Bộ Giáo dục giải đáp những vấn đề "nóng" trong xét tuyển ĐH, CĐ

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) vừa trả lời những thắc mắc của thí sinh trong việc xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2015.

>> Điểm thi tốt nghiệp 2015 >> Điểm thi đại học 2015 >> Điểm chuẩn đại học 2015


-Trong 20 ngày của đợt xét tuyển thí sinh có thể rút hồ sơ để nộp sang trường khác. Vậy em phải làm như thế nào để chuyển đăng ký? Thí sinh phải gửi thư  điện tử hay đến trực tiếp trường ĐH đó để rút hồ sơ? Nếu rút hồ sơ của đợt xét tuyển đợt 1 đổi sang trường khác trong vòng 20 ngày theo quy định thì khi nộp vào trường mới được tính là xét nguyện vọng 1 hay 2?

Quy định về cách thức rút hồ sơ để nộp sang trường khác là tùy thuộc vào từng trường, nhưng phần lớn các trường sẽ yêu cầu em đến trường để rút hồ sơ. Các em cũng có thể ủy quyền cho người thân bằng văn bản để rút thay.  Sau khi rút hồ sơ, em điền lại nguyện vọng ở Giấy đăng ký xét tuyển và sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi đã rút ra để nộp sang trường khác. Và khi đó, hồ sơ của em ở trường mới vẫn được coi là hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt I giống như những hồ sơ đã nộp trước đó.

-Trong một đợt xét tuyển có bắt buộc phải điền đầy đủ bốn ngành đăng ký xét tuyển hay không? Em chỉ muốn chọn 1-2 ngành được không? Việc xét tuyển thực hiện cụ thể như thế nào?

Em không bắt buộc phải điền đủ cả 4 ngành, đặc biệt là không nên đăng ký vào các ngành mà mình không muốn học vì khi đã đăng ký và đỗ vào ngành đó thì em không có quyền ĐKXT ở đợt xét tuyển tiếp theo. Khi em đăng ký nhiều ngành trong một trường, trước hết trường đó sẽ xét ngành thứ nhất của em, nếu em đủ điều kiện trúng tuyển vào ngành thứ nhất,  nguyện vọng vào các ngành sau sẽ không được xem xét. Nhưng nếu em không trúng tuyển vào ngành thứ nhất, trường sẽ xét đến ngành thứ 2 của em và nếu không trúng tuyển vào ngành thứ 2 trường mới xét đến nguyện vọng vào ngành thứ 3…

Như vậy, một mặt em không nên đăng ký những ngành mình không muốn học nhưng nếu đăng ký nhiều nguyện vọng trong một trường thì khả năng trúng tuyển của em tăng lên rất nhiều.

- Nếu thi tại cụm thi tỉnh, thí sinh có thể sử dụng kết quả để đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH như các thí sinh thi tại cụm liên tỉnh được không?

Nếu thi tại cụm thi tỉnh, em chỉ lấy kết quả thi để xét tốt nghiệp THPT và không được cấp Giấy chứng nhận kết quả thi để xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển. Nhưng khi đã đủ điều kiện để tốt nghiệp THPT, em vẫn có cơ hội đăng ký xét tuyển vào các trường tự chủ tuyển sinh, cho phép sử dụng kết quả học tập tại THPT để xét tuyển.

-Các trường ĐH sẽ công bố điểm chuẩn trước rồi thí sinh mới nộp phiếu đăng ký, hay là sau khi thí sinh đăng ký 20 ngày trường mới công bố điểm chuẩn?

Trước mỗi đợt xét tuyển, các trường phải công bố điểm xét tuyển (thí sinh chỉ có thể nộp hồ sơ ĐKXT khi có điểm thi không nhỏ hơn điểm xét tuyển). Theo quy định của Bộ GDĐT điểm xét tuyển phải không được thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định và điểm xét tuyển đợt sau không được thấp hơn điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển trước.

Còn điểm trúng tuyển các trường sẽ xác định căn cứ vào chất lượng và số lượng thí sinh đã đăng ký xét tuyển sau khi kết thúc 20 ngày ĐKDT của đợt xét tuyển.

- Nếu em thi 2 khối và muốn đăng ký vào 2 trường khác nhau của 2 khối đó mà chỉ có 1 giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng 1 thì sẽ như thế nào?

Nếu em có kết quả thi của 2 khối, trước tiên em phải căn cứ vào kết quả thi của mình để chọn một trường mà em thích nhất và phù hợp với kết quả thi để đăng ký NV1. Còn việc em có kết quả thi của 2 khối thì em sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc đăng ký xét tuyển 4 ngành trong một trường hoặc có nhiều cơ hội lựa chọn hơn khi em rút hồ sơ để đăng ký trường khác trong thời gian xét tuyển NV 1.

-Em thấy trong qui chế thi có ghi: Nếu đỗ NV1 thì sẽ không được ĐKXT ở các đợt tiếp theo nữa. nhưng sao sau đó lại ghi rằng: Trong thời gian qui định của đợt xét này, thí sinh được quyền thay đổi ngành học  đã đăng ký hoặc rút hồ sơ để nộp vào trường khác

Thời gian đăng ký xét tuyển của đợt 1 dự kiến là 20 ngày và sau 20 ngày thì các trường sẽ công bố danh sách trúng tuyển. Và khi đó, những em trúng tuyển NV 1 sẽ không được tham gia xét tuyển NV bổ sung. Tuy nhiên, trong vòng 20 ngày của thời gian đăng ký xét tuyển, em được phép thay đổi nguyện vọng đã đăng ký ở trường hoặc rút hồ sơ đăng ký xét tuyển để đăng ký sang trường khác.

Để em có cơ sở rút hồ sơ cũng như đăng ký vào các trường khác thì Bộ quy định 3 ngày một lần các trường phải công bố công khai danh sách học sinh đăng ký xét tuyển vào trường theo trật tự từ cao xuống thấp của kết quả thi.

-Theo quy định xét tuyển năm nay, thí sinh được phép đăng kí tối đa 4 ngành trong một trường và xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4, Thầy có thể cho em biết cách xét 4 ngành đó trong 1 trường như thế nào?

Quy định xét 4 nguyện vọng trong một trường theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4 được hiểu như sau:

+ Nếu thí sinh có mức điểm có thể trúng tuyển vào nhiều ngành, chỉ được xét vào ngành có thứ tự ưu tiên cao nhất;

+ Nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ được chuyển sang nguyện vọng 2 và xét bình đẳng với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành đó và tương tự như vậy đối với các nguyện vọng 3, 4;

+ Các nguyện vọng 1, 2, 3, 4 trong một trường được xét đồng thời (thực hiện bằng phần mềm xét tuyển do Bộ GDĐT cung cấp hoặc phần mềm do trường xây dựng với thuật toán do Bộ GDĐT cung cấp);

+ Trong 4 nguyện vọng, thí sinh có thể đăng ký đồng thời cả ngành đại học và cao đẳng (nếu trường có đào tạo cao đẳng).

-Thưa thầy cô,vừa qua em đã đọc quy chế thi năm nay, có một số chỗ em chưa được hiểu rõ nên mong các thầy cô giải đáp giúp em, đó là : ở phần nguyện vọng thi sau khi đã biết kết quả thi thì em có thể đăng ký 2 khối cùng một ngành được không? Ví dụ như em cùng đăng ký khối A1 và D1 vào ngành Kinh tế đối ngoại của ĐH Ngoại Thương chẳng hạn?

Trong phiếu ĐKXT em phải điền cụ thể ngành em có nguyện vọng vào học (kèm theo mã ngành) và tổ hợp dùng để xét tuyển. Như vậy em có thể đăng ký trong phiếu ĐKXT:

- Nguyện vọng 1 vào ngành Kinh tế đối ngoại và dùng khối A1 để xét.

- Nguyện vọng 2  vào ngành Kinh tế đối ngoại và dùng khối D1 để xét.

Tuy nhiên, trước mỗi đợt xét tuyển các trường phải công bố cách thức xét giữa các tổ hợp, ví dụ các tổ hợp đều xét với điểm trúng tuyển như nhau hoặc tổ hợp này sẽ có điểm trúng tuyển cao hơn tổ hợp kia 0,5 điểm … và như vậy các em sẽ có đủ thông tin để chọn tổ hợp có lợi nhất cho mình mà không phải sử dụng 2 nguyện vọng để chỉ đăng ký vào 1 ngành.

-Nguyện vọng 1 được đăng ký 4 ngành trong một trường, vậy 4 ngành đó được xếp theo thứ tự ưu tiên như thế nào?

4 ngành được ưu tiên theo thứ tự từ 1 đến 4. Khi nhận được ĐKXT với 4 nguyện vọng của em, nếu điểm thi của em đủ để trúng tuyển cả 4 ngành, em sẽ trúng tuyển vào nguyện vọng 1. Nếu em không trúng tuyển vào ngành số 1, trường sẽ xét nguyện vọng vào ngành số 2 của em; nguyện vọng vào ngành số 2 của em cũng được xét bình đẳng cùng với các thí sinh đã đăng ký ngành đó là số 1. Và tương tự như vậy đối với ngành số 3, số 4.

-Em có 20 ngày để có quyền rút hồ sơ  nộp vào trường khác. Thì sau bao nhiêu ngày thì biết điểm trúng tuyển của các trường?

Thời gian đăng ký xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển được thực hiện theo lịch tuyển sinh của Bộ GDĐT. Chậm nhất 5 ngày sau khi hết thời hạn đăng ký xét tuyển của mỗi đợt các trường sẽ công bố kết quả xét tuyển.

-Nếu em trượt trong đợt xét tuyển nguyện vọng 1 thì các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung 2, 3, 4 có được xét tuyển nhiều khối, ngành như nguyện vọng 1 không?

Khi đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung, em vẫn được quyền đăng ký xét tuyển tối đa 4 ngành (hoặc nhóm ngành) trong một trường, tuy nhiên khác với xét tuyển nguyện vọng I, em được phép sử dụng đồng thời cả 3 Giấy chứng nhận kết quả để đăng ký xét tuyển vào tối đa 3 trường khác nhau; trong thời gian đăng ký dự thi của từng đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, em không được rút hồ sơ ĐKDT và em chỉ được rút hồ sơ cuối mỗi đợt xét tuyển khi không trúng tuyển.

- Với cách đăng ký xét tuyển như năm nay, vấn đề quan trọng nhất mà thí sinh cần phải cân nhắc khi đăng ký xét tuyển là gì? thí sinh cần phải làm gì  để đảm bảo khả năng trúng tuyển là cao nhất.

Điểm đầu tiên thí sinh cần cân nhắc là lựa chọn ngành, trường phù hợp để đảm bảo khả năng trúng tuyển là cao nhất: căn cứ vào kết quả thi của mình, thí sinh có thể tham khảo điểm trúng tuyển vào các ngành của trường ở những năm trước để quyết định chọn trường, ngành phù hợp. Hiện nay có hơn 400 trường ĐH, CĐ trong cả nước, một ngành chuyên môn có thể đào tạo ở nhiều trường với mức điểm xét tuyển rất khác nhau, nên các thí sinh có nhiều cơ hội để lựa chọn được ngành yêu thích của mình.

Điểm thứ hai mà thí sinh cần phải cân nhắc là khi đưa ra quyết định rút hồ sơ để nộp vào trường khác hay quyết tâm “bám trụ“, nhất là khi điểm thi của mình không thực sự vượt trội trong số thí sinh cùng đăng ký vào ngành.

Nếu thí sinh có thể chọn được nhiều ngành phù hợp với nguyện vọng của mình trong một trường thì sẽ dễ dàng hơn trong quyết định “rút“ hồ sơ hay “bám trụ“ và cơ hội trúng tuyển của thí sinh sẽ lớn hơn rất nhiều.

Theo Tiền Phong, tin gốc: http://www.tienphong.vn/giao-duc/bo-giao-duc-giai-dap-nhung-van-de-nong-trong-xet-tuyen-dh-cd-893750.tpo

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Bộ Giáo dục giải đáp những vấn đề "nóng" trong xét tuyển ĐH, CĐ, tuyển sinh, tuyển sinh 2015, điểm thi đại học, điểm thi tốt nghiệp, điểm chuẩn 2015, điểm sàn 2015, điểm xét tuyển 2015

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017