Sở GD Đắk Lắk đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của trường THPT Chuyên Nguyễn Du và trường THPT nội trú Nơ Trang Lơng năm học 2019 - 2020.

> > Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020

Điểm chuẩn lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Du năm học 2019 - 2020

Trường THPT Chuyên Nguyễn Du có 395 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2019 - 2020. Cụ thể về lớp chuyên:

1. Chuyên Ngữ văn có 26 em, điểm chuẩn trúng tuyển là 33,25 điểm.

2. Chuyên Lịch sử có 6 em, điểm chuẩn trúng tuyển 25,75 điểm.

3. Chuyên Địa lý có 5 em, điểm chuẩn trúng tuyển 25,75 điểm.

4. Chuyên Tiếng Anh 36 em, điểm chuẩn trúng tuyển 34 điểm.

5. Chuyên Tiếng Anh - Pháp (trong đó: tiếng Anh 31 em có điểm chuẩn trúng tuyển 32,27 điểm, tiếng Pháp 6 em có điểm chuẩn trúng tuyển 22,5 điểm).

6. Chuyên Toán 38 em, điểm chuẩn trúng tuyển 30,75 điểm.

7. Chuyên Tin học 29 em, có điểm chuẩn trúng tuyển 26,67 điểm. Học sinh chuyên Toán có nguyện vọng vào chuyên Tin học 8 em, điểm chuẩn trúng tuyển 28,67 điểm.

8. Chuyên Vật lý 36 em có điểm chuẩn trúng tuyển 35,76 điểm.

9. Chuyên Hóa học 70 em có điểm chuẩn trúng tuyển 29,38 điểm.

10. Chuyên Sinh học 35 em có điểm chuẩn trúng tuyển 27,06 điểm.

11. Lớp không chuyên 69 em có điểm chuẩn trúng tuyển 26,05 điểm.

điểm chuẩn lớp  vào lớp 10 Đắk Lắk năm 2019

Đã có điểm chuẩn lớp vào lớp 10 Đắk Lắk năm 2019 

Điểm chuẩn lớp 10 THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng năm 2019

Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng có 181 học sinh trúng tuyển, gồm:

1. Tuyển thẳng: 01 học sinh (Học sinh H Truyên HLong, dân tộc M’Nong, Trường THCS Yang Mao, Krông Bông, đoạt giả Nhì Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung ọc năm 2017 – 2018.

2. Thị xã Buôn Hồ có 9 em, điểm chuẩn trúng tuyển là 14 điểm.

3. Buôn Ma Thuột có 9 em, có điểm chuẩn trúng tuyển 17,75 điểm.

4. Huyện Buôn Đôn có 7 em, có điểm chuẩn trúng tuyển 15,5 điểm.

5. Huyện Cư Kuin 4 em, có điểm chuẩn trúng tuyển 17,75 điểm.

6. Huyện Cư M’gar 16 em, có điểm chuẩn trúng tuyển 14,75 điểm.

7. Huyện Ea H’leo 8 em, có điểm chuẩn trúng tuyển 16,25 điểm.

8. Huyện Ea Kar 3 em, có điểm chuẩn trúng tuyển 10,5 điểm.

9. Huyện Ea Súp 1 em, có điểm chuẩn trúng tuyển 16,75 điểm.

10. Huyện Krông Ana 8 em, có điểm chuẩn trúng tuyển 17,5 điểm.

11. Huyện Krông Bông 1 em, điểm chuẩn trúng tuyển 13 điểm.

12. Huyện Krông Búk 16 em, có điểm chuẩn trúng tuyển 17,25 điểm.

13. Huyện Krông Năng 16 em, có điểm chuẩn trúng tuyển 16,5 điểm.

14. Huyện Krông Pắc 7 em, có điểm chuẩn trúng tuyển 15,5 điểm.

15. Huyện Lắk 9 em, có điểm chuẩn trúng tuyển 15,5 điểm.

16. Huyện M’Đrắk 3 em, có điểm chuẩn trúng tuyển 12,25 điểm

17. 63 học sinh dân tộc khác, gồm: 9 học sinh người Kinh, có điểm chuẩn trúng tuyển 29,25 điểm, các dân tộc thiểu số khác 54 em, có điểm chuẩn trúng tuyển 25,05 điểm.

>> Đắk Lắk chính thức công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2019

>> Tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2019 của 63 tỉnh thành nhanh, chính xác

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp