Sự kiện: ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

Danh sách các Chương trình Liên kết Đào tạo Quốc tế được cấp phép đào tạo ở ĐHQGHN

 Chuyên ngành đào tạo

Bậc

đào tạo

Đơn vị đối tác

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Công nghệ hóa học

Thạc sĩ

Đại học kĩ thuật Dresden (CHLB Đức)

Khoa học công nghệ môi trường

Thạc sĩ

Viện KH&CN Gwangju (Hàn Quốc)

Khoa học công nghệ môi trường

Tiến sĩ

Viện KH&CN Gwangju (Hàn Quốc)

Khoa học và công nghệ Nanô

Thạc sĩ và Tiến sĩ

Viện KH&CN tiên tiến - JAIST (Nhật Bản)

Vật lí hạt nhân và ứng dụng

Thạc sĩ

Đại học Bordeaux 1 (Pháp)

Vật liệu hữu cơ cấu trúc Nanô và độ bền vững

Thạc sĩ

Đại học Tổng hợp Sud Toulon-Var (Pháp)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Thẩm định Kinh tế và quản lí dự án Quốc tế

Thạc sĩ

Đại học Paris 12 (Pháp)

Quản trị Kinh doanh

Thạc sĩ và Tiến sĩ

Đại học Northcentral (Hoa Kì)

Quản trị Kinh doanh

Thạc sĩ

Đại học Troy (Hoa Kì)

Quản lí công

Thạc sĩ

Đại học Uppsala (Thụy Điển)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Công nghệ Micro và ứng dụng

Thạc sĩ

Đại học Paris - Sud 11 (Pháp)

Khoa học và công nghệ Nanô

Tiến sĩ

Đại học Paris - Sud 11 (Pháp)

Công nghệ thông tin và truyền thông

Tiến sĩ

Đại học Paris - Sud 11 (Pháp)

Tự động hóa

Tiến sĩ

Đại học Paris - Sud 11 (Pháp)

Công nghệ thông tin

Tiến sĩ

Viện Khoa học & Công nghệ Tiên tiến (Nhật Bản)

Công nghệ thông tin

Thạc sĩ

Đại học Claude Bernard Lyon1 (Pháp)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

Ngôn ngữ học Anh

Thạc sĩ

Đại học Dalarna (Thụy Điển)

Quản lí và lãnh đạo trong giáo dục

Thạc sĩ

Đại học Dalarna (Thụy Điển)

Quản lí hệ thống thông tin

Thạc sĩ

Đại học Shu Te (Đài Loan)

KHOA SAU ĐẠI HỌC

Quản trị Kinh doanh

Thạc sĩ

Viện Quản trị Kinh doanh Brussels (Vương quốc Bỉ)

Quản lí Tài chính Thạc sĩ Đại học Montesquieu - Bordeaux IV (Cộng hòa Pháp)

KHOA QUỐC TẾ

Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Tài chính và ngân hàng

Thạc sĩ

Đại học HELP (Malaysia)

Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm

Thạc sĩ

Đại học Nantes (Pháp)

Ngiên cứu thị trường và chiến lược Marketing

Thạc sĩ

Đại học Nantes (Pháp)

Quản trị Kinh doanh

Thạc sĩ

Đại học HELP, Malaysia và Đại học Edith Cowan (Australia)

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Quản trị Kinh doanh

Thạc sĩ

Shidler College of Business, University of Hawai\'i  at Manoa (Hoa Kì)

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ĐÀO TẠO VÀ HỆ THỐNG VIỆC LÀM

Quản trị Kinh doanh Quốc tế

Thạc sĩ

Đại học Griggs (Hoa Kì)

Quản trị Kinh doanh Quốc tế Thạc sĩ
Đại học Delaware (Hoa Kì)
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG
Quản trị Kinh doanh
Thạc sĩ Đại học IMPAC (Hoa Kì)
Quản trị Kinh doanh
Thạc sĩ Đại học California Miramar (Hoa Kì)

 

>> Trường quốc tế, Trường đại học quốc tế

Trường quốc tế, trường đại học quốc tế, đại học quốc tế,

Đăng ký nhận thêm thông tin trường quốc tế qua email tại ô bên dưới

Kênh Tuyển Sinh