DANH SÁCH TRƯỜNG
ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG VIỆT NAM

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp danh sách các trường Đại học - Cao đẳng tại Việt Nam, cung cấp thông tin liên hệ/chương trình đào tạo/mức học phí/điểm chuẩn qua các năm của mỗi trường, giúp Quý phụ huynh và học sinh/sinh viên tham khảo để lựa chọn môi trường giáo dục phù hợp.

Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị

Là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; cung cấp đội ngũ cán bộ chính trị, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn, góp phần xây dựng...

Bắc Ninh Mã trường: LCH
Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Bắc )

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Công an Nhân dân và sắp xếp lại các cơ sở đào tạo...

Bắc Ninh Mã trường: HCB
Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Nam )

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Công an Nhân dân và sắp xếp lại các cơ sở đào tạo...

Bắc Ninh Mã trường: HCN
Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh

Học viện Ngân hàng – Phân viện Bắc Ninh (nguyên là Trường Trung học Ngân hàng I TW được thành lập theo Quyết định số 23/QĐ ngày 30/5/1969 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Học viện...

Bắc Ninh Mã trường: NHB
Trường Sĩ quan Chính trị (hệ dân sự)

Ngày 14/01/1976, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định 18/QĐ-QP về việc thành lập Trường Sĩ quan Chính trịtrực thuộc Bộ Quốc phòng.

Bắc Ninh Mã trường: LCS
Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh

Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh là một trường đại học được thành lập ngày 25 tháng 10 năm 1977, trụ sở của Trường được đặt tại Phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh Mã trường: TDB
UBK
Đại Học Kinh Bắc
UBK

Trường Đại học Kinh Bắc trực thuộc Bộ Giáo Dục và Đào Tạo được thành lập theo Quyết định số 350- QĐ/TTg ngày 26/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Trong qúa trình xây dựng – phát triển, trường đã và...

Bắc Ninh Mã trường: UKB
BHIU
Đại học Quốc tế Bắc Hà
BHIU

Trường ĐHQT Bắc Hà thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý...

Bắc Ninh Mã trường: DBH