2 trường đại học cao đẳng tại Hưng Yên
Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh
Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh
TUEBA

 Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh được thành lập theo Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 18/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ...

DFA
Hưng Yên
Đại Học Chu Văn An
Đại Học Chu Văn An
CVAU

Trường Đại học Chu Văn An là trường Đại học tư thục có chất lượng đầu ra kém và có tỉ lệ xin việc thấp...

DCA
Hưng Yên