Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn

(Tran Quoc Tuan University)
Thành lập năm: 1945
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:Xã Cổ Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội, Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội

Thông tin liên hệ

Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Trường Đại học Trần Quốc Tuấn)

Địa chỉ: Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội
Điện thoại: Dân sự: 02443685124; Quân sự: 069598219
Website: www.sqlq1.edu.vn; www.daihoctranquoctuan.vn
Email: [email protected]; www.facebook.com/tuyensinh.lucquan