Trao thêm quyền tự chủ cho trường đại học quốc gia

Đây là một trong những điểm nội bật của dự thảo Nghị định về đại học (ĐH) Quốc gia đang được đăng tải để xin ý kiến đóng góp. Nghị định này nếu có hiệu lực sẽ áp dụng đối với ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TPHCM;

Đại học quốc gia được thí điểm đào tạo các chương trình mới

Các mô hình tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học mới chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành sau khi có ý kiến của Bộ GD-ĐT và các bộ, ngành có liên quan.

Đây là một trong những điểm nội bật của dự thảo Nghị định về đại học (ĐH) Quốc gia đang được đăng tải để xin ý kiến đóng góp. Nghị định này nếu có hiệu lực sẽ áp dụng đối với ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TPHCM; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản lý và hoạt động của ĐH quốc gia.

Dự thảo Nghị định cho biết, Đại học quốc gia có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các đề án, dự án quan trọng của ĐH quốc gia sau khi có ý kiến của Bộ GD-ĐT và các bộ, ngành liên quan; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ các quyết nghị của Hội đồng ĐH quốc gia về việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển của ĐH quốc gia và các nội dung khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật; đào tạo bồi dưỡng nhân tài khoa học; chuyển giao tri thức và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; Nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đề xuất và thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm quốc gia.

Quản lý, điều hành sử dụng, chia sẻ các nguồn lực và cơ sở vật chất dùng chung trong ĐH quốc gia đảm bảo tính hữu cơ, đồng bộ và hiệu quả; huy động nguồn lực của xã hội để xây dựng ĐH quốc gia thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học đạt chuẩn quốc tế; Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước; chịu trách nhiệm giải trình trước xã hội và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ GD-ĐT, Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân TPHCM nơi ĐH quốc gia đặt trụ sở theo quy định.

Đại học quốc gia có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao trong các hoạt động về đào tạo.

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức; tài chính và tài sản; hợp tác quốc tế; tổ chức bộ máy và nhân sự, được quy định cụ thể trong Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐH quốc gia và các cơ sở giáo dục ĐH thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Đại học quốc gia được làm việc trực tiếp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Khi cần thiết, Giám đốc ĐH quốc gia báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành về những vấn đề liên quan đến hoạt động và phát triển của ĐH quốc gia; Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do cấp có thẩm quyền giao và theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Dự thảo, Đại học quốc gia là cơ sở giáo dục ĐH công lập phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu; là trung tâm đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, nghiên cứu khoa học cơ bản và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển. Tuy nhiên chịu sự quản lý nhà nước của Bộ GD-ĐT, của các bộ, ngành khác và Uỷ ban nhân dân các cấp nơi ĐH quốc gia đặt địa điểm, theo quy định của pháp luật.

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Trao thêm quyền tự chủ cho trường đại học quốc gia, Trao thêm quyền tự chủ cho trường đại học quốc gia, đại học, đại học quốc gia, quyền tự chủ, tự chủ đại học quốc gia, điểm thi đại học quốc gia

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn


Kênh Tuyển Sinh ( Theo Xã Luận)

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên Đán 16 ngày

Theo kế hoạch năm học 2016-2017 của UBND TP.HCM, học sinh sẽ nghỉ tết Nguyên đán Đinh Dậu từ ngày 23/1/2017 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 5/2/2017 (mùng 9 Tết).

 
Chương trình đào tạo Kỹ năng cho sinh viên
Hội thảo du học Canada khối ngành STEM và chương trình thực tập hưởng lương Co-op 2016HOT - Hội thảo du học Canada khối ngành STEM và chương trình thực tập hưởng lương Co-op 2016
Hội thảo học bổng thạc sỹ 25% Torrens University Australia, cơ hội ở lại làm việc 2-3 năm cùng visa ưu tiên 2016HOT - Hội thảo học bổng thạc sỹ 25% Torrens University Australia, cơ hội ở lại làm việc 2-3 năm cùng visa ưu tiên 2016
Hội thảo 10 trường Cao đẳng Mỹ - Học bổng đến 90 triệu đồngHOT - Hội thảo 10 trường Cao đẳng Mỹ - Học bổng đến 90 triệu đồng
TVCREATE 2016 "Standing up for the environment" chính thức khởi độngHOT - TVCREATE 2016