PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD-ĐT) chia sẻ về định hướng ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Đại học Ngoại Thương giữ ổn định 6 phương thức tuyển sinh

Đại học Ngoại Thương giữ ổn định 6 phương thức tuyển sinh

Trong kỳ tuyển sinh 2022, trường Đại học Ngoại Thương sẽ tuyển tổng chỉ tiêu là 4.050. Theo đó, con số này đã tăng lên 60 chỉ tiêu so với năm 2021.

Ông Thành lưu ý: Theo hướng dẫn thực hiện chương trình ứng phó với dịch COVID-19, đề kiểm tra, đánh giá, thi không bao gồm những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu; những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm...

Ngoài sách giáo khoa, học sinh cần tham khảo những tài liệu nào cho việc ôn tập?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã được Bộ GD-ĐT thông báo vẫn giữ ổn định và bám sát kiến thức, kỹ năng cơ bản của chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12. Sách giáo khoa là tài liệu tham khảo chính. 

Các nhà trường cần tổ chức cho học sinh học tập và ôn luyện bám sát kiến thức, kỹ năng cơ bản của chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12 và lưu ý các nội dung kiến thức có liên quan, tiếp nối ở lớp 10, 11 theo hướng khai thác, vận dụng kiến thức đã học trong chương trình theo yêu cầu cần đáp ứng theo các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Bộ GD&ĐT: Định hướng ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 1

Học sinh cần ôn tập như thế nào cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022?

Nhiều học sinh chọn cách tham gia nhiều cuộc thi thử của trường cũng như các trung tâm luyện thi online trong giai đoạn học trực tuyến phòng COVID-19, theo ông, việc này có cần thiết không?

Việc tham dự một vài cuộc thi thử sau khi đã hoàn thành chương trình và ôn tập đầy đủ có thể giúp học sinh làm quen với cấu trúc đề thi, rèn luyện kỹ năng làm bài thi... nhưng không nên lạm dụng "thi thử" trong giai đoạn ôn tập. 

Điều quan trọng nhất là học sinh cần phải chủ động trong việc hệ thống hóa kiến thức và luyện tập các kỹ năng khai thác, vận dụng kiến thức theo hệ thống câu hỏi, các dạng bài tập theo các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao; qua đó nắm vững kiến thức một cách có hệ thống và làm chủ kiến thức để khai thác, sử dụng trong các tình huống khác nhau của đề kiểm tra, đánh giá, thi.

Nhiều trường THPT tập trung ôn tập cho học sinh lớp 12 theo hình thức trắc nghiệm khách quan vì 4/5 bài thi tốt nghiệp THPT là thi theo hình thức này, theo ông có hợp lý không?

- Điều quan trọng nhất là học sinh cần nắm vững kiến thức một cách hệ thống và có kỹ năng chủ động trong khai thác sử dụng kiến thức để giải quyết các yêu cầu của các câu hỏi kiểm tra, đánh giá. 

Muốn vậy, việc học tập, ôn luyện phải được thực hiện từ "gốc", với việc vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề, tình huống trong các câu hỏi, bài tập tự luận, các bài thực hành, dự án học tập...; qua đó giúp học sinh nắm vững kiến thức một cách có hệ thống, phát triển các kỹ năng và năng lực vận dụng kiến thức đã học ở các mức độ từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng, vận dụng cao. 

Việc này nếu chỉ ôn tập thông qua các câu hỏi trắc nghiệm khách quan, cũng như lạm dụng việc "thi thử", sẽ khó đáp ứng yêu cầu nắm vững kiến thức một cách hệ thống để có thể huy động, vận dụng trong các tình huống khác nhau.

> Tuyển sinh 2022: Đại Học Công nghệ TP.HCM tuyển 7.600 chỉ tiêu

> ĐH Khoa Học Xã hội và Nhân văn tuyển 60% chỉ tiêu bằng bài thi đánh giá năng lực

Theo Tuổi Trẻ