Thông tin tuyển sinh đại học Quốc tế ĐHQG Tp.HCM

Thông tin tuyển sinh 2014 đại học Quốc tế ĐHQG Tp.HCM: Trường vừa thông báo kế hoạch tuyển sinh năm 2014; theo đó, tổng chỉ tiêu toàn trường là 2.000 chỉ tiêu tăng 300 chỉ tiêu so với năm 2013

Đại học Quốc Tế - ĐHQG TP.HCM

  • Mã tuyển sinh: QSQ
  • Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
  • Website: http://www.hcmiu.edu.vn/

Thông tin tuyển sinh 2014 đại học Quốc tế ĐHQG Tp.HCM:

Trường Đại học Quốc tế ĐHQG Tp.HCM vừa thông báo kế hoạch tuyển sinh 2014; Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh năm nay toàn trường là 2.000 chỉ tiêu gồm 1.000 chỉ tiêu các ngành liên kết đào tạo nước ngoài

Cụ thể chỉ tiêu từng ngành như sau

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
ĐT: (08) 37244270 - Số nội bộ: 3228
Website: http://www.hcmiu.edu.vn/

Ngành học

 

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

 

Các ngành đào tạo đại học do ĐHQT cấp bằng:

 

 

 

1.000


 

- Công nghệ thông tin

 

D480201

A, A1

 


 

- Quản trị kinh doanh

 

D340101

A, A1, D1

 


 

- Công nghệ sinh học

 

D420201

A, A1, B, D1

 


 

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

D520207

A, A1

 


 

- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

 

D510602

A, A1, D1

 


 

- Kỹ thuật Y sinh

 

D520212

A, A1, B

 


 

- Quản lý Nguồn lợi thủy sản

 

D620305

A, A1, B, D1

 


 

- Công nghệ thực phẩm

 

D540101

A, A1, B

 


 

- Tài chính - Ngân hàng

 

D340201

A, A1, D1

 


 

- Kỹ thuật Xây dựng

 

D580208

A, A1

 


 

- Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)

 

D460112

A, A1

 


 

- Hóa sinh (dự kiến)

 

D440112

A, A1,B

 


 

- Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa (dự kiến)

 

D520216

A, A1

 


 

- Logistics & quản lý chuỗi cung ứng (dự kiến)


D510605

A, A1,D1

 


 

Các ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài:

 

 

 

1.000


 

1.Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham (UK):

 

 

 

 


 

- Công nghệ thông tin

 

D480201

A, A1

 


 

- Quản trị kinh doanh

 

D340101

A, A1, D1

 


 

- Công nghệ sinh học

 

D420201

A, A1, B, D1

 


 

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

D520207

A, A1

 


 

2. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West England (UK):

 

 

 

 


 

- Công nghệ thông tin

 

D480201

A, A1

 


 

- Quản trị kinh doanh

 

D340101

A, A1, D1

 


 

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

D520207

A, A1

 


 

- Công nghệ Sinh học

 

D420201

A, A1, B, D1

 


 

3. Chương trình liên kết cấp bằng củaAuckland University of Technology(New Zealand):

 

 

 

 


 

- Quản trị kinh doanh

 

D340101

A, A1, D1

 


 

4. Chương trình liên kết cấp bằng của University of Auckland (New Zealand):

 

 

 

 


 

- Kỹ thuật Máy tính

 

D520214

A, A1

 


 

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

D520207

A, A1

 


 

- Kỹ thuật Phần mềm

 

D480103

A, A1

 


 

5. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia):

 

 

 

 


 

- Quản trị kinh doanh

 

D340101

A, A1, D1

 


 

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

D520207

A, A1

 


 

- Khoa học Máy tính

 

D480101

A, A1

 


 

6. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Rutgers, New Jersey:

 

 

 

 


 

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

D520207

A, A1

 


 

- Kỹ thuật Máy tính

 

D520214

A, A1

 


 

- Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

 

D510602

A, A1,D1

 


 

7. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA):

 

 

 

 


 

- Kỹ thuật Máy tính

 

D520214

A, A1

 


 

- Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

 

D510602

A, A1,D1

 


 

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

D520207

A, A1

 


 

8. Chương trình liên kết cấp bằng của AIT (Thái Lan):

 

 

 

 


 

- Công nghệ thông tin

 

D480201

A, A1

 


 

- Kỹ thuật điện, điện tử

 

D520201

A, A1

 


 

- Kỹ thuật cơ - điện tử

 

D520114

A, A1

 


 

9. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (USA):

 

 

 

 


 

- Quản trị kinh doanh

 

D340101

A, A1, D1Thông tin tuyển sinh 2013 đại học Quốc tế ĐHQG Tp.HCM

Tổng chỉ tiêu năm 2013: ĐH Quốc tế: 800, Liên kết ĐH nước ngoài: 900

Các ngành đào tạo Đại học

 

Tên ngành/nhóm ngành

Khối

Chỉ tiêu tuyển sinh
2013

Công nghệ thông tin

ĐHQT cấp bằng

D480201

A,A1

60

Quản trị kinh doanh

ĐHQT cấp bằng

D340101

A,A1,D1

240

Công nghệ sinh học

ĐHQT cấp bằng

D420201

,A,A1,B,D1

120

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

ĐHQT cấp bằng

D520207

A,A1

50

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

ĐHQT cấp bằng

D510602

A,A1,D1

50

Kỹ thuật y sinh

D520212

A,A1,B

50

Quản lý nguồn lợi thủy sản

ĐHQT cấp bằng

D620305

A,A1,B,D1

20

Công nghệ thực phẩm

ĐHQT cấp bằng

D540101

A,A1,B

50

Tài chính - Ngân hàng

ĐHQT cấp bằng

D340201

A,A1,D1

120

Kỹ thuật xây dựng

ĐHQT cấp bằng

D580208

,A,A1

40

Công nghệ thông tin

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham

D480201

A,A1

30

Quản trị kinh doanh

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham

D340101

A,A1,D1

60

Công nghệ sinh học

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham

D420201

A,A1,B,D1

30

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham

D520207

A,A1

30

Công nghệ thông tin

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham

D480201

A,A1

30

Quản trị kinh doanh

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham

D340101

A,A1,D1

60

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham

D520207

A,A1

30

Công nghệ sinh học

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham

D420201

A,A1,B,D1

30

Quản trị kinh doanh

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Auckland (AUT- New Zealand).

D340101

A,A1,D1

60

Kỹ thuật máy tính

Chương trình liên kết cấp bằng của The University of Auckland (AoU) (New Zealand)

D520214

A,A1

30

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

Chương trình liên kết cấp bằng của The University of Auckland (AoU) (New Zealand)

D520207

A,A1

30

Kỹ thuật phần mềm

Chương trình liên kết cấp bằng của The University of Auckland (AoU) (New Zealand)

D480103

A,A1

30

Quản trị kinh doanh

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia)

D340101

A,A1,D1

60

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia)

D520207

A,A1

30

Khoa học máy tính

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia)

D480101

A,A1

30

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Rutgers, State University of New Jersey (USA).

D520207

A,A1

30

Kỹ thuật máy tính

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Rutgers, State University of New Jersey (USA).

D520214

A,A1

30

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Rutgers, State University of New Jersey (USA).

D510602

A,A1

30

Kỹ thuật máy tính

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA)

D520214

A,A1

30

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA)

D510602

A,A1

30

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA)

D520207

A,A1

30

Truyền thông và mạng máy tính

Chương trình liên kết cấp bằng của Học viện Công nghệ Châu Á (AIT)

D480102

A,A1

 

Kĩ thuật điện, điện tử

D520201

A,A1

 

Kĩ thuật cơ - điện tử

Chương trình liên kết cấp bằng của Học viện Công nghệ Châu Á (AIT).

D520114

A,A1

 

Quản trị kinh doanh

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (Hoa Kỳ)

D340101

A,A1,D1

60

 

Tuyển sinh 2013

Vùng tuyển:

Tuyển sinh trong cả nước

Thông tin tuyển sinh

1. Yêu cầu về ngoại ngữ: Điểm TOEFL ³ 430 (TOEFL quốc tế) hoặc chứng chỉ tương đương để bắt đầu học một phần chương trình chuyên môn cho đến khi đạt được TOEFL ³ 500 (chứng chỉ TOEFL International) thì học hoàn toàn chương trình chuyên môn. Thí sinh trúng tuyển chưa có chứng chỉ TOEFL hoặc tương đương sẽ dự kì thi kiểm tra tiếng Anh tại trường. Nếu chưa đạt yêu cầu về điểm TOEFL sẽ được học tiếng Anh tăng cường tại trường.

2. Học phí: thu học phí theo số tín chỉ đăng kí học tập

- Chương trình do trường Đại học Quốc tế cấp bằng: khoảng 39 triệu/năm.

- Các chương trình liên kết:

+ Học phí 2 năm đầu tại Việt Nam: khoảng 54 triệu/năm.

+ Học phí các trường liên kết tại nước ngoài dự kiến: (Xem chi tiết tại website của các trường)

* Học tại Trường ĐH Nottingham: http://www.nottingham.ac.uk/

* Học tại ĐH West England: http://www.uwe.ac.uk/

* Học tại ĐH Auckland University of Technology: http://www.aut.ac.nz/

* Học tại ĐH New South Wales: http://www.unsw.edu.au/

* Học tại ĐH Rutgers (USA): http://www.rutgers.edu/

* Học tại ĐH SUNY Binghamton (USA): http://www.binghamton.edu/

* Học tại Học viện Công nghệ châu Á (AIT): http://www.ait.ac.th/

* Học tại ĐH Houston (USA): http://www.uh.edu/

4. Học bổng: trường Đại học Quốc Tế sẽ dành khoảng 9 tỉ đồng(tương đương 450.000 USD) để cấp học bổng cho các thí sinh đăng ký dự thi vào Trường và đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học, bao gồm các mức học bổng như sau:

4.1 Học bổng toàn phần trị giá 156 triệu VNĐ (miễn 100% học phí 4 năm học) đối với sinh viên học chương trình do ĐH Quốc tế cấp bằng; và 108 triệu VNĐ (miễn 100% học phí 2 năm học tại ĐH Quốc tế) đối với sinh viên học chương trình liên kết của trường nếu đạt các điều kiện như sau:

+ Thi vào các ngành thuộc khối ngành Kỹ thuật - công nghệ (Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Kỹ thuật Y Sinh, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Thông tin, Điện tử - Viễn thông, Kỹ thuật Xây dựng) và đạt tổng số điểm thi tuyển sinh từ 24 điểm trở lên.

+ Thi vào các ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng đạt tổng số điểm tuyển sinh từ 25 trở lên.

+ Thi vào ngành Quản lý Nguồn lợi Thủy sản và đạt tổng số điểm tuyển sinh từ 23 trở lên.

* Sinh viên sau khi nhận học bổng toàn phần phải đạt điểm trung bình từng học kỳ từ 70.0 trở lên và không có môn nào < 50.

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Thông tin tuyển sinh đại học Quốc tế ĐHQG Tp.HCM, Thông tin tuyển sinh 2014, đại học Quốc tế ĐHQG Tp.HCM, chỉ tiêu tuyển sinh

Hỏi & Đáp

Bình Luận(Có 1 bình luận)

kỹ thuật y sinh là gì ?
Kính thưa ban tư vấn tuyển sinh của trường Đại học Quốc tế ĐH QG TPHCM !
Tôi là phụ huynh tôi xin hỏi ban tư vấn của trường làm ơn cho tôi biết ngành kỹ thuật y sinh là học gì và sau khi ra trường sẽ làm những việc làm gì ? Con tôi học tốt môn Toán lí Anh thì có thể thi vào ngành này được không ?
()()

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Đại học Đông Á tuyển 150 chỉ tiêu ngành công nghệ thực phẩm

Trường xét tuyển theo học bạ THPT từ ngày 15/4. Thời gian học bắt đầu từ ngày 15/8. Năm 2017, trường Đại học Đông Á tuyển sinh ngành Công nghệ thực phẩm - Sinh học theo 2 phương thức. Một là xét tuyển theo học bạ THPT với điểm trung bình chung các môn học năm lớp 12 ở 4 tổ hợp môn gồm Toán, Lý, Hóa - Toán, Hóa, Sinh - Toán, Hóa, Anh - Toán, Sinh, Anh phải đạt 6.0.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thiHOT - Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thi
Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinhHOT - Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinh
Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng AnhHOT - Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng Anh
Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017HOT - Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017
Danh sách trường quốc tế tại TPHCMHOT - Danh sách trường quốc tế tại TPHCM