Công bố 81 chỉ tiêu tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển trường khối quân đội

Bộ Quốc phòng vừa công bố 81 chỉ tiêu tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng quân sự năm 2015.

Công bố 81 chỉ tiêu tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển trường khối quân đội

Đối tượng được tuyển thẳng đại học là: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học.

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp trung học sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học.

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải.

Đối với thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc gia: Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, kĩ thuật của thí sinh đoạt giải và danh mục các ngành đúng, ngành gần theo quy định, Hiệu trưởng các trường xem xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.

Đối tượng được ưu tiên xét tuyển sinh là: Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng, được ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng.

Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, sau khi hoàn thành Kỳ thi THPT quốc gia, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, Hiệu trưởng các trường xem xét quyết định cho vào học’’.

Đối tượng xét tuyển thẳng là thí sinh huyện nghèo, thí sinh người dân tộc theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Các trường xét tuyển thẳng không quá 3% so với chỉ tiêu (nếu chỉ tiêu tuyển sinh cao hơn 100) và không quá 5% (nếu chỉ tiêu tuyển sinh dưới 100).

Cụ thể: HV Biên phòng, HV Hậu cần, HV Phòng không – Không quân, HV Hải quân, Trường Sĩ quan Chính trị, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Sĩ quan Pháo binh, Trường Sĩ quan Công binh, Trường Sĩ quan Thông tin và Trường Sĩ quan Kỹ thuân quân sự (Vinhempic) xét tuyển không quá 3% chỉ tiêu.

3 trường xét tuyển không quá 5% chỉ tiêu tuyển sinh 2015 là: Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, Trường Sĩ quan đặc công và Trường Sĩ quan Phòng hóa.

Đối với hệ đào tạo dân sự, các trường sẽ cân đối và xác định chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng đảm bảo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT.

Quy định ngành tuyển, chỉ tiêu, môn đoạt giải học sinh giỏi cụ thể như sau

TT

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn đoạt giải

Chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

 


1

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

KQH

 


 


40

 


a)

Thí sinh nữ

 

 

 

3

 

 

- Công nghệ Thông tin

 

D860210

Tin học

 

 

b)

Thí sinh nam

 

 

 

37

 

 

- Công nghệ Thông tin; Thông tin; Tên lửa

 

D860210

Tin học

34

 

 


- Công nghệ kỹ thuật hóa học; Hóa môi trường; Thuốc phóng, thuốc nổ; Phòng hóa; Hóa phóng xạ

 


D860210

Hóa học

 

- Công nghệ Thông tin; Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

 

D860210

Toán

3

Thí sinh Đoạt giải môn Toán và môn Vật lý tuyển không quá 25% tổng số thí sinh đã tuyển thẳng năm 2014

 


- Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa; Khí tài quang học; Công nghệ vật liệu

 

D860210

Vật lý

2

HỌC VIỆN QUÂN Y

YQH

 


 


23

 


a)

Thí sinh nữ

 

 

 

4

 

 

- Bác sĩ đa khoa

 

D720101

Sinh học

 

 

a)

Thí sinh nam

 

 

 

19

 

 

- Bác sĩ đa khoa

 

D720101

Sinh học

 

 

3

HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

NQH

 


 


7

 


a)

Thí sinh nữ

 

 

 

3

 

 

- Ngôn ngữ Anh

 

D220201

Tiếng Anh

1

 

 

- Ngôn ngữ Nga

 

D220202

Tiếng Nga

1

 

 

- Ngôn ngữ Trung Quốc

 

D220204

Tiếng Trung Quốc

1

 

b)

Thí sinh nam

 

 

 

4

 

 

- Ngôn ngữ Anh

 

D220201

Tiếng Anh

2

 


 

- Ngôn ngữ Nga

 

D220202

Tiếng Nga

1

 


 

- Ngôn ngữ Trung Quốc

 

D220204

Tiếng Trung Quốc

1

 


4

HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG

BPH

 


 


1

Tuyển thí sinh nam

 

Ngành Biên phòng

 


D860206

Văn

 

 

5

HỌC VIỆN HẬU CẦN

HEH

 


 


1

Tuyển thí sinh nam

 

Ngành Hậu cần quân sự

 

D860226

Toán

 

 

6

HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

PKH

 


 


1

Tuyển thí sinh nam

 

- Kỹ thuật Hàng không

 


D520120

Toán

 

 

 

- Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử

 

D860203

Toán

 

 

7

HỌC VIỆN HẢI QUÂN

HQH

 

 

1

Tuyển thí sinh nam

 


Ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân

 


D860201

Toán

 

 

8

TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ

LCH

 


 


1

Tuyển thí sinh nam

 

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

 


D310202

Văn

 

 

9

TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1

LAH

 


 


1

Tuyển thí sinh nam

 

Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

 


D860210

Toán

 

 

10

TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2

LBH

 


 


1

Tuyển thí sinh nam

 

Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

 

D860210

Toán

 

 

11

TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH

PBH

 


 


1

Tuyển thí sinh nam

 

Chỉ huy tham mưu Pháo binh

 


D860204

Toán

 

 

12

TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH

SNH

 


 


1

Tuyển thí sinh nam

 

Chỉ huy tham mưu Công binh

 


D860217

Toán

 

 

13

TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN

TTH

 

 

1

Tuyển thí sinh nam

 

Chỉ huy kỹ thuật thông tin

 


D860219

Toán

 

 

14

TRƯỜNG SQ KỸ THUẬT QUÂN SỰ (VINHEMPICH)

VPH

 


 


1

Tuyển thí sinh nam

 

Các ngành đào tạo đại học quân sự

 

D860210

Toán

 

 

 


Tổng cộng

 


 


 


81

 


Đối tượng xét tuyển thẳng là thí sinh huyện nghèo, thí sinh dân tộc cụ thể như sau:

TT

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi/Xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

1

HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG

BPH

 


 


 


a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

 


 


 


255

 

Ngành Biên phòng

 


D860206

Văn, Sử, Địa

255

2

HỌC VIỆN HẬU CẦN

HEH

 


 


 


a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

HEH

 


 


485

 

Ngành Hậu cần quân sự

 

D860226

Toán, Lý, Hóa

485

3

HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

PKH

 


 


 


 


Các ngành đào tạo đại học quân sự

 


 


 


310

 

- Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử

 

D860203

Toán, Lý, Hóa

310

 

 

 

 

 

 

4

HỌC VIỆN HẢI QUÂN

HQH

 

 

210

 


Các ngành đào tạo đại học quân sự

 


 


 


210

 


Ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân

 


D860201

Toán, Lý, Hóa

210

 

 

 


 

 

 


5

TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ

LCH

 


 


 


 

- Phường Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

- ĐT: 069 695 167

- Website: www.daihocchinhtri.edu.vn

 


 


 


 

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

LCH

 


 


520

 

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

 


D310202

1. Toán, Lý, Hóa

2. Văn, Sử, Địa

520

6

TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1

LAH

 


 


 


a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

 


 


 


535

 

Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

 


D860210

Toán, Lý, Hóa

535

b)

Các ngành đào tạo đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở

 


 

 

731

 


- Đào tạo đại học ngành Quân sự cơ sở

 


D860230

Văn, Sử, Địa

312

 


- Đào tạo cao đẳng ngành Quân sự cơ sở

 


C860230

Văn, Sử, Địa

419

 


 


 


 


 

 


7

TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2

LBH

 


 


 


a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

LBH

 

 

565

 

Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

 

D860210

Toán, Lý, Hóa

565

b)

Các ngành đào tạo đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở

 

 

 

790

 


- Đào tạo đại học ngành Quân sự cơ sở

LBH

D860230

Văn, Sử, Địa

282

 


- Đào tạo cao đẳng ngành Quân sự cơ sở

 


C860230

Văn, Sử, Địa

364

8

TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH

PBH

 


 


 


 


Các ngành đào tạo đại học quân sự

 


 


 


250

 

Chỉ huy tham mưu Pháo binh

 


D860204

Toán, Lý, Hóa

250

 

 

 


 

 

 

9

TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH

SNH

 


 


 


a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

 


 


 


205

 

Chỉ huy tham mưu Công binh

 


D860217

Toán, Lý, Hóa

205

10

TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN

 


 

 

 


a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

TTH

 


 


345

 

Ngành Chỉ huy kỹ thuật thông tin

 


D860219

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

345

15

TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP

TGH

 


 


40

 

Các ngành đào tạo đào tạo đại học quân sự

 


 


 


40

 

Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp

 


D860205

Toán, Lý, Hóa

40

11

TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG

DCH

 


 


190

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

 


 


 


60

 

Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công

 


D860207

Toán, Lý, Hóa

60

12

TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HÓA

HGH

 


 


160

 

- Xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội

- ĐT: 043 361 1253

- Website: www.sqph.edu.vn

 


 


 


 

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

 


 


 


60

 

Ngành Chỉ huy Kỹ thuật hóa học

 


D860218

Toán, Lý, Hóa

60

13

TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ (VINHEMPICH)

VPH

 


 


955

 

- Số 189 Nguyễn Oanh, P.10, quận Gò Vấp, TPHCM.

- ĐT: 083 984 2768

- Website: www.tdnu.edu.vn

 


 


 


 

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

VPH

D860210

Toán, Lý, Hóa

155

Theo Giáo dục Thời đại, tin gốc: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/cong-bo-81-chi-tieu-tuyen-thang-uu-tien-xet-tuyen-truong-khoi-quan-doi-950772-v.html

Tuyển sinh, tuyển sinh 2015, điểm thi đại học, xem điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi THPT quốc gia

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Công bố 81 chỉ tiêu tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển trường khối quân đội, Tuyển sinh, tuyển sinh 2015, điểm thi đại học, xem điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi THPT quốc gia

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017