Phần 1: Đại học Dongguk

Phần 2: Đại học Dongguk - Phần 2

Sự kiện: Đại học quốc tế

Hiện có 69 sinh viên Việt Nam đang theo học nhiều chuyên ngành tại Đại học Dongguk.

dongguk university, thu tuc du hoc han quoc, dieu kien du hoc han quoc, thong tin du hoc han quoc, hoc bong du hoc han quoc

Cơ sở tại Seoul

 • Viện Nghiên cứu Phật Giáo
 • Viện Nghệ thuật Tự do
 • Viện Khoa học
 • Viện Luật
 • Viện Khoa học Xã hội
 • Viện Khoa học Tài nguyên Đời sống
 • Viện Nghệ thuật
 • Viện Khoa học Công nghiệp và Thông tin
 • Viện Giáo dục và Viện Nghệ thuật.
 • Viện Điện ảnh và Truyền thông

Cơ sở tại Gyeongju

 • Viện Văn hóa Phật giáo
 • Viện Nhân văn
 • Viện Khoa học tự nhiên
 • Viện Luật và Khoa học Chính trị
 • Viện Thương mại và Kinh tế
 • Viện Du lịch
 • Viện Đông y

Cơ sở tại Los Angeles, Mĩ

 • Khoa Tây Y

Cao học

Cơ sở tại Seoul

 • Cao học
 • Cao học Hình ảnh & Công nghệ thông tin
 • Cao học Buddhist Studies
 • Cao học Nghiên cứu Phật giáo
 • Cao học Hành chính công
 • Cao học Quản trị Kinh doanh
 • Cao học Giáo dục
 • Cao học Thông tin và Truyền thông
 • Cao học Kỹ thuật Công Nghiệp
 • Cao học Văn hóa và Nghệ thuật
 • Cao học Quan hệ Quốc tế và Thông tin

Cơ sở tại Gyeongju

 • Cao học Phật giáo và Nghệ thuật
 • Cao học Khoa học Đời sống

Cơ sở tại Los Angeles

 • Khoa Tây Y

Bạn cũng có thể tìm hiểu thông tin về du học Hàn quốc tại mục:  Du học Hàn Quốc

Theo: wikipedia

Đăng ký nhận thêm thông tin về các Trường Quốc Tế hoặc thông tin tuyển sinh của trường quốc tế qua email tại ô bên dưới:

Xem thêm thông tin về đại học quốc tế