Học tiếng Anh: Một số luật chính tả trong tiếng Anh

Để có thể viết Tiếng Anh một cách chính xác, đúng nghĩa, các bạn hay tham khảo “LUẬT CHÍNH TẢ TRONG TIẾNG ANH”

1. Dẫn nhập

Các nguyên âm là: a, e, i, o, u. Các phụ âm là: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z. Một hậu tố là một nhóm chữ cái thêm vào cuối của một từ. Ví dụ: beauty – beautiful (ful là hậu tố – suffix).

luat chinh ta trong tieng anh, kinh nghiem hoc tieng anh, trung tam anh ngu, tieng anh du hoc, luyen thi tieng anh, tieng anh thong dung

2. Luật nhân đôi phụ âm

* Với những từ một âm tiết có một nguyên âm và tận cùng bằng chỉ một phụ âm thì ta nhân đôi phụ âm trước (khi thêm) một hậu tố bắt đầu bằng một nguyên âm.

Hit + ing = hitting (đánh)

Knit + ed = knitted (đan)

Run + er = runner (chạy)

- Các từ có hai nguyên âm hoặc tận cùng là hai phụ âm thì không theo quy tắc trên.

Keep + ing = keeping (giữ)

Love +er = lover (yêu)

- Trường hợp đặc biệt: qu được xem như một phụ âm: quit + ing = quitting (bỏ).

* Với những từ hai hoặc ba âm tiết tận cùng bằng một phụ âm theo sau một nguyên âm thì ta nhân đôi phụ âm cuối khi âm tiết cuối được đọc nhấn giọng (stress) (âm tiết đọc nhấn in chữ đậm).

Acquit + ed = acquitted (trang trải) Murmur + ed = murmured (thì thầm)

Begin + er = beginner (bắt đầu) Answer + er = Answerer (trả lời)

Tuy nhiên, focus (tụ vào tiêu điểm) + ed có thể viết là focused hoặc focussed và bias (hướng) + ed có thể viết là biased hoặc biassed.

* Phụ âm cuối của handicap(cản trở), kidnap(bắt cóc), worship (thờ phụng) cũng được nhân đôi.

* Với những từ tận cùng bằng L theo sau một nguyên âm hoặc hai nguyên âm được phát âm riêng từng âm một, ta thường nhân đôi phụ âm L.

Dial + ed = dialled (quay số)

Duel + ist = duellist (đọ kiếm, súng)

luat chinh ta trong tieng anh, kinh nghiem hoc tieng anh, trung tam anh ngu, tieng anh du hoc, luyen thi tieng anh, tieng anh thong dung

3. Bỏ E cuối:

* Với những từ tận cùng bằng E theo sau một phụ âm thì ta bỏ E trước (khi thêm) một hậu tố bắt đầu bằng một nguyên âm.

Believe + er = believer.

Love + ing = loving

Move + able = movable.

Nhưng \'dye\' (nhuộm) và \'singe\' (làm cháy xém) vẫn giữ E cuối trước (khi thêm) _Ing để tránh lẫn lộn với \'die\' (chết) và sing (hát): dye – dyeing; singe – singeing. \'Age\' (già đi) giữ lại E trước (khi thêm) _Ing ở Mỹ lại không như vậy: age = ageing. Likable (dễ thương) cũng có thể viết là likeable.

* E cuối được giữ lại khi nó đứng trước một hậu tố bắt đầu bằng một phụ âm.

Engage – engagement. (cam kết…)

Sincere – sincerely. (thành thật)

- Nhưng E trong able/ible bị loại bỏ ở dạng trạng từ: comfortable, comfortably (tiện lợi).

- E cuối cùng bị loại bỏ trong các từ sau đây:

Judge – judgement hoặc judgment (xét xử)

Whole – wholly (toàn bộ) – lưu ý ở đây có nhân đôi phụ âm L.

True – trully (thật)

* Những từ tận cùng bằng EE không bỏ một phụ âm E trước (khi thêm) một hậu tố:

Agree – agreed – agreeing – agreement.

Foresee – foreseeing – foreseeable.

Bạn đã học tiếng anh nhiều năm nhưng vẫn chưa nắm vững kiến thức căn bản? Bạn khó khăn trong việc ghi nhớ từ vựng? Bạn gặp khó khăn với các bài thi trắc nghiệm tiếng anh? Bạn đang mất dần động lực học tiếng anh? Bạn không muốn dành từ 3 -6 tháng để học các lớp vỡ lòng tại các trung tâm tiếng anh?... Và bạn đang muốn tìm một phương pháp học tiếng anh nhanh & hiệu quả, với những hướng dẫn chi tiết, cụ thể và áp dụng được ngay thì Khoá học Tiếng anh dành cho người mất căn bản của Academy.vn chính là khoá học dành cho bạn.

4. Những từ tận cùng bằng CE và GE:

* Những từ tận cùng bằng CE và GE vẫn giữ E cuối trước (khi thêm) một hậu tố bắt đầu bằng A,O hoặc U:

Manage – manageable (quản lý)

Peace – P eaceful (hoà bình)

 

* Những từ tận cùng bằng CE thì đổi E thành I trước (khi thêm) OUS.

grace – gracious (duyên dáng)

space – spacious (rộng rãi)

5. Hậu tố ful

- Khi full / đầy được thêm vào một từ, chữ cái L thứ nhì bị loại bỏ:

Beauty + ful = beautiful (lưu ý dạng của trạng từ là beautifully)

- Nếu từ có hậu tố thêm vào lại tận cùng bằng LL thì ở đây chữ cái L thứ nhì cũng bị loại bỏ: skill + full = skilful (khéo léo).

6. Các từ tận cùng bằng Y:

- Các từ tận cùng bằng Y (nhưng Y) theo sau một phụ âm thì ta đổi Y thành I trước (khi thêm) bất cứ một hậu tố nào ngoại trừ hậu tố _Ing.

carry + ed = carried nhưng carry + ing = carrying.

- Y theo sau một nguyên âm thì không đổi: obey + ed = obeyed (vâng lời). Play + ed = played (chơi).

7. IE v à EI:

- Luật thông thường là I đứng trước E trừ khi sau C: Believe (tin) nhưng deceive (đánh lừa, lừa đảo).

- Tuy nhiên lại có những ngoại lệ sau (trong các từ này thì I đứng trước E).

Eight – tám Heifer – bê cái Neigh-hí (ngựa)

Sleigh-xe trượt tuyết Weight-trọng lượng

Either – hoặc Height – chiều cao Neighbour- hàng xóm

Feign – giả vờ Heinous – ghê tởm Neither-cũng không