ đông lớn của Đại học Khoa học Ứng dụng Tampere.

Kết hợp thế mạnh của hai trường đại học và trường đại học khoa học ứng dụng sẽ tạo ra một cộng đồng giáo dục đại học đa dạng hơn, quốc tế và có tầm ảnh hưởng lớn hơn. Đại học mới sẽ đại diện cho tất cả các cấp độ nghiên cứu, từ các khái niệm nghiên cứu và dịch vụ cơ bản đến ứng dụng. Cộng đồng của 35.000 sinh viên và 5.000 nhân viên sẽ là một trung tâm duy nhất cho nghiên cứu và giáo dục liên ngành trong các lĩnh vực y tế, xã hội và công nghệ.

Đại học Tampere được tích hợp hoàn toàn vào xã hội xung quanh và cuộc sống làm việc. Là một môi trường nghiên cứu tuyệt vời, thành phố Tampere cung cấp cho trường một phòng thí nghiệm sống trong đó để thử nghiệm, thử nghiệm, học hỏi từ những sai lầm và đạt được cái nhìn sâu sắc.

Đại học Tampere (UTA) hiện đang cung cấp khoảng 20 chương trình thạc sĩ quốc tế. Đại học hợp tác với khoảng 280 trường đại học đối tác quốc tế, và nó thu hút sinh viên và nhân viên từ 80 quốc gia.

UTA là trường đại học đa ngành phổ biến nhất của Phần Lan: khoảng 18.000 người đăng ký học tại Đại học hàng năm, trong đó chỉ có khoảng 10% được nhận vào trường. Sự linh hoạt dành cho sinh viên học các môn học nhỏ làm cho UTA đặc biệt phổ biến với các ứng viên.

TỔNG QUAN

Vào tháng 1 năm 2019, Đại học Tampere và Đại học Công nghệ Tampere sẽ hợp nhất để thành lập một trường đại học dựa trên nền tảng mới gọi là Đại học Tampere. Trường đại học mới này cũng sẽ là cổ đông lớn của Đại học Khoa học Ứng dụng Tampere.

Kết hợp thế mạnh của hai trường đại học và trường đại học khoa học ứng dụng sẽ tạo ra một cộng đồng giáo dục đại học đa dạng hơn, quốc tế và có tầm ảnh hưởng lớn hơn. Đại học mới sẽ đại diện cho tất cả các cấp độ nghiên cứu, từ các khái niệm nghiên cứu và dịch vụ cơ bản đến ứng dụng. Cộng đồng của 35.000 sinh viên và 5.000 nhân viên sẽ là một trung tâm duy nhất cho nghiên cứu và giáo dục liên ngành trong các lĩnh vực y tế, xã hội và công nghệ.

Đại học Tampere được tích hợp hoàn toàn vào xã hội xung quanh và cuộc sống làm việc. Là...

Tin xem nhiều