University of Eastern Finland

FI-80101 Joensuu, Finland
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#351

ARWU Ranking

#401

Average Fees (USD)

29,325

Total Students

11,572

TỔNG QUAN

Tại Đại học Đông Phần Lan (UEF), sự liên ngành không phải là điều chúng ta làm, chúng ta là ai. Chúng tôi cung cấp giáo dục hạng nhất mà là ràng buộc để tạo sự khác biệt. 

Chúng tôi là một trong những trường đại học lớn nhất ở Phần Lan, và có khoảng 15.000 sinh viên và 2.500 nhân viên. 
 
Các cơ sở của chúng tôi nằm ở Joensuu và Kuopio 
 
UEF là một trường đại học đa ngành, cung cấp việc giảng dạy trong hơn 100 môn học chính. Chúng tôi có bốn khoa: Khoa Triết học, Khoa Khoa học và Lâm nghiệp, Khoa Khoa học Y tế và Khoa Khoa học Xã hội và Nghiên cứu Kinh doanh. 
 
Những thách thức toàn cầu mà trường đại học của chúng tôi tìm cách giải quyết thông qua nghiên cứu và giáo dục của họ là:

  • Lão hóa, lối sống và sức khỏe
  • Học tập trong một xã hội được số hoá
  • Cuộc gặp gỡ văn hóa, di động và biên giới
  • Thay đổi môi trường và sự đầy đủ của tài nguyên thiên nhiên

Ngoài một tiêu chuẩn giảng dạy cao, chúng tôi cung cấp cho sinh viên một môi trường học tập hiện đại, đang được phát triển không ngừng. Sinh viên hạnh phúc là một trong những mối quan tâm chính của chúng tôi. Cùng với mạng lưới của chúng tôi, chúng tôi hỗ trợ sự phát triển tốt và tích cực của miền đông Phần Lan.

TỔNG QUAN

Tại Đại học Đông Phần Lan (UEF), sự liên ngành không phải là điều chúng ta làm, chúng ta là ai. Chúng tôi cung cấp giáo dục hạng nhất mà là ràng buộc để tạo sự khác biệt. 

Chúng tôi là một trong những trường đại học lớn nhất ở Phần Lan, và có khoảng 15.000 sinh viên và 2.500 nhân viên. 
 
Các cơ sở của chúng tôi nằm ở Joensuu và Kuopio 
 
UEF là một trường đại học đa ngành, cung cấp việc giảng dạy trong hơn 100 môn học chính. Chúng tôi có bốn khoa: Khoa Triết học, Khoa Khoa học và Lâm nghiệp, Khoa Khoa học Y tế và Khoa Khoa học Xã hội và Nghiên cứu Kinh doanh. 
 
Những thách thức toàn cầu mà trường đại học của chúng tôi tìm cách giải quyết thông qua nghiên cứu và giáo dục của họ là:

  • Lão hóa, lối sống và sức khỏe
  • Học tập trong một xã hội được số...

Tin xem nhiều