Tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 tại Quận 5 năm 2016 như thế nào?

Ngày 27.5, Phòng Giáo dục Quận 5 (TP.HCM) công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2016 - 2017.

Tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 tại quận 5 năm 2016 như thế nào?Hoạt động ngoại khóa của học sinh Trường Mầm non vàng Anh (Q.5). ẢNH: BẢO CHÂU

Theo đó, Quận 5 quy định nguyên tắc phân tuyến như sau:

Địa bàn phường đối với học sinh mầm non, mẫu giáo và tiểu học; Địa bàn liên phường, trường tiểu học đối với học sinh vào học lớp 6; Địa bàn trường tiểu học đối với học sinh lớp 6 (có hộ khẩu quận ngoài đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại Quận 5). Và nghiêm cấm các trường vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.
Mầm non: Thời gian tuyển sinh như sau: Từ nay đến ngày 30. 6 năm 2016, các trường thông báo kế hoạch huy động trẻ của trường mình cho phụ huynh học sinh và nhận hồ sơ từ ngày 1 đến 15.7, công bố danh sách học sinh ngày 29.7.

Phân tuyến như sau:

Tên phường

Tổng số trẻ trong phường

(5 tuổi)

Tên trường MG, MN

Tổng số phòng học

Nhóm trẻ

Mầm

Chồi

Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi

Nhóm

Số trẻ

Số lớp

Số trẻ

Số lớp

Số trẻ

Số lớp

Số trẻ

P. 1

237

MN 1

13

3

60

3

90

4

120

3

105

100%

P. 3

117

MN 3

9

4

90

2

60

2

75

1

45

100%

P. 4

146

MN4

4

1

15

1

30

1

30

1

40

100%

P3+P4

 

MN HM3

17

2

70

5

160

6

215

5

206

Chuẩn Quốc Gia

P. 2

170

MN 2A

5

1

20

1

30

2

50

1

40

100%

MN 2B

8

0

0

3

100

2

70

3

105

100%

P. 5

108

MN 5A

12

3

80

3

90

3

110

3

105

100%

MN 5B

5

2

40

1

35

1

35

1

40

100%

P2+P5+P6

 

MN Vàng Anh

12

2

50

4

140

3

105

3

165

Chuẩn Quốc Gia

P.6

126

MN 6

7

2

32

1

30

2

60

2

68

100%

P7+P8

P7: 189

P8: 120

MN

Sơn Ca

 

11

2

75

3

110

3

120

3

115

Chuẩn Quốc Gia

MN 8

7

1

30

2

70

2

70

2

80

Chuẩn Quốc Gia

P. 9

119

MN 9

14

4

100

4

140

3

105

3

120

100%

P. 10

78

MN 10

12

3

135

3

135

3

135

3

135

100%

P. 11

205

MN 11

11

2

50

3

90

3

90

3

118

100%

P. 12

68

MN 12

11

4

100

2

70

3

90

2

68

100%

P. 10+

P.11+

P.12

 

MN

HM 2

24

1

25

7

245

8

336

8

345

Chuẩn Quốc Gia

P. 13

202

MN 13

9

2

50

2

70

3

105

2

80

100%

P. 14

151

MN 14A

7

1

25

2

60

2

60

2

70

100%

MN 14B

9

2

30

2

50

2

50

3

75

100%

P14+

P15

P15:

100

MN HM1

22

4

140

5

175

7

280

6

245

Chuẩn Quốc Gia

Lớp 1

Thời gian tuyển sinh (trong tuyến lẫn ngoài tuyến): Từ ngày 1 đến ngày 27.6 : Các trường thông báo rộng rãi kế hoạch tuyển sinh của trường cho các bậc phụ huynh học sinh biết.Từ ngày 1 đến 8.7: Các trường tiếp nhận hồ sơ. Ngày 29. 7: Các trường công bố danh sách tuyển sinh.
Phân tuyến như sau:

Tên trường tiểu học

Tên phường, khu phố

Tổng số trẻ 6 tuổi

Khả năng nhận

Chỉ tiêu nhận

Tỷ lệ huy động

Tổng số lớp

Số HS lớp

 

Số lớp

Tổng số HS

Học 1 buổi

Học 2 buổi

TCNN

Bán trú

 

Hàm Tử

P. 1

171

5

40

0

5

0

5

200

100%

Trần Bình Trọng

P. 2

 

185

6

35

0

6

4

6

210

100%

Huỳnh Mẫn Đạt

P. 2

P. 7

P2: 50

P7: 90

4

35

0

4

0

2

140

100%

Huỳnh Kiến Hoa

P. 6

P. 7

P6: 150

P7: 50

5

40

0

5

1

5

200

100%

Trần Quốc Toản

P. 7

P. 8

P. 9

P7: 32

P8: 50

P9: 80

4

40

0

4

0

4

162

100%

Phạm Hồng Thái

P. 8

P. 9

P8: 100

P9: 118

5

40

0

5

0

5

218

100%

Bàu Sen

P. 3

131

7

35

0

7

6

7

245

100%

Lê Văn Tám

P. 4

113

3

40

0

3

0

3

120

100%

Chương Dương

P. 5

157

5

35

0

5

0

5

175

100%

Lý Cảnh Hớn

P. 10

100

4

35

0

4

2

4

140

100%

Chính Nghĩa

P. 10

P. 11

P10: 38

P11: 100

10

35

0

10

5

10

350

100%

Minh

Đạo

 

P. 11

P. 12

P11:100

P12: 60

10

35

0

10

4

10

350

100%

Nguyễn Viết Xuân

P. 11

P. 12

P. 14

P11: 30

P12: 50

P14: 25

5

35

0

5

2

5

175

100%

Nguyễn Đức Cảnh

P. 14

 

152

 

6

35

0

6

2

6

210

100%

Lê Đình Chinh

P. 13

193

6

35

0

6

4

4

210

100%

Hùng Vương

(Học tại 36 Phú Hữu, P14)

P. 15

116

6

35

0

6

1

6

210

100%

Trường hợp học sinh có hộ khẩu tập thể hoặc mới chuyển hộ khẩu hoặc tạm trú KT3 tại Quận 5 kể từ tháng 1.2016, Ban chỉ đạo tuyển sinh của quận sẽ xem xét phân bổ trường học tùy tình hình cụ thể. Tạm trú KT3 phải có hộ khẩu gốc ở tỉnh để đối chiếu.
Sau khi nhận hết số học sinh theo kế hoạch được giao, nếu còn chỗ hội đồng tuyển sinh nhà trường xét và giải quyết nhận thêm học sinh có cha hoặc mẹ là cán bộ, công nhân viên chức đang công tác tại cơ quan, ban ngành, đoàn thể Quận 5 với điều kiện vẫn phải đảm bảo sĩ số 35 học sinh/lớp.

Lớp 1 tăng cường ngoại ngữ:

Tiếng Anh tăng cường: Tại 12 trường tiểu học Trần Bình Trọng, Huỳnh Mẫn Đạt, Bàu Sen, Lê Văn Tám, Chương Dương, Huỳnh Kiến Hoa, Phạm Hồng Thái, Trần Quốc Toản, Chính Nghĩa, Minh Đạo, Lê Đình Chinh và Lý Cảnh Hớn. Học sinh sẽ đăng ký và thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, lấy trong số học sinh đã được chính thức duyệt vào trường.
Tiếng Anh chương trình tích hợp: Trường tiểu học Minh Đạo, Chính Nghĩa, Bàu Sen, Nguyễn Đức Cảnh và Trần Bình Trọng. Học sinh đã được duyệt chính thức vào trường sẽ tham gia hội thảo và đăng ký học theo sự thỏa thuận của phụ huynh với nhà trường.

Lớp 6

Các trường THCS nhận hết 100% số học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học của các trường tiểu học trong quận vào học lớp 6 với sĩ số 40 - 45 học sinh.
Thời gian tuyển sinh: Các trường nhận hồ sơ từ ngày 15 đến ngày 25.6 và công bố danh sách vào ngày 15.7.

Phân tuyến như sau:

Stt

Trường THCS

Số lớp

Tổng số học sinh

Tiếp nhận học sinh đã học

tiểu học tại Quận 5

Tăng cường

Lớp thường

Trường

HK - KT3 Q5

HK ngoài Q5

Anh

Hoa -

Pháp

1

Ba Đình

(12 lớp)

 

 

 

 

Hàm Tử

123

 

2

 

 

 

Trần Bình Trọng

92

 

 

 

 

 

Trần Bình Trọng

92

73

 

 

10

 

Huỳnh Mẫn Đạt

53

 

 

 

 

 

Lê Văn Tám

65

 

 

 

 

 

Ưu tiên học sinh có HK P2/Q5

44

 

Cộng

2

 

10

542

 

469

 

73

2

Kim Đồng

 

Kim Đồng

(11 lớp)

 

 

 

4

 

 

 

Bàu Sen

120

44

1

 

 

 

Bàu Sen

24

8

 

 

 

 

Bàu Sen

71

20

 

 

6

 

Huỳnh Kiến Hoa

103

 

 

 

 

 

Chương Dương

99

 

 

 

 

 

Ưu tiên học sinh có HK P7/Q5

49

 

Cộng

5

 

6

538

 

466

72

3

Lý Phong

(10 lớp)

 

 

 

 

Trần Quốc Toản

84

40

 

 

 

 

Phạm Hồng Thái

115

51

 

 

 

 

Chương Dương

 

35

 

 

10

 

Lê Văn Tám

 

43

 

 

 

 

Hàm Tử

 

30

 

 

 

 

Ưu tiên học sinh có HK P9/Q5

43

 

Cộng

 

 

10

441

 

242

199

4

Mạch Kiếm Hùng

(10 lớp)

 

 

 


 

Nguyễn Viết Xuân

22

31

 

2

 

 

 

59

 

1

 

 

Huỳnh Kiến Hoa

31

9

 

 

 

 

 

20

 

 

7

 

Huỳnh Mẫn Đạt

 

58

 

 

 

 

Lý Cảnh Hớn

 

54

 

 

 

 

 

Minh Đạo

 

126

 

 

 

 

 

Chính Nghĩa

 

72

Cộng

 

3

7

482

 

53

429

5

Hồng Bàng

(17 lớp)

2

 

9

 

Minh Đạo

21

24

 

1

 

Minh Đạo

13

23

 

 

 

Minh Đạo

203

 

5

 

 

Chính Nghĩa

70

97

 

 

 

113

 

 

 

 

Nguyễn Viết Xuân

49

 

 

 

 

Lý Cảnh Hớn

51

 

 

 

 

Ưu tiên học sinh có HK P12/Q5

77

 

Cộng

7

1

9

741

 

597

144

6

Trần Bội Cơ

(16 lớp)

 

1

 

 

Nguyễn Đức Cảnh

24

16

 

 

 

 

116

84

 

1

 

 

Hùng Vương

21

11

 

 

 

 

69

67

3

 

11

 

Lê Đình Chinh

62

68

 

 

 

 

73

41

 

 

 

 

Ưu tiên học sinh có HK P14/Q5

41

 

Cộng

3

2

11

693

 

406

287

Học sinh các trường tiểu học Minh Đạo, Chính Nghĩa có hộ khẩu ngoài Quận 5 được phân bổ về trường trung học cơ sở Hồng Bàng trên cơ sở xét điểm từ cao xuống đến khi đủ chỉ tiêu được giao. Số học sinh còn lại sẽ được phân bổ về trường trung học cơ sở Mạch Kiếm Hùng (theo sự phân bổ như trên).
Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại Quận 5 nhưng học tại các trường ngoài Quận 5 và học sinh phổ cập giáo dục được xem xét việc phân tuyến do Phòng Giáo Dục và Đào tạo Quận 5 quy định như sau: Trung học cơ sở Ba Đình: Ưu tiên Phường 1, 2, 3, 4; Trung học cơ sở Kim Đồng: Ưu tiên Phường 5, 6, 7; Trung học cơ sở Lý Phong: Ưu tiên Phường 8, 9; Trung học cơ sở Mạch Kiếm Hùng: Ưu tiên Phường 10, 11; Trung học cơ sở Hồng Bàng: Ưu tiên Phường 12; Trung học cơ sở Trần Bội Cơ: Ưu tiên Phường 13, 14, 15.

Tăng cường ngoại ngữ:

Tiếng Anh tăng cường: Tại 4 trường trung học cơ sở Hồng Bàng, Kim Đồng, Ba Đình và Trần Bội Cơ. Học sinh học chương trình Tăng cường tiếng Anh đủ 5 năm tại 4 trường tiểu học Trần Bình Trọng, Bàu Sen, Chính Nghĩa và Lê Đình Chinh được công nhận đạt yêu cầu cấp tiểu học của chương trình và có điểm toàn năm từng kỹ năng môn tiếng Anh đạt từ 6 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ Cambridge Flyer đạt 10/15 khiên hoặc TOEFL Primary Step 2 đạt 3/5 huy hiệu.
Tiếng Anh chương trình Tích hợp: Tại 2 trường trung học cơ sở Hồng Bàng và Kim Đồng.
Học sinh học lớp Cambridge trường Bàu Sen, Minh Đạo, Chính Nghĩa được ưu tiên tuyển sinh vào lớp Tiếng Anh tích hợp nếu có nhu cầu tiếp tục học Tiếng Anh tích hợp tại trường Kim Đồng (học sinh Bàu Sen); trường Hồng Bàng (học sinh Minh Đạo, Chính Nghĩa).

Theo Thanh niên, nguồn: http://thanhnien.vn/giao-duc/tuyen-sinh-mam-non-lop-1-va-lop-6-tai-quan-5-nam-2016-nhu-the-nao-707521.html
Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 tại Quận 5 năm 2016 như thế nào?, tuyển sinh đầu cấp, tuyển sinh lớp 1, tuyển sinh lớp 6, thời gian tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh, ưu tiên tuyển sinh, phân tuyến tuyển sinh

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Đại học Đông Á tuyển 150 chỉ tiêu ngành công nghệ thực phẩm

Trường xét tuyển theo học bạ THPT từ ngày 15/4. Thời gian học bắt đầu từ ngày 15/8. Năm 2017, trường Đại học Đông Á tuyển sinh ngành Công nghệ thực phẩm - Sinh học theo 2 phương thức. Một là xét tuyển theo học bạ THPT với điểm trung bình chung các môn học năm lớp 12 ở 4 tổ hợp môn gồm Toán, Lý, Hóa - Toán, Hóa, Sinh - Toán, Hóa, Anh - Toán, Sinh, Anh phải đạt 6.0.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thiHOT - Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thi
Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinhHOT - Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinh
Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng AnhHOT - Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng Anh
Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017HOT - Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017
Danh sách trường quốc tế tại TPHCMHOT - Danh sách trường quốc tế tại TPHCM