Đại học KHTN ĐHQG TPHCM tuyển sinh chương trình sau đại học

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên - ĐHQG TP.HCM thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Khoa học Tự Nhiên năm 2013

Sự kiện:  GIÁO DỤC | TUYỂN SINH | SAU ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | MBA

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  16 /KHTN-SĐH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 1 năm 2013

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2013

(Địa chỉ trang web: www.hcmus.edu.vn/daotao/saudaihoc)

 


1. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:


Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải thỏa các điều kiện sau đây:


1.1 Về văn bằng tốt nghiệp đại học: Người dự tuyển phải thỏa 1 trong các điều kiện về văn bằng như sau


a. Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hay ngành phù hợp thì được dự thi vào các chuyên ngành cao học tương ứng mà không cần học bổ túc kiến thức trước khi dự thi (xem hướng dẫn ngành đúng, ngành phù hợp tại file đính kèm)


b. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành, chuyên ngành gần với chuyên ngành dự thi, trường hợp này thì phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Trường hợp này thí sinh phải đăng ký học và thi đạt (điểm thi >=5.0 điểm) các môn bổ túc kiến thức mới được đăng ký dự thi vào cao học. (xem hướng dẫn ngành gần tại file đính kèm)


1.2. Nơi đào tạo, hệ đào tạo, xếp loại tốt nghiệp: không xét. (riêng tốt nghiệp hệ chuyên tu, hệ hoàn chỉnh thì phải nộp kèm 2 bản sao bằng cao đẳng)


1.3. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: Không xét thâm niên công tác


1.4. Có đủ sức khỏe để học tập.


2. DANH MỤC CÁC CHUYÊN NGÀNH VÀ MÔN THI:


2.1. Danh mục các chuyên ngành, dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh và tên môn thi từng chuyên ngành. Ngoài ra một số chuyên ngành sẽ có kế hoạch tuyển sinh vào cuối tháng 2/2013 (phụ lục 3).


2.2. Các môn thi: thí sinh sẽ thi 3 môn


2.2.1. Môn cơ bản và môn cơ sở: tên môn thi của từng chuyên ngành xem tại Phụ lục 3 file đính kèm và đề cương môn thi xem tại trang webwww.hcmus.edu.vn/tuyensinh/saudaihoc


2.2.2. Môn ngoại ngữ:


2.2.2.1. Điều kiện được xét tuyển môn ngoại ngữ: (không thi)


Thí sinh được xét tuyển môn ngoại ngữ nếu thỏa 1 trong các điều kiện sau:


a. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại nước ngoài;


b. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở trong nước mà ngôn ngữ sử dụng toàn phần trong đào tạo là 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trumg không qua phiên dịch;


c. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ngành ngoại ngữ do các cơ sở đào tạo trong nước, nước ngoài cấp;


d. Có giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học tại các CSĐT thuộc ĐHQG-HCM còn hiệu lực 2 năm kể từ ngày thi môn ngoại ngữ đến ngày nộp hồ sơ (từ năm 2011)


e. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ phù hợp và các chứng chỉ này còn hiệu lực 2 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ


- Tiếng Anh: cấp độ CEFR B1.2, gồm các chứng chỉ


IELTS (*)

 

TOEFL

(ETS cấp)

TOEIC

(ETS cấp)

Cambridge Exam

BEC

(Cambridge)

BULATS

(Cambridge)

4.5

PBT 450

CBT 133

iBT 45

500

PET 70

BEC Pre 65

47


(*): do Hội đồng Anh, ĐH Cambridge, IDP-Úc cấp


- Tiếng Pháp: Chứng chỉ DELF A3, DELF B1, TCF niveau 2 trở lên;


- Tiếng Nga: Chứng chỉ TRKI  cấp độ 2 trở lên;


- Tiếng Đức: Chứng chỉ ZD cấp độ 2 trở lên


- Tiếng Trung: Chứng chỉ HSK cấp độ 4 trở lên


2.2.2.2. Thi môn ngoại ngữ:


Thí sinh chưa có các văn bằng, chứng chỉ như qui định ở mục 2.2.2.1 thì phải dự thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học. Thí sinh được chọn đăng ký dự thi 1 trong 3 ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga


Trường hợp thí sinh chọn thi tiếng Pháp hay Nga văn thì phải liên hệ với Phòng ĐT Sau Đại học trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn để được hướng dẫn về tài liệu và hình thức thi (Địa chỉ: 12 Đinh Tiên Hoàng, Q1, Tp.HCM - ĐT: 39100221)3. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN:


3.1. Đối tượng: thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khi bản thân thuộc các đối tượng sau:


- Thương binh, bệnh binh người có thẻ chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh


- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng


- Người thuộc dân tộc thiểu số


- Người có thời gian công tác 2 năm liên tục trở lên (tính từ ngày tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, hải đảo, vùng sâu theo quy định của Chính phủ. Trường hợp này thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền (cơ quan công tác) đủ 2 năm


3.2. Chính sách ưu tiên:


- Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản;


- Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.4. HỒ SƠ DỰ THI, THỜI GIAN THI VÀ LỆ PHÍ:


4.1. Phát và nhận hồ sơ:


- Lệ phí hồ sơ và đăng ký dự thi: 50.000đ


- Thí sinh liên hệ mua và nộp hồ sơ tại phòng Đào tạo SĐH trường ĐH Khoa học Tự Nhiên


Từ ngày 14/01/2013 đến 16g ngày 22/3/2013. Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định và đúng thời hạn.


  • Đối với sinh viên sẽ tốt nghiệp đại học vào tháng 4/2013, hạn cuối nộp hồ sơ đến ngày 16/4/2013 và được nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay cho bản sao bằng TNĐH, Tuy nhiên phải nộp bổ sung bản sao hợp lệ bằng TNĐH trước ngày 28/6/2013).

- Thí sinh dự thi vào chuyên ngành Cơ học chất lỏng và Cơ học vật thể rắn sẽ mua hồ sơ và đăng ký học ôn tập tại Viện Cơ học, 291 Điện Biên Phủ, và nộp hồ sơ tại phòng Đào tạo SĐH trường ĐH Khoa học Tự Nhiên


- Nhà trường sẽ nhận các văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển môn ngoại ngữ vào 2 đợt:

(1) Thí sinh nộp cùng với hồ sơ thi tuyển: từ ngày 14/1/2013 - 22/3/2013


(2) Nộp bổ sung sau khi đã nộp hồ sơ thi tuyển: trước 16 giờ ngày 26/4/2013, trường hợp này thí sinh phải mang theo biên lai thu lệ phí thi và biên nhận hồ sơ dự thi.


4.2. Lệ phí thi (nộp cùng với nộp hồ sơ dự thi):


- Thí sinh thi đủ 3 môn (Cơ bản, Cơ sở, ngoại ngữ)   : 300.000đ/ thí sinh


- Thí sinh thi 2 môn (được xét tuyển môn ngoại ngữ): 200.000đ/ thí sinh


  • Đối với thí sinh thi ngoại ngữ là Pháp hay Nga văn thì chi phí thi ngoại ngữ sẽ theo mức thu của trường ĐHKH Xã hội & Nhân văn

4.3. Ngày thi tuyển: dự kiến giữa tháng 5/2013


5. ĐỀ CƯƠNG, TÀI LIỆU VÀ KẾ HOẠCH ÔN TẬP

(xem chi tiết thông báo các lớp ôn tập tại trang web www.hcmus.edu.vn/tuyensinh/saudaihoc) sau ngày16/01/2013.


6. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC


6.1. Khung chương trình đào tạo của từng chuyên ngành


Thí sinh tham khảo khung chương trình đào tạo của từng chuyên ngành tại trang web www.hcmus.edu.vn/daotao/daotaosaudaihoc/chuongtrinhdaotao


6.2. Thời gian đào tạo và học phí:


- Tổng thời gian đào tạo chương trình thạc sĩ là 2 năm chính qui.

- Thời gian học chính thức: Trừ các chuyên liệt kê dưới đây, các chuyên ngành còn lại của sẽ học vào giờ hành chánh, 3-4 buổi/tuần.

* Các chuyên ngành học vào buổi tối, thứ 7 và chủ nhật: Đại số; Hóa phân tích; Hóa vô cơ; Hóa lý; Kỹ thuật điện tử hướng Điện tử-VT-MT; Kỹ thuật điện tử hướng Vi điện tử; Khoa học môi trường; Quản lý môi trường

* Các chuyên ngành thuộc ngành Sinh sẽ học vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật.

- Dự kiến mức thu học phí: 250.000đ - 300.000đ/ tín chỉ . Mức học phí chính thức sẽ thông báo vào đầu khóa học. Mỗi chuyên ngành học tối đa 50 tín chỉ (kể cả luận văn)

- Khóa tuyển sinh năm 2013 sẽ bắt đầu nhập học vào giữa  tháng 9/2013

(*) Đặc biệt chuyên ngành Kỹ thuật điện tử hướng Vi điện tử và thiết kế vi mạch: chương trình đào tạo sẽ học bằng tiếng Anh và mức thu học phí dự kiến 35 USD/tín chỉ. Tổng số tín chí tối đa là 50 tín chỉ (kể cả luận văn)

Mọi thông tin chi tiết về tuyển sinh năm 2013 vui lòng xem trên trang web: http://www.hcmus.edu.vn

 

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Đại học KHTN ĐHQG TPHCM tuyển sinh chương trình sau đại học, Đại học KHTN ĐHQG, chương trình sau đại học của Đại học KHTN ĐHQG, điểm thi Đại học KHTN ĐHQG, chương trình mba Đại học KHTN ĐHQG, chương trình thạc sĩ Đại học KHTN ĐHQG

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Được học cao học trước khi... thi đầu vào

Dù chưa tổ chức thi đầu vào nhưng thí sinh lớp cao học ngành quản lý văn hóa do Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk liên kết đào tạo với ĐH Sư phạm nghệ thuật trung ương (Hà Nội) đã được cho vào học một số môn chính.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thiHOT - Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thi
Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinhHOT - Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinh
Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng AnhHOT - Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng Anh
Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017HOT - Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017
Danh sách trường quốc tế tại TPHCMHOT - Danh sách trường quốc tế tại TPHCM