Ngữ pháp tiếng Anh cho người mới bắt đầu

Phương pháp học ngữ pháp tiếng anh dành cho người mới bắt đầu: Cùng khám phá những cách học tiếng anh hay và hiệu quả dành cho người mới bắt đầu học hoặc những bạn đã mất căn bản tiếng anh

>> Giáo dục, tiếng anh, học tiếng anh, Tiếng anh căn bản

SUBJECT có thể là một động từ nguyên thể, một VERB_ING, một đại từ, song nhiều nhất vẫn là một danh từ. Chúng bao giờ cũng đứng ở đầu câu, làm chủ ngữ và quyết định việc chia động từ. Vì là danh từ nên chúng liên quan đến những vấn đề sau: Ex: Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non - count noun)
 • Danh từ đếm được: Dùng được với số đếm, do đó nó có hình thái số ít, số nhiều. Nó dùng được với a hay với the.
 • Danh từ không đếm được: Không dùng được với số đếm, do đó nó không có hình thái số ít, số nhiều. Nó không thể dùng được với "a", còn "the" chỉ trong một số trường hợp đặc biệt.


Video giới thiệu về khoá học tiếng anh dành cho người mới bắt đầu, xem chi tiết thông tin khoá học tại đây


Một số danh từ đếm được có hình thái số nhiều đặc biệt. Một số danh từ đếm được có dạng số ít/ số nhiều như nhau chỉ phân biệt bằng  có "a" và không có "a". Ex: an aircraft/ aircraft; a sheep/ sheep; a fish/ fish.

Một số các danh từ không đếm được như food, meat, money, sand, water ... đối khi được dùng như các danh từ số nhiều để chỉ các dạng, loại khác nhau của danh từ đó. Ex: water à waters (Nước à những vũng nước)

Danh từ "time" nếu dùng với nghĩa là "thời gian" là không đếm được nhưng khi dùng với nghĩa là "thời đại" hay "số lần" là danh từ đếm được. Ex: Ancient times (Những thời cổ đại) - Modern times (những thời hiện đại)

Một số từ không đếm được nên biết:

Sand*, food*, meat*, water*, money*, news, measles (bệnh sởi), soap, mumps (bệnh quai bị), information, economics, physics, air, mathematics, politics, homework. Note: advertising là danh từ không đếm được nhưng advertisement là danh từ đếm được, chỉ một quảng cáo cụ thể nào đó. Việc xác định danh từ đếm được và không đếm được là hết sức quan trọng và thường là bước cơ bản mở đầu cho các bài nghe/ ngữ pháp của TOEFL.

 

Phương pháp học ngữ pháp tiếng anh dành cho người mới bắt đầu.

Ngữ pháp tiếng Anh cho người mới bắt đầu

Quán từ không xác định "a" và "an"

Dùng "an" trước một danh từ bắt đầu bằng:

 • 4 nguyên âm A, E, I, O.
 • 2 bán nguyên âm U, Y. (uncle, unnatural, umbrella)
 • Những danh từ bắt đầu bằng "h" câm (an heir/ hour/ herbal (Adj: thảo mộc)/ honor)
 • Những từ mở đầu bằng một chữ viết tắt (an  S.O.S/ an M.P)


Lưu ý: Đứng trước một danh từ mở đầu bằng "uni..." phải dùng "a" (a university/ a uniform/ universal/ union) (Europe, eulogy (lời ca ngợi), euphemism (lối nói trại), eucalyptus (cây khuynh diệp) )

 • Dùng "a" trước danh từ bắt đầu bằng một phụ âm.
 • Được dùng trước một danh từ không xác định về mặt vị trí/ tính chất/ đặc điểm hoặc được nhắc đến lần đầu tiên trong câu.
 • Dùng trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định như: a lot of/a great deal of/a couple/a dozen.
 • Dùng trước những số đếm nhất định thường là hàng ngàn, hàng trăm như a/one hundred - a/one thousand.
 • Dùng trước "half" (một nửa) khi nó theo sau một đơn vị nguyên vẹn: a kilo and a half, hay khi nó đi ghép với một danh từ khác để chỉ nửa phần (khi viết có dấu gạch nối): a half - share, a half - holiday (ngày lễ chỉ nghỉ nửa ngày).
 • Dùng với các đơn vị phân số như 1/3 a/one third - 1/5 a /one fifth.
 • Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ: $5 a kilo, 60 kilometers an hour, 4 times a day.
 • Dùng trước các danh từ số ít đếm được. trong các thán từ what a nice day/ such a long life.
 • A + Mr/ Mrs/ Ms + family name = một ông/ bà/ cô nào đó (không quen biết)
Quán từ xác định "The"

Dùng trước một danh từ đã được xác định cụ thể về mặt tính chất, đặc điểm, vị trí hoặc được nhắc đến lần thứ hai trong câu.

The + danh từ + giới từ + danh từ

 • Ex: The girl in blue, the Gulf of Mexico.
Dùng trước những tính từ so sánh bậc nhất hoặc only.

 

 • Ex: The only way, the best day.
Dùng cho những khoảng thời gian xác định (thập niên): In the 1990s

 

The + danh từ + đại từ quan hệ + mệnh đề phụ

 • Ex: The man /to whom you have just spoken /is the chairman

Trước một danh từ ngụ ý chỉ một vật riêng biệt

 • Ex: She is in the (= her) garden

The  + danh từ số ít tượng trưng cho một nhóm thú vật hoặc đồ vật

 

 • Ex: The whale = whales (loài cá voi), the deep-freeze (thức ăn đông lạnh)

Lưu ý: Nhưng đối với man khi mang nghĩa "loài người" tuyệt đối không được dùng the.

 • Ex: Since man lived on the earth (kể từ khi loài người sinh sống trên trái đất này)

Dùng trước một danh từ số ít để chỉ một nhóm, một hạng người nhất định trong xã hội.

 • Ex: The small shopkeeper: Giới chủ tiệm nhỏ/ The top offcial: Giới quan chức cao cấp

The + adj: Tượng trưng cho một nhóm người, chúng không bao giờ được phép ở số nhiều nhưng được xem là các danh từ số nhiều. Do vậy động từ và đại từ đi cùng với chúng phải ở ngôi thứ 3 số nhiều.

Ex: The old = The old people/ The unemployed/ The disabled are often very hard in their moving

The + tên các vùng/ khu vực đã nổi tiếng về mặt địa lý hoặc lịch sử

 • Ex: The Sahara (desert)/ The Siberia (tundra)/ The Normandic
 • The + East/ West/ South/ North + Danh từ

Used as adjective

Ex: The North/ South Pole (Bắc/ Nam Cực), The East End of London (Khu đông Lôn Đôn). Lưu ý: Nhưng không được dùng THE trước các từ này nếu nó đi liền với tên châu lục hoặc quốc gia: West Germany, North America...

The + tên gọi các đội hợp xướng/ dàn nhạc cổ điển/ ban nhạc phổ thông

 • Ex: The Back Choir/ The Philharmonique Philadelphia Orchestra/ The Beatles.

The + tên gọi các tờ báo (không tạp chíWink/ tàu biển/ các khinh khí cầu.

 • Ex: The Times/ The Titanic/ The Hindenberg

The + họ một gia đình ở số nhiều = gia đình nhà

 • Ex: The Smiths = Mr/ Mrs Smith and children
 • Ex: Dùng trước tên họ của một người để xác định người đó trong số những người trùng tên.

Không được dùng "the" trước các danh từ chỉ bữa ăn trong ngày trừ các trường hợp đặc biệt.

 • Ex: We ate breakfast at 8 am this morning
 • Ex: The dinner that you invited me last week were delecious.

Không được dùng "the" trước một số danh từ như home, bed, church, court, jail, prison, hospital, school, class, college, univercity v.v... khi nó đi với các động từ và giới từ chỉ chuyển động chỉ đi đến đó là mục đích chính hoặc ra khỏi đó cũng vì mục đích chính.

 • Ex: Students go to school everyday.
 • Ex: The patient was released from hospital.

Nhưng nếu đến đó hoặc ra khỏi đó không vì mục đích chính bắt buộc phải dùng "the".

 • Ex: Students go to the school for a class party.
 • Ex: The doctor left the hospital afterwork

Lưu ý: Trong American English, “Hospital” và “University” bắt buộc phải dùng với the

 • Ex: He was in the hospital (in hospital as a patient)
 • Ex: She was unhappy at the University (At University as a student)

 

Một số trường hợp đặc biệt:

 • Go to work = Go to the office.
 • To be at work
 • To be hard at work (làm việc chăm chỉ)
 • To be in office (đương nhiệm) To be out of office (Đã mãn nhiệm)
 • Go to sea = đi biển (như những thủy thủ)
 • Go to the sea = ra biển, thường để nghỉ
 • To be at the sea: ở gần biển
 • To be at sea (ở trên biển) trong một chuyến hải hành.
 • Go to town: Đi vào trung tâm/ Đi phố - To be in town (ở trung tâm) khi town là của người nói.

 

Bảng sử dụng "the" và không sử dụng "the" trong một số trường hợp điển hình

 

Có THE

Không THE

Dùng trước tên các đại dương, sông ngòi, biển, vịnh và các hồ (ở số nhiều)

The Red Sea, the Atlantic Ocean, the Persian Gufl, the Great Lakes

 

Trước tên các dãy núi

The Rocky Mountains

 

Trước tên những vật thể duy nhất trong vũ trụ hoặc trên thế giới

 

The earth, the moon

 

The schools, colleges, universities + of + danh từ riêng

The University of Florida

 

the + số thứ tự + danh từ

The third chapter.

 

Trước tên các cuộc chiến tranh khu vực với điều kiện tên khu vực đó phải được tính từ hoá

The Korean War (=> The Vietnamese economy)

 

Trước tên các nước có hai từ trở lên (ngoại trừ Great Britain)

The United States

 

Trước tên các nước được coi là một quần đảo hoặc một quần đảo

The Philipines, The Virgin Islands, The Hawaii

 

Trước tên các tài liệu hoặc sự kiện lịch sử

The Constitution, The Magna Carta

 

Trước tên các nhóm dân tộc thiểu số

the Indians

 

Trước tên các môn học cụ thể

The Solid matter Physics

 

Trước tên các nhạc cụ khi đề cập đến các nhạc cụ đó nói chung hoặc chơi các nhạc cụ đó.

The violin is difficult to play

Who is that on the piano

Trước tên một hồ

Lake Geneva

 

Trước tên một ngọn núi

Mount Vesuvius

 

Trước tên các hành tinh hoặc các chòm sao

Venus, Mars

 

Trước tên các trường này nếu trước nó là một tên riêng

Stetson University

 

Trước các danh từ đi cùng với một số đếm

Chapter three

 

Trước tên các nước mở đầu bằng New, một tính từ chỉ hướng hoặc chỉ có một từ

New Zealand, North Korean, France

 

Trước tên các lục địa, tỉnh, tiểu bang, thành phố, quận, huyện

Europe, Florida.

 


Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Ngữ pháp tiếng Anh cho người mới bắt đầu, tieng anh, hoc tieng anh, hoc tieng anh online, hoc tieng anh hieu qua, cach hoc tieng anh, ngu phap tieng anh, anh ngu, phuong phap hoc tieng anh, giao vien tieng anh, giao vien ban ngu, tai lieu hoc tieng anh, tai lieu tieng anh, luyen thi tieng anh, luyen thi ngoai ngu, tieng anh co ban, ngu phap cho nguoi moi bat dau, english time

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Luyện nghe: Chủ đề nguồn gốc của Sandwich

Sandwich, hay bánh mì kẹp, được đặt theo tên một nhân vật quý tộc Anh vào thế kỷ 18, người muốn có thể ăn bằng một tay trong khi đánh bài. Xem video của TED Ed và điền từ vào chỗ trống.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thiHOT - Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thi
Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinhHOT - Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinh
Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng AnhHOT - Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng Anh
Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017HOT - Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017
Danh sách trường quốc tế tại TPHCMHOT - Danh sách trường quốc tế tại TPHCM