Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương

 • Số 530 đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 • ĐT: (0650)3822847 – 3870795.
 • Website: www.ktkt.edu.vn

Giới thiệu đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương là trường ngoài công lập ở Bình Dương, hoạt động bởi cơ chế không vì lợi nhuận. Được thành lập vào ngày 21 tháng 09 năm 2010 theo Quyết định số 1750/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ. Trường đào tạo đa hệ, đa ngành theo hướng ứng dụng liên thông và theo nhu cầu xã hội. Chất lượng đào tạo và đáp ứng theo nhu cầu doanh nghiệp.

Trường thành lập từ năm 1995 - 1998 trên cơ sở Trường dạy nghề Phương Thủy và là trường trung học chuyên nghiệp dân lập đầu tiên của cả nước (1999). Chỉ 4 năm hoạt động hiệu quả, nhà trường đã được nâng cấp thành Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật Bình Dương, nay nâng cấp lên Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương.

Các bậc đào tạo

 • đại học chính quy
 • Cao đẳng chính quy
 • Trung cấp chính quy
 • Cao đẳng nghề
 • Liên thông
 • Vừa học vừa làm
 • Đào tạo từ xa
 • Thạc sĩ

Các chuyên nganh đào tạo tại đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG

Ngành đào tạo

Khối thi và xét tuyển

Điểm chuẩn năm 2013

Chỉ tiêu năm 2014

Tỷ lệ “chọi” năm 2013

BẬC ĐH:

Công nghệ thông tin

A, A1

13

70

1/1,2

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

A, A1

13

50

1/1,6

Tài chính – ngân hàng

A, A1, D1

13

150

1/1,5

Kế toán

A, A1, D1

13

150

1/2,2

Quản trị kinh doanh

A, A1, D1

13

150

1/2,2

Kinh doanh quốc tế (ngành mới)

A, A1, D1

Ngành mới

60


Marketing (ngành mới)

A, A1, D1

60


Quản trị văn phòng (ngành mới)

A, A1, D1

60


Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (ngành mới)

A, A1

50


HỆ CĐ:

Tin học ứng dụng

A, A1

10

150

1/1,5

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

A, A1

10

100

1/1,1

Công nghệ kỹ thuật hóa học

A, B

10 - 11

100

1/0,7

Tài chính – ngân hàng

A, A1, D1

10

150

1/1,7

Kế toán

A, A1, D1

10

200

1/3

Thư ký văn phòng

C, D1

11 - 10

50

1/0,9

Tiếng anh

A1, D1

10

50

1/1,4

Dược sỹ

A, B

10 - 11

100

1/5

Dịch vụ pháp lý (ngành mới)

A, C, D1

Ngành mới

300

Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh:
+ Hệ đại học: Trường tổ chức thi tuyển sinh. Ngày thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
+ Hệ cao đẳng: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học, cao đẳng năm 2013 để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

Chuẩn đầu ra trường đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương

Cần năm vững kiến thức chung về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam; lĩnh vực khoa học xã hội và tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết; có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc;

Ngoài ra còn có yêu cầu chuẩn tiếng anh đầu ra như sau

 • Công nghệ thông tin: TOEIC 400
 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Kế toán; tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh: TOEIC 400, tin học B
 • Kinh doanh quốc tế: TOEIC 550, tin học B

 


Theo Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương