>> Giáo dục, tuyển sinh, điểm thi đại học, đề thi đại học

Sở GD&ĐT TP HCM hướng dẫn các trường có tổ chức đơn vị đăng ký dự thi (ĐKDT) trên địa bàn thực hiện thu lệ phí tuyển sinh ĐKDT vào các trường ĐH, CĐ, TCCN.

Phí đăng ký hồ sơ dự thi đại học, cao đẳng 2014

Theo đó, mỗi thí sinh ĐKDT phải nộp phí đăng ký dự thi và phí giao nhận hồ sơ (giấy báo thi, chứng nhận điểm thi, giấy báo trúng tuyển), khi nộp hồ sơ ĐKDT là 111.500 đồng/hồ sơ.

Bao gồm phí ĐKDT: 60.000 đồng/hồ sơ; phí dự thi văn hoá 45.000 đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn); phí giao nhận hồ sơ (thay cho 3 phong bì tem) 6.500 đồng/hồ sơ.

Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi đại học cao đẳng năm 2014

Thi khối năng khiếu, thí sinh nộp bổ sung phí dự thi năng khiếu cho trường tuyển sinh khi đến dự thi. Thí sinh đăng ký xét tuyển TCCN sẽ nộp hồ sơ và lệ phí trực tiếp tại trường.

Thời gian nộp hồ sơ đại học, cao đẳng 2014

Theo đó, thí sinh dự thi vào những trường tổ chức thi, tuyển sinh theo hình thức ba chung của Bộ GD và ÐT; những trường tổ chức tuyển sinh theo đề án riêng nhưng thu nhận hồ sơ qua các Sở GD và ÐT sẽ nộp hồ sơ đăng ký dự thi, tuyển sinh tại những điểm do Sở GD và ÐT quy định từ ngày 17-3 đến 17-4.

Ðối với những trường tổ chức thi, tuyển sinh theo đề án riêng mà trực tiếp thu nhận hồ sơ không qua hệ thống các Sở GD và ÐT sẽ tự quyết định thời gian. Năm 2014, cả nước có 50 trường xây dựng đề án tuyển sinh riêng trong tổng số hơn 420 trường ÐH, CÐ trên cả nước. Trong đó, mỗi trường đưa ra một phương pháp tuyển sinh khác nhau như: thêm phần sơ tuyển; vừa thi chung, vừa thi riêng; thực hiện xét tuyển,

Theo tác giả Lập Phương, Giáo dục thời đại