Điểm thi đại học Vinh

Tra điểm thi đại học Vinh năm 2014 và dự đoán điểm chuẩn ĐH Vinh. Kết quả thi đại học năm 2014 của tất cả các thí sinh được cập nhật ngay tại đây, bạn có thể tra cứu điểm thi và dự kiến điểm chuẩn các ngành của trường đại học Vinh năm 2014.

Khi nào công bố điểm thi đại học Vinh năm 2014?

Ngay sau khi kết thúc đợt thi thứ nhất, trường Đại học Vinh đã tiến hành chấm thi đợt 1 năm 2014. Ngay sau khi có kết quả thi đại học, thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi đại học Vinh năm 2014 tại đây: Tra điểm thi đại học.

Trước đó, Trường đại học Vinh cũng đưa ra thông báo về ưu tiên xét tuyển/ tuyển thẳng vào trường trong năm 2014

THÔNG BÁO

Quy định về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển tuyển sinh

đại học hệ chính quy năm 2014 của Trường Đại học Vinh

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số: 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là Quy chế tuyển sinh năm 2014), Trường Đại học Vinh thông báo một số thông tin về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển như sau:

a) Đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển, Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển, thời gian đăng ký, lệ phí xét tuyển Nhà trường thực hiện theo các quy định tại Điều 7, Điều 33 của Quy chế tuyển sinh năm 2014 và Công văn số 1815/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2014 (sau đây gọi là Công văn 1815).

b) Căn cứ Phụ lục số 4 của Công văn 1815, Trường Đại học Vinh quy định danh mục ngành đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT như sau:

- Đối với thí sinh đạt giải môn Toán sẽ được tuyển vào học một trong các ngành:

+ Sư phạm Toán học,                                      Mã ngành: D140209

+ Toán học,                                                                 Mã ngành: D460101

+ Toán ứng dụng,                                                       Mã ngành: D460112

+ Kỹ thuật xây dựng,                                                 Mã ngành: D580208

+ Công nghệ thông tin,                                               Mã ngành: D480201

+ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa,                       Mã ngành: D520216

- Đối với thí sinh đoạt giải môn Vật lý sẽ được tuyển vào học một trong các ngành:

+ Sư phạm Vật lý,                                                       Mã ngành: D140211

+ Vật lý học,                                                   Mã ngành: D440101

+ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa,                       Mã ngành: D520216

+ Kỹ thuật xây dựng,                                                 Mã ngành: D580208

+ Kỹ thuật điện tử truyền thông,                    Mã ngành: D520207

+ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông,  Mã ngành: D580205

- Đối với thí sinh đoạt giải môn Hóa học sẽ được tuyển vào học một trong các ngành:

+ Sư phạm Hoá học,                                       Mã ngành: D140212

+ Hoá học,                                                                  Mã ngành: D440112

+ Công nghệ thực phẩm,                                            Mã ngành: D540101

+ Khoa học môi trường,                                             Mã ngành: D440301

- Đối với thí sinh đoạt giải môn Sinh học sẽ được tuyển vào học một trong các ngành:

+ Sư phạm Sinh học,                                       Mã ngành: D140213

+ Sinh học,                                                                  Mã ngành: D420101

+ Khoa học Môi trường,                                             Mã ngành: D440301

+ Nuôi trồng Thủy sản,                                               Mã ngành: D620301

- Đối với thí sinh đoạt giải môn Ngữ Văn sẽ được tuyển vào học một trong các ngành:

+ Sư phạm Ngữ văn,                                       Mã ngành: D140217

+ Văn học,                                                                  Mã ngành: D220330

+ Việt Nam học (Du lịch)                               Mã ngành: D220113

- Đối với thí sinh đoạt giải môn Lịch sử sẽ được tuyển vào học một trong các ngành:

+ Sư phạm Lịch sử,                                         Mã ngành: D140218

+ Lịch sử,                                                                    Mã ngành: D220310

+ Quản lý văn hóa                                                       Mã ngành: D220342

- Đối với thí sinh đoạt giải môn Địa lí sẽ được tuyển vào học ngành:

+ Sư phạm Địa lý,                                                       Mã ngành: D140219

+ Quản lý đất đai,                                                       Mã ngành: D850103

+ Quản lý tài nguyên và môi trường,              Mã ngành: D850101

- Đối với thí sinh đoạt giải môn Tin học sẽ được tuyển vào học một trong các ngành:

+ Sư phạm Tin học,                                         Mã ngành: D140210

+ Khoa học máy tính,                                                 Mã ngành: D480101

+ Công nghệ Thông tin,                                              Mã ngành: D480201

- Đối với thí sinh đoạt giải môn Tiếng Anh sẽ được tuyển vào học một trong các ngành:

+ Sư phạm Tiếng Anh,                                                Mã ngành: D140231

+ Ngôn ngữ Anh,                                                        Mã ngành: D220201

- Đối với thí sinh đoạt giải trong hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Nhà trường căn cứ vào kết quả dự án đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật, ngành thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, Hiệu trưởng xem xét và quyết định.

c) Xét tuyển đối với thí sinh khuyết tật:

Nhà trường thực hiện theo điểm g, khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh năm 2014. Thí sinh phải có đầy đủ hồ sơ học tập, hồ sơ sức khỏe có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền. Sau khi Hội đồng tuyển sinh kiểm tra tình trạng sức khỏe yêu cầu của ngành học mà thí sinh đăng ký, Hiệu trưởng Nhà trường xem xét và quyết định cho vào học.

d) Xét tuyển đối với thí sinh là người nước ngoài, Nhà trường thực hiện theo quy định tại điểm h, khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh năm 2014. Căn cứ kết quả học tập Trung học phổ thông của thí sinh, kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt, Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, quyết định cho vào học.

đ) Xét tuyển thẳng đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

Thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ được xét tuyển thẳng vào học.

Đối  với thí sinh thuộc diện quy định tại điểm đ cần đảm bảo các tiêu chí sau:

- Tốt nghiệp THPT

- Xếp loại hạnh kiểm THPT đạt loại Khá trở lên.

- Những thí sinh có kết quả học tập cả năm học bổ sung kiến thức xếp loại yếu, kém không được đăng ký học ở bậc đại học.

- Riêng đối với những thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào học các ngành Sư phạm phải đảm bảo thêm những điều kiện sau:

+ Xếp loại học lực các năm học THPT đạt từ loại khá trở lên.

+ Xếp loại hạnh kiểm tốt.

+ Điểm TBC kết quả học tập cả năm học bổ sung kiến thức đạt từ loại khá trở lên.

- Việc đăng ký ngành học đại học của thí sinh được thực hiện sau khi có kết quả thi kết thúc học kỳ 2 của năm học bổ sung kiến thức.

Sau khi nhập học những thí sinh này học bổ sung kiến thức 1 năm trước khi vào học chính thức.Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng Nhà trường quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh, số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, ĐT: 038.3856.394, website: vinhuni.edu.vn

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Điểm thi đại học Vinh, Điểm thi đại học Vinh, điểm thi 2014

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017