Mã trường: DCD

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai

DNTU

Tên tiếng Anh: Dong Nai Technology University

Thành lập năm: 2011

Địa chỉ: Đường Nguyễn Khuyến, KP5, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tỉnh thành: Đồng Nai

Chương trình đào tạo

Đào tạo Cử nhân

- Đào tạo Đại học chính quy

- Đào tạo Cao đẳng chính quy

Đào tạo Liên thông

Đào tạo sau Đại học

- Đào tạo Thạc sĩ

Đào tạo Cử nhân

- Đào tạo Đại học chính quy

- Đào tạo Cao đẳng chính quy

Đào tạo Liên thông

Đào tạo sau Đại học

- Đào tạo Thạc sĩ

Tin xem nhiều