Trường THPT chuyên Bắc Ninh: Điểm 3 môn thi chung (Toán, Văn, Tiếng Anh) nhân hệ số 1; điểm môn chuyên nhân hệ số 2. Điểm chuẩn vào lớp chuyên lần lượt là: Toán 40,5; Lý 35; Hóa học 37; Sinh 38,25; Tin học 37; Văn 36; Sử 31; Địa 31; Tiếng Anh 36,5.

Điểm vào 2 lớp cận chuyên: Khối Tự nhiên (Toán, Lý, Hóa) lần lượt là: 37 điểm – 33,5 – 34,5 điểm; khối Xã hội (Văn, Tiếng Anh) lần lượt là 34 điểm và 35 điểm.

Bắc Ninh công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2017

Trường THPT Lý Thái Tổ có điểm chuẩn tuyển sinh cao nhất tỉnh với 32,25 điểm. Tiếp đến là các trường THPT: Hàn Thuyên 30 điểm; Yên Phong số 1 – 28,5 điểm; Lương Tài 27,25 điểm; Lê Văn Thịnh (Gia Bình) 27 điểm;Thuận Thành 1- 25 điểm, Thuận Thành 2- 24,25 điểm, Nguyễn Đăng Đạo 24 điểm, Quế Võ 1: 24 điểm, Thuận Thành 3: 21,5 điểm; Nguyễn Văn Cừ: 21 điểm; Quế Võ 3- 13,75 điểm; Hoàng Quốc Việt 17 điểm; Lý Nhân Tông 17,75 điểm; Gia Bình 1- 19 điểm, Lương Tài 2- 19 điểm; Lý Thường Kiệt 11,75 điểm, Hàm Long 12 điểm, Yên Phong 2- 12 điểm, Quế Võ 2- 12 điểm.

Theo VTC

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh 2017