PGS.TS Trần Lê Quan, phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm 2016 bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy vẫn thực hiện xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2016 với tổ hợp môn xét tuyển không thay đổi so với năm 2015.

Trong khi hệ liên thông đại học chính quy ngành công nghệ thông tin của trường năm nay sẽ không xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2016. Trường sẽ tổ chức thi tuyển riêng 2 đợt (dự kiến thi tháng 8 và tháng 11-2016), môn thi tuyển là cơ bản, cơ sở và chuyên ngành.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học, cao đẳng, liên thông năm 2016 dự kiến của trường là 3.608 (năm 2015 là 3.600 chỉ tiêu). Năm nay, dự kiến điều chỉnh chỉ tiêu hệ cao đẳng giảm 30%, đồng thời tăng chỉ tiêu đại học chính quy và liên thông ngành Công nghệ thông tin.

Năm 2016, ngoài các ngành như đã tuyển sinh trong năm 2015, trường dự kiến tuyển sinh ngành mới là ngành Công nghệ hóa học, đào tạo thí điểm theo đề án chương trình chất lượng cao, xét tuyển bằng tổ hợp môn toán - hóa - tiếng Anh cùng với các tổ hợp môn xét tuyển như ngành hóa học.

Thông tin chi tiết các ngành tuyển sinh 2016:

1. Đại học chính quy: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2016

 

STT

 

Ngành học

 

Mã ngành

 

Môn xét tuyển

 

Chỉ tiêu

(Dự kiến)

 

Thông tin cần lưu ý

 

1

Toán học

52460101

Toán - Lý - Hóa

300

Bao gồm

Toán - Lý - Tiếng Anh

CT CN Tài năng

2

Vật lý học

52440102

Toán - Lý - Hóa

200

 

 

Toán - Lý - Tiếng Anh

 

 

3

Kỹ thuật hạt nhân

52520402

Toán - Lý - Hóa

50

 

 

4

Hải dương học

52440228

Toán - Lý - Hóa

80

 

 

Toán - Hóa - Sinh

5

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

52520207

Toán - Lý - Hóa

200

 

 

Toán - Lý - Tiếng Anh

6

Công nghệ thông tin

52480201

Toán - Lý - Hóa

600

Bao gồm

Toán - Lý - Tiếng Anh

CT CN Tài năng

7

Khoa học máy tính

52480101

Toán - Lý - Hóa

CT Tiên tiến

Toán - Lý - Tiếng Anh

CT Việt - Pháp

8

Kỹ thuật phần mềm

52480103

Toán - Lý - Hóa

CT Chất lượng cao

Toán - Lý - Tiếng Anh

 

9

Hệ thống thông tin

52480104

Toán - Lý - Hóa

 

Toán - Lý - Tiếng Anh

 

10

Hoá học

52440112

Toán - Lý - Hóa

225

Bao gồm

Toán - Hóa - Sinh

CT CN Tài năng

 

CT Việt - Pháp

11

Địa chất

52440201

Toán - Lý - Hóa

150

 

 

Toán - Hóa - Sinh

12

Khoa học Môi trường

52440301

Toán - Lý - Hóa

175

 

 

Toán - Hóa - Sinh

13

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

52510406

Toán - Lý - Hóa

120

 

 

Toán - Hóa - Sinh

14

Khoa học Vật liệu

52430122

Toán - Lý - Hóa

200

 

 

Toán - Hóa - Sinh

15

Sinh học

52420101

Toán - Hóa - Sinh

300

 

 

16

Công nghệ Sinh học

52420201

Toán - Lý - Hóa

200

 

Toán - Hóa - Sinh

Dự kiến mở và tuyển sinh ngành mới

 

STT

 

Ngành học

 

Mã ngành

 

Môn xét tuyển

 

Chỉ tiêu

(Dự kiến)

 

Thông tin cần lưu ý

 

1

Công nghệ Hóa học

Thí điểm

 

Toán - Lý - Hóa

50

CT chất lượng cao

Toán - Hóa - Sinh

Toán - Hóa - Tiếng Anh

2. Cao đẳng chính quy: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2016

 

STT

 

Ngành học

 

Mã ngành

 

Môn xét tuyển

 

Chỉ tiêu

(Dự kiến)

 

Thông tin cần lưu ý

 

1

Cao đẳng Công nghệ thông tin

51480201

Toán - Lý - Hóa

420

 

Toán - Lý - Tiếng Anh

3. Liên thông đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin: tổ chức thi tuyển riêng (sẽ thông báo chính thức vào đầu tháng 3-2016)

 

STT

 

Ngành học

 

Mã ngành

 

Môn thi tuyển

 

Chỉ tiêu

(Dự kiến)

 

Thông tin cần lưu ý

 

1

Liên thông đại học ngành công nghệ thông tin

52480201

Cơ bản – Cơ sở - Chuyên ngành

338

Thi tuyển 2 đợt/năm


Theo Tuổi trẻ, nguồn: http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20160125/dh-khtn-tphcm-giam-30-chi-tieu-cao-dang/1044031.html