University of North Alabama: Các chương trình đào tạo

(University of North Alabama)Học cao học thành công ngành Business yêu cầu sinh viên có kỹ năng tốt về ngôn ngữ và tư duy, kỹ năng phân tích và tính số lượng, tận tâm chu đáo và trưởng thành

Sự kiện: Đại học quốc tế

Các chương trình đào tạo

UNA cung cấp nhiều chương trình và chuyên ngành học ở các cấp độ cử nhân, thạc sĩ và sau thạc sĩ. Trường có một số chương trình không thể tìm thấy ở các trường khác trong bang, bao gồm quản lý ngành công nghiệp giải trí, vệ sinh công nghiệp, quản lý khách sạn, sinh học biển và chương trình bốn năm duy nhất ở Alabama về nghệ thuật ẩm thực. Các chương trình này được tổ chức ở bốn khoa của trường:

Nghệ thuật & Khoa học
Kinh doanh
Giáo dục
Điều dưỡng & Y tế
Trường cung cấp nhiều chuyên ngành, như kế toán, sinh học, nghệ thuật giao tiếp, âm nhạc và sân khấu, và nhiều ngành khác.

Để biết toàn bộ các chuyên ngành, hãy nhấp chuột vào đây.

Chương trình chất lượng cao

Chương trình chất lượng cao là một hệ dành cho các sinh viên xuất sắc ở trường UNA. Các sinh viên quốc tế đủ tiêu chuẩn được khuyến khích tham gia học Chương trình chất lượng cao được thiết kế cho các sinh viên nổi bật và coi trọng sự gắn kết với các sinh viên khác và giáo viên. Các sinh viên chất lượng cao được hưởng nhiều phúc lợi giáo dục, bao gồm các cơ hội du lịch văn hóa, tham dự các buổi nói chuyện với diễn giả nổi tiếng, và học trong các lớp nhỏ với các giảng viên được chọn vì thành tích giảng dạy và sự tâm huyết với nghề. Các sinh viên chất lượng cao cũng đặc biệt được sử dụng Trung tâm chất lượng cao, bao gồm các phòng học, phòng máy tính, phòng họp, phòng chờ và nhà bếp. Mọi sinh viên chất lượng cao đều được nhận học bổng trực tiếp của Chương trình chất lượng cao.

Các ngành học đại học College of Arts and Sciences :

ART

 • Ceramic

 • Graphic Design

 • Painting

 • Photography

 • Sculpture

BIOLOGY

 • Professional Biology

 • General Biology

 • Environmental Biology

CHEMISTRY

 • Professional Chemistry

 • General Chemistry

 • Environmental Chemistry

COMMUNICATION ARTS

 • Broadcast Journalism

 • Entertainment Media Production

 • Entertainment Media Publicity – Promotion

 • Journalism

 • Public Communication

 • Public Relations

 • Radio – Television – Film

 • Theatre

COMPUTER SCIENCE

CRIMINAL JUSTICE

ENGLISH

 • Language Arts

 • Professional Writing

 • English

FOREIGN LANGUAGES

 • French

 • Spanish

 • German

 • Commercial French

 • Commercial Spanish

 • Commercial German

GEOGRAPHY

 • Professional Geography

 • General Geography

 • Geographic Information Science

 • Essential Geography

GEOLOGY

 • General Geology

 • Professional Geology

HISTORY

INDUSTRIAL HYGIENE

MATHEMATICS

MARINE BIOLOGY

MUSIC

 • Commercial Music

 • Sacred Music

 • Performance Emphasis in Instrumental Music

 • Performance Emphasis in Keyboard

 • Performance Emphasis in Voice

PHYSICS

 • General Physics

 • Professional Physics

POLITICAL SCIENCE

PSYCHOLOGY

SOCIAL WORK

SOCIOLOGY

 • Gerontology

 • Criminology

College of Business

ACCOUNTING

 • Professional Accounting

 • Forensic Accounting

COMPUTER INFORMATION SYSTEMS

 • Applications Programmings & Design

 • Applied Micro Systems Design

 • Business Technology Management

ECONOMICS

FINANCE

MANAGEMENT

 • Organizational Human Resource Management

 • Entrepreneurship

 • Entertainment Industry Management

 • Hospitality Management

MARKETING

College of Education

ELEMENTARY EDUCATION (K-6)

SECONDARY EDUCATION

 • Art P-12

 • Instrumental Music P-12

 • Vocal/Choral Music P-12

 • Physical Education P-12

 • Biology 6-12

 • Business Education 6-12

 • Chemistry 6-12

 • English as a Second Language (ESL) 6-12

 • English/ Language Arts 6-12

 • Family & Consumer Science 6-12

 • French 6-12

 • General Science 6-12

 • Geography 6-12

 • German 6-12

 • History 6-12

 • Marketing 6-12

 • Mathematics 6-12

 • Physics 6-12

 • Social Science 6-12

 • Spanish 6-12

HEALTH, PHYSICAL EDUCATION & RECREATION

 • General – Non teaching

 • Fitness Management – Non teaching

 • Recreation Administration – Non teaching

 • Exercise Science – Non teaching

 • Health Promotion – Non teaching

HUMAN ENVIRONMENTAL SCIENCES

 • Merchandising

 • Interior Design

 • Foods & Nutrition

 • Family Resource Management

College of Nursing

NURSING

PRE_PROFESSIONAL PROGRAMS

 • Agriculture and Forestry

 • Allied Health

 • Architecture

 • Dentistry

 • Engineering

 • Law

 • Medical Technology

 • Medicine

 • Occupational Therapy

 • Optometry

 • Pharmacy

 • Physical Therapy

 • Physician Assistant

 • Podiatry

 • Veterinary Medicine

Các ngành học cao học College of Business:

Master of Business Administration (Accounting, Economics, Finance, Health Care Management, Information Systems, International Systems, International Business, Management, Marketing, New Venture Management)

Khoa Kinh doanh tự hào là đơn vị đi đầu trong việc  cung cấp chương trình cao học với chất lượng vượt trội, chương trình phù hợp, tuyệt vời trong hướng dẫn và thuận tiện tuyệt vời với chất lượng được đánh giá cao. Sinh viên có thể chọn một trong các hình thức giảng dạy sau:

 1. Chưong trình MBA truyền thống: Sinh viên có thể bắt đầu chương trình này vào mùa thu, mùa xuân hoặc mùa hè. Lớp học tổ chức tại trường. Tất cả các ngành học chuyên sâu đều được dạy trừ chương trình Executive.

 2. Chương trình MBA online: Sinh viên có thể bắt đầu chương trình này vào mùa thu, mùa xuân hoặc mùa hè. Chương trình được dạy qua sự kết hợp giảng dạy online và tài liệu, bài giảng trên DVD. Tất cả các ngành học chuyên sâu đều được dạy trừ chương trình Accounting và Executive.

 3. Chương trình MBA vào cuối tuần: Chương trình bắt đầu vào tháng 9 và tháng 1 tuỳ theo nhu cầu. Tài liệu online và DVD được cung cấp hang tháng. Chuyên ngành Executive là chuyên ngành duy nhất được giảng dạy tại chương trình cuối tuần.

 4. Chương trình dành cho nhóm được tài trợ bởi các tổ chức công nghiệp: Được thực hiện theo yêu cầu xin liên hệ MBA Graduate Program Coordinator

Foundation Course (Khoá học dự bị): Chương trình này hoặc những khoá tương đương dành cho sinh viên theo học MBA bất kể theo học ngành học chuyên sâu nào. Sinh viên nào đã có bang đại học chuyên ngành Business thường đạt được đầy đủ các yêu cầu. Sinh viên từ các ngành học khác phải học một hoặc nhiều môn của khoá học này. Tuỳ thuộc vào nhu cầu, lớp học có thể tổ chức yêu cầu. Nhưng bằng kỹ thuật học tập từ xa, mỗi môn sẽ được cung cấp ở tất cả các kỳ. Hướng dẫn và nội dung khoá học được cung cấp online và trên DVD. Thường không có lớp học chính thức cho các khoá học dự bị này.

 

University of North Alabama

Chương trình MBA (tất cả các chuyên sâu)

Phần I: Foundation Course (0-18) đơn vị học trình (Không phải tất cả các sinh viên đều phải yêu cầu hoàn thành khoá học này)

Phần II: MBA Core Course (7) 21 đơn vị học trình

Phần III: MBA Electives/Concentration (4) 12 đơn vị học trình

Tổng cho chương trình MBA: 33 – 51 đơn vị học trình

Yêu cầu nhập học:

Học cao học thành công ngành Business yêu cầu sinh viên có kỹ năng tốt về ngôn ngữ và tư duy, kỹ năng phân tích và tính số lượng, tận tâm chu đáo và trưởng thành. Sinh viên phải thể hiện được khả năng ở những mặt này để có thể thành công trên con đường học tập tại trường. Sinh viên có thể nhận được thư chấp nhận không điều kiện hoặc có điều kiện

Để được thư chấp nhận không điều kiện sinh viên phải có bằng tốt nghiệp đại học tại một trường được công nhận và thoả mãn một trong những điều kiện sau:

 1. Có điểm trung bình 3.5 trên 4.0 cho chương trình đại học. Không cần một điểm test score nào khác

 2. Có điểm GMAT 550 hoặc cao hơn và bằng đại học ở bất cứ chuyên ngành nào.

 3. Tổng điểm ít nhất 950 điểm theo công thức sau: 200 nhân với điểm trung bình đại học cộng điểm GMAT, hoặc ít nhất tổng 1000 điểm theo công thức: 200 nhân điểm trung bình của 64 đơn vị học trình cộng GMAT.

 4. Điểm trung bình 3.0 trên 4.0 và nộp một trong những điểm sau: a, GRE từ 900 trở lên, hoặc b, MAT từ 396 trở lên

Để được thư chấp nhận có điều kiện:

Những sinh viên không thoả mãn các yêu cầu trên có thể được thư chấp nhận có điều kiện nếu thoả mãn một trong các yêu cầu sau:

 1. Điểm trung bình 3.0 trên 4.0 khi chưa có điểm GMAT, GRE hoặc MAT

 2. Điểm trung bình 2.5 trên 4.0 và một trong các điểm sau: GMAT 350 trở lên, GRE 800 trở lên hoặc MAT 388 trở lên

 3. Hoàn thành 6 đơn vị học trình nghiên cứu tại trường. Sau khi hoàn thành 6 đơn vị học trình này, sinh viên sẽ được thư chấp nhận có điều kiện trước khi thoả mãn và được nhận thư chấp nhận không điều kiện

Những sinh viên có thư chấp nhận có điều kiện cần hoàn thành các yêu cầu và nhận thư chấp nhận không điều kiện trước khi hoàn thành môn học thứ 4 tại trường.

College of Arts and Sciences

Master of Arts in English

Yêu cầu nhập học: Ngoài những yêu cầu chung để được chấp nhận học cao học tại trường, chương trình này còn có các yêu cầu sau:

 1. Để được thư chấp nhận không điều kiện:

 2. Sinh viên có bằng đại học tại một trường được công nhận và có 24 đơn vị học trình chuyên ngành Tiếng Anh trên level 200.

 3. Điểm trung bình 2.75 trên 4.0 ở tất cả các bậc học đại học và cao học đã qua

 4. Gửi điểm GRE (General Test, ít nhất 800) hoặc Milller Analogies Test (ít nhất 35 trược tháng 10/2004 hoặc 388 sau tháng 9/2004)

 5. Ba thư giới thiệu gửi tới Graduate Admissions Couselor, Office of Admission, University of North Alabama

Để được thư chấp nhận có điều kiện:

 1. Sinh viên chưa có điểm GRE hoặc MAT có thể được nhận nhập học vào trường nhưng phải trả nợ trước khi hoàn thành xong 12 đơn vị học trình

 2. Sinh viên thoả mãn tất cả các điều kiện khác nhưng có điểm trung bình từ 2.0 đến 2.75 có thể được chấp nhận học tại trường với điều kiện trong 3 môn học đầu tiên, không nhiều hơn 3 đơn vị học trình có điểm C và không có điểm nào dưới C.

Master of Science in Criminal Justice

Yêu cầu nhập học: Ngoài những yêu cầu chung để được chấp nhận học cao học tại trường, chương trình này còn có các yêu cầu sau:

Sinh viên có bằng tốt nghiệp đại học từ một trường được công nhận và thoả mãn một trong các điều kiện sau:

 1. Có điểm trung bình ít nhất 2.75 ở các chương trình đại học hoặc

 2. Điểm ít nhất 40% điểm GRE hoặc MAT hoặc

 3. Hoàn thành các khoá học sau tại UNA:

 • CJ 335 – Corrections or CJ 336 – Community-Based Corrections

 • CJ 434 – Criminal Procedure

 • CJ 440 – Methods and Statistics in Criminal Justice

 • CJ 450 – Theory and Control of Crime

 • Khoá học được thực hiện tại UNA và phải đạt từ B trở lên trong bảng điểm chính thức của UNA.

College of Education

Master of Arts

 • COMMUNITY COUNSELLING

 • HEALTH PROMOTION & HUMAN PERFORMANCE

Master of Arts in Education

 • SPECIAL EDUCATION COLLABORATIVE TEACHER K-6; 6-12

 • ELEMENTARY EDUCATION K-6

 • SECONDARY EDUCATION, INCLUDING P-12 EDUCATION

 • COUNSELING P-12

 • EDUCATIONAL ADMINISTRATION P-12

 • EDUCATIONAL SPECIALIST – EDUCATIONAL ADMINISTRATION

 • ALTERNATIVE FIFTH YEAR PROGRAM

 

Trường quốc tế, đại học quốc tế, trường đại học quốc tế

Đăng ký nhận thông tin trường quốc tế qua email tại ô bên dưới

Kênh Tuyển Sinh

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

University of North Alabama: Các chương trình đào tạo, University of North Alabama: Các chương trình đào tạo, University of North Alabama, truong University of North Alabama, truong dai hoc University of North Alabama, hoc phí University of North Alabama

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017