Các trường thêm khối thi mới trong kỳ tuyển sinh 2015

Các trường thêm khối thi mới trong kỳ tuyển sinh 2015: Bên cạnh 5 khối thi A, B, C, D và A1, mùa tuyển sinh năm 2015, các trường đại học sẽ dùng nhiều tổ hợp môn thi mới để xét tuyển như Toán-Hóa-tiếng Anh, Toán-Lý-tiếng Anh, Văn-Sử-tiếng Anh, Toán-Hóa-Văn, Toán-Sinh-Văn…

Năm 2015 là năm đầu tiên các trường được chủ động chọn môn học tùy ý để xét tuyển thí sinh trúng tuyển vào trường với sự xuất hiện nhiều tổ hợp môn thi mới. Ngay sau khi Bộ có chủ trương này, các trường đại học đã xây dựng các khối thi mới phù hợp với đặc thù đào tạo của trường. Các khối này đều gồm 3 môn.

Bên cạnh 5 khối thi A, B, C, D và A1, mùa tuyển sinh năm 2015, các trường đại học sẽ dùng nhiều tổ hợp môn thi mới để xét tuyển như Toán-Hóa-tiếng Anh, Toán-Lý-tiếng Anh, Văn-Sử-tiếng Anh, Toán-Hóa-Văn, Toán-Sinh-Văn…

tuyển sinh đại học, kỳ thi quốc gia, đổi mới, ĐH Công Nghiệp, ĐH Tây Đô
Thí sinh trong kỳ thi ĐH 2014 (Ảnh: Văn Chung).

Trường đại học Cần Thơ đã công bố hàng chục cách thức tổ hợp môn để xét tuyển khác nhau ở các ngành học khác nhau. Các tổ hợp môn thi được trường quy định gồm một hoặc hai môn bắt buộc Toán hoặc Văn, kết hợp với một hoặc hai môn do thí sinh tự chọn trong nhóm từ hai đến bốn môn khác. Theo đó, mỗi ngành học sẽ có từ 3 đến 6 tổ hợp môn để xét tuyển thay vì chỉ từ một đến hai khối thi như các năm trước. Cụ thể, năm 2014, ngành Giáo dục Tiểu học tuyển thí sinh các khối A, D1 nhưng năm 2015 ngành này có 6 nhóm môn học khác nhau gồm môn toán và hai trong số bốn môn Lý, Hóa, Văn, Ngoại ngữ. Ngành Sư phạm Ngữ văn năm 2014 chỉ tuyển khối C nhưng năm 2015 tuyển theo 3 nhóm môn học gồm môn Văn và hai trong số các môn Sử, Địa, Ngoại ngữ….

Trường đại học Kinh tế TP HCM sẽ xét tuyển tất cả các ngành (trừ ngành Ngôn ngữ Anh) theo các tổ hợp môn xét tuyển sau: Tổ hợp 1: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (khối D1 cũ); tổ hợp 2: Toán, Vật lý, tiếng Anh (khối A1 cũ); tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Hóa học (khối A cũ). Tất cả các môn tổ hợp 1, 2, 3 hệ số 1. Thí sinh chọn một trong các tổ hợp môn xét tuyển. Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh xét tuyển các môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (Môn Toán, Ngữ văn hệ số 1, môn tiếng Anh hệ số 2).

Từ năm 2015, Trường ĐH Tây Đô sử dụng thêm phương thức tuyển sinh để tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy bằng xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc học THPT. Cụ thể, tổ hợp các môn học sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các ĐH-CĐ chủ trì và kết quả học tập ở bậc THPT để xét tuyển được trường phân ra làm 14 nhóm, mỗi nhóm gồm 3 môn với môn Toán hoặc Văn bắt buộc ở mỗi nhóm. Trong đó 9 nhóm là tổ hợp các môn mới, khác so với các môn thi theo khối như kỳ thi ba chung trước đây. Cụ thể:

 • Nhóm 1: Toán, Vật lý, Hóa học;
 • Nhóm 2: Toán, Vật lý, Sinh học;
 • Nhóm 3: Toán, Vật lý, Ngoại ngữ;
 • Nhóm 4: Toán, Vật lý, Ngữ văn;
 • Nhóm 5: Toán, Hóa học, Sinh học;
 • Nhóm 6: Toán, Hóa học, Ngoại ngữ;
 • Nhóm 7: Toán, Hóa học, Ngữ văn.
 • Nhóm 8: Toán, Sinh học, Ngoại ngữ;
 • Nhóm 9: Toán, Sinh học, Ngữ văn;
 • Nhóm 10: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;
 • Nhóm 11: Toán, Ngữ văn, Địa lý;
 • Nhóm 12: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;
 • Nhóm 13: Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử;
 • Nhóm 14: Ngữ văn, Ngoại ngữ, Địa lý.

Trường ĐH Công Nghiệp Việt Trì dự kiến dành 40% chỉ tiêu chỉ tiêu đại học và 40% chỉ tiêu cao đẳng để xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia với tổ hợp các môn thi đạt ngưỡng tối thiểu do Bộ công bố gồm các ngành:


Ngành học Mã Ngành Môn xét tuyển
Các ngành đào tạo đại học:

1. Ngành Hóa học D440112 Toán, Lý,    Hóa; Toán, Lý,    Anh; Toán, Hóa, Sinh; Toán, Văn, Anh.
2. Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học D510401
3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường D510406
4. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí D510201
5. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử D510301
6. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa D510303
7. Ngành Công nghệ Thông tin D480201
8. Ngành Kế toán D340301
9. Ngành Quản trị kinh doanh D340101
10. Ngành Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Văn, Anh; Văn,   Anh,   Sử.
Các ngành đào tạo cao đẳng:

1. Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học C510401 Toán, Lý,   Hóa; Toán, Lý,   Anh; Toán, Hóa, Sinh; Toán, Văn, Anh.
2. Ngành Công nghệ Vật liệu C510402
3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử C510301
4. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử C510203
5. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí C510201
6. Ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng C510105
7. Ngành Công nghệ Thông tin C480201
8. Ngành Kế toán C340301 Toán, Lý,   Hóa; Toán, Lý,   Anh; Toán, Hóa, Sinh; Toán, Văn, Anh.
9. Ngành Tài chính Ngân hàng C340201
10. Ngành Quản trị kinh doanh C340101
11. Việt Nam học C220113 Văn,   Sử,   Địa; Văn,   Sử, Toán; Anh,   Sử, Toán; Toán, Văn, Anh.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cho biết sẽ dành 50% chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 từ xét kết quả ở THPT với thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên; tất cả các ngành đều xét thí sinh có điểm trung bình của điểm tổng kết 5 học kỳ (I,II lớp 10; I,II lớp 11 & I lớp 12) không nhỏ hơn 16,5 đối với 3 môn học thuộc một trong 4 tổ hợp gồm: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Vật Lý, Hóa; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Vật Lý.

50% còn lại trường xét kết quả thi của thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học tổ chức đối với 3 môn thi thuộc một trong 4 tổ hợp gồm: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Vật Lý, Hóa; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Vật Lý.

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội dự kiến thêm các nhóm tổ hợp môn thi mới như nhóm các môn Toán-Hóa-tiếng Anh, Văn-Sử-tiếng Anh.

Trường ĐH Công nghiệp Việt-Hung bổ sung khối thi gồm các môn Toán-Lý-Văn, trường gọi là khối A2, và khối gồm các môn Toán-Hóa-Ngoại ngữ, trường gọi là khối A3.

Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh cũng có thêm bốn khối thi mới gồm Toán-Hóa-Văn và Toán-Hóa-Văn cho các ngành học liên quan đến hóa học, Toán-Sinh-tiếng Anh và Toán-Sinh-Văn cho các ngành học liên quan đến sức khỏe.

Một số trường đại học vẫn giữ nguyên các khối thi như mọi năm, không bổ sung, như Trường ĐH Hà Nội, Trường ĐH Ngoại thương… Trước đó, việc Bộ GD-ĐT chủ trương bỏ tuyển sinh đại học theo khối, chuyển sang tuyển sinh đại học theo môn và cho phép các trường được tự chủ hoàn toàn việc tổ hợp các môn để phù hợp với đặc thù đào tạo của trường.

Theo ông Trần Văn Nghĩa, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ GD-ĐT cho biết phía Cục đã nhận được hàng nghìn ý kiến phản hồi của học sinh bày tỏ lo lắng về vấn đề này. Trước tình hình trên, Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi các trường đại học, cao đẳng, trong đó khuyến khích các trường giữ ổn định các khối thi để tránh thiệt thòi cho học sinh.

Video được xem nhiều: Kỹ năng giao tiếp ứng xử

Theo tác giả Phong Đăng: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/201151/tuyen-sinh-2015--cac-truong-them-khoi-thi-moi.html

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Các trường thêm khối thi mới trong kỳ tuyển sinh 2015, tuyển sinh 2015, thông tin tuyển sinh 2015, quy chế tuyển sinh 2015, chỉ tiêu tuyển sinh 2015

Hỏi & Đáp

Bình Luận(Có 1 bình luận)

nhu cầu cần pk
nêu học đại học sư phạm hóa thì tôi phải thi bao nhiêu điểm cho mỗi môn và điểm thi ở khối B ngành sư phạm môn nào được nhân đôi số điểm?
()()

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017