Xem điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2013 ở đâu?

Nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, Kênh Tuyển Sinh mở chức năng Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2013 giúp phụ huynh và thí sinh dễ dàng xem điểm ngay khi các trường công bố điểm thi.

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2013

Hướng dẫn tra Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2013 tại Kênh Tuyển Sinh

Bạn đọc có thể bấm vào đây để bắt đầu tra cứu.

Lưu ý: Bạn đọc chọn phần muốn tra cứu, sau đó chọn địa phương rồi nhập vào số báo danh (SBD) muốn tra cứu. Cuối cùng là bấm vào nút "xem điểm" để tra cứu.

Tin tức liên quan tới kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013

Chấm điểm theo thang điểm 10 và làm tròn phần thập phân đến 0,5 theo quy định:

  • Từ 0,25 đến dưới 0,75 làm tròn thành 0,5;
  • Từ 0,75 đến dưới 1,0 làm tròn thành 1,0.

Điểm xét tốt nghiệp thpt 2013(ĐXTN):

  • ĐXTN= {Tổng điểm các bài thi + Tổng điểm khuyến khích (nếu có)} / Tổng số môn thi

Điểm xếp loại tốt nghiệp thpt 2013 (ĐXL):

  • ĐXL=Tổng số điểm các bài thi / Tổng số môn thi
  • Điểm xét tốt nghiệp, điểm xếp loại tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân do phần mềm máy vi tính tự động thực hiện.

Thí sinh tốt nghiệp được xếp thành ba loại giỏi, khá, trung bình theo các tiêu chuẩn sau:

1. Loại giỏi tốt nghiệp thpt:

a) Xếp loại cả năm lớp 12: hạnh kiểm loại tốt, học lực loại giỏi;

b) ĐXL từ 8,0 điểm trở lên;

c) Không có bài thi nào dưới 7,0.

2. Loại khá tốt nghiệp thpt:

a) Xếp loại cả năm lớp 12 về hạnh kiểm và học lực đều từ loại khá trở lên;

b) ĐXL từ 6,5 điểm trở lên;

c) Không có bài thi nào dưới 6,0 điểm.

3. Loại trung bình tốt nghiệp thpt: các trường hợp còn lại.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2013 và các môn thi tốt nghiệp THPT 2013 sẽ được Kênh Tuyển Sinh cập nhật trong thời gian tới

Kênh Tuyển Sinh