Thông tin tuyển sinh đại học Sư phạm TP HCM năm 2015

Thông tin tuyển sinh đại học Sư phạm TP HCM năm 2015: Trong kỳ tuyển sinh 2015, Đại học Sư phạm tuyển 3.300 chỉ tiêu đối với tất cả các chương trình đào tạo. Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia và kết quả thi các môn năng khiếu do trường tổ chức để xét tuyển.

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường.

Ngành học.

Ký hiệu trường

Mã ngành

Môn thi

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

SPS

 

 

3.300

280 An Dương Vương, Q.5, TP. HCM;  221 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP. HCM
ĐT: (08)38300440; Fax: (08)38398946

Các ngành đào tạo trình độ đại học, khối ngành sư phạm:

Sư phạm Toán học

 

D140209

Toán học, Vật lí, Hóa học

Toán học, Vật lí, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Toán học)

150

Sư phạm Vật lí

 

D140211

Toán học, Vật lí, Hóa học

Toán học, Vật lí, Tiếng Anh

Toán học, Vật lí, Ngữ văn

(Môn thi chính: Vật lí)

100

Sư phạm Tin học

 

D140210

Toán học, Vật lí, Hóa học

Toán học, Vật lí, Tiếng Anh

90

Sư phạm Hoá học

 

D140212

Toán học, Vật lí, Hóa học

(Môn thi chính: Hóa học)

90

Sư phạm Sinh học

 

D140213

Toán học, Hóa học, Sinh học

Toán học, Sinh học, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Sinh học)

80

Sư phạm Ngữ văn

 

D140217

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán học, Ngữ văn, Lịch sử

Toán học, Ngữ văn, Địa lí

(Môn thi chính: Ngữ văn)

130

Sư phạm Lịch sử

 

D140218

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Lịch sử)

100

Sư phạm Địa lí

 

D140219

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán học, Ngữ văn, Địa lí

Toán học, Tiếng Anh, Địa lí

Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí

(Môn thi chính: Địa lí)

100

Giáo dục Chính trị

 

D140205

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán học, Ngữ văn, Lịch sử

80

Giáo dục Quốc phòng - An Ninh

 

D140208

Toán học, Vật lí, Hóa học

Toán học, Vật lí, Tiếng Anh

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

80

Sư phạm Tiếng Anh

 

D140231

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Tiếng Anh)

120

Sư phạm song ngữ Nga-Anh

 

D140232

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Nga

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Nga

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Tiếng Nga, Tiếng Anh)

40

Sư phạm Tiếng Pháp

 

D140233

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Pháp

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Pháp

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Tiếng Pháp, Tiếng Anh)

40

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

 

D140234

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Trung quốc

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Trung quốc

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Tiếng Trung quốc, Tiếng Anh)

40

Giáo dục Tiểu học

 

D140202

Toán học, Vật lí, Hóa học

Toán học, Vật lí, Tiếng Anh

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán học, Ngữ văn, Lịch sử

200

Giáo dục Mầm non

 

D140201

Toán học, Ngữ văn, Năng khiếu

200

Giáo dục Thể chất

 

D140206

Toán học, Sinh học, Năng khiếu

Toán học, Ngữ văn, Năng khiếu

(Môn thi chính: Năng khiếu)

130

Giáo dục Đặc biệt

 

D140203

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán học, Ngữ văn, Năng khiếu

Toán học, Ngữ văn, Lịch sử

Toán học, Ngữ văn, Sinh học

50

Quản lí giáo dục

 

D140114

Toán học, Vật lí, Hóa học

Toán học, Vật lí, Tiếng Anh

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

80

Các ngành đào tạo trình độ đại học, khối ngành ngoài sư phạm:

Ngôn ngữ Anh.

Các chương trình đào tạo:

- Tiếng Anh thương mại;

- Tiếng Anh biên, phiên dịch.

 

D220201

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Tiếng Anh)

180

Ngôn ngữ Nga-Anh

 

D220202

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Nga

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Nga

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Tiếng Nga, Tiếng Anh)

120

Ngôn ngữ Pháp.
Các chương trình đào tạo:

- Tiếng Pháp du lịch;

- Tiếng Pháp biên, phiên dịch.

 

D220203

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Pháp

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Pháp

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Tiếng Pháp, Tiếng Anh)

90

Ngôn ngữ Trung Quốc

 

D220204

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Trung quốc

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Trung quốc

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Tiếng Trung quốc, Tiếng Anh)

120

Ngôn ngữ Nhật. Chương trình đào tạo:

- Tiếng Nhật biên, phiên dịch.

 

 

D220209

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Nhật

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Nhật

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Tiếng Nhật, Tiếng Anh)

130

Công nghệ thông tin

 

D480201

Toán học, Vật lí, Hóa học

Toán học, Vật lí, Tiếng Anh

150

Vật lí học

 

D440102

Toán học, Vật lí, Hóa học

Toán học, Vật lí, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Vật lí)

110

Hoá học.
Các Chương trình đào tạo:

- Hóa vô cơ;

- Hóa hữu cơ.

 

D440112

Toán học, Vật lí, Hóa học

Toán học, Hóa học, Sinh học

(Môn thi chính: Hóa học)

100

Văn học

 

D220330

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

(Môn thi chính: Ngữ văn)

80

Việt Nam học.
Chương trình đào tạo:

- Văn hóa - Du lịch.

 

 

D220113

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

100

Quốc tế học

 

D220212

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

110

Tâm lý học

 

D310401

Toán học, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

110

 

- Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia và kết quả thi các môn năng khiếu do trường tổ chức để xét tuyển.

- Điều kiện xét tuyển là thí sinh phải tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm các học kỳ ở bậc THPT đều đạt loại khá trở lên.

- Trường xét tuyển theo ngành và tổ hợp các môn thi. Với các ngành có môn thi chính, điểm môn thi chính nhân hệ số 2.

- Với các ngành thuộc khối ngành sư phạm, thí sinh cần đảm bảo không bị dị tật, không nói ngọng, nói lắp, thể hình: nam cao 1,55 m; nữ cao 1,50 m trở lên;

- Với các ngành Giáo dục thể chất về thể hình, yêu cầu thí sinh nam cao 1,65m, nặng 50 kg trở lên; nữ cao 1,55m, nặng 45 kg trở lên.

- Môn thi năng khiếu ngành Giáo dục thể chất, thí sinh sẽ thi chạy cự ly ngắn, lực kế bóp tay, bật xa tại chỗ; môn thi năng khiếu các ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục đặc biệt, thí sinh thi đọc, kể diễn cảm và hát.

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Thông tin tuyển sinh đại học Sư phạm TP HCM năm 2015, đại học sư phạm tphcm, thông tin tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh

Hỏi & Đáp

Bình Luận(Có 94 bình luận)

Diem xet tuyen
Chào thầy(cô), em muốn hỏi là nếu thi ngành sư phạm hóa học thì điểm xét tuyển môn hóa có nhân hệ số hai không ạ! Em cảm ơn nhiều.
()()
thí sinh tự do
Tôi đã tốt nghiệp THPT được 2 năm, giờ là thí sinh tự do, và muốn thi vào ngành sư phạm mầm non.
Và tôi muốn hỏi quy chế và hình thức thi tuyển ra sao?
()()
thí sinh tự do
Tôi đã tốt nghiệp THPT được 2 năm, giờ là thí sinh tự do, và muốn thi vào ngành sư phạm mầm non.
Và tôi muốn hỏi quy chế và hình thức thi tuyển ra sao?
()()
Em muốn học văn bằng 2 tiếng Trung
cho em hỏi trường mình thường tháng mấy là tổ chức thi tuyển học Văn bằng 2 tiếng Trung ạ! Khi thi cần phải ôn thêm những môn nào. Em cảm ơn ạ!
Em mong nhận được comment từ addmin!
()()
lien thong len dai hoc
e co đứa e mới học xong cao dang giờ muốn liên thông len đại học
khong biết khi nào nhà trường tổ chức ôn thi và thi
rất mong được giúp đỡ
e cam on nhiều
()()
Sư phạm tiểu học văn bằng 2
Em đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành tài chính ngân hàng em muốn học văn bằng 2 giáo viên tiểu học thì cần thủ tục như thế nào ạ, hiện tại địa học sư phạm TPhCM có tuyển không ạ, Mong hồi âm sớm.
()()
thi THPT quốc gia
cho em hỏi trường dh Sư phạm có khóa luyện thi đại học quốc gia sau tết không ạ. nếu có thì thời gian đăng ký học là ngày bao nhiêu. E cám ơn.
()()
VỪA HỌC VỪA LÀM
Cho em hỏi, em muốn học khóa tiếng nhật vừa học vừa làm tại Trường DHSP. Tuy nhiên, em chỉ có bằng TNPT và Biết tiếng nhật đến bài 40 Mina nihongo.

em cấn phải làm gì để có thể nhập học(vìhiện tại em đang đi làm).

xin cám ơn.
()()
Muốn dạy lớp Tiểu Học
Tôi đã tốt nghiệp ĐHSP-TP.HCM khoa Nga 1991, bằng cử nhân hệ chính quy (Tiếng Anh : Đọc, nói, nghe, Viết rất tốt. Nay tôi muốn đi dạy lớp Tiểu học môn tiếng Nga-Anh và các môn khác như : Toán, Tiếng Việt, Lịch sử,...Tôi cần phải có thêm văn bằng và kiến thức chuyên môn gì để có thể dạy được lớp Tiểu học. Xin cám ơn rất nhiều. Nguyễn Kim Thanh Mỹ 28/09/2014
()()
tuyển sinh khối D3
cho e hoi khi dang ki tuyen sinh vao khoi D3 co can thi them mon Phap khong? hay chỉ xét điểm 3 môn: van, toán, anh.
()()

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Nhiều trường 100% học sinh dự định chỉ thi xét tốt nghiệp

Với kết quả thăm dò có trường 100% học sinh chỉ đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) yêu cầu các trường giải thích thêm cho học sinh để các em hiểu rõ quy chế.

 
Chương trình đào tạo Kỹ năng cho sinh viên
QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA & TUYỂN SINH 2015HOT - QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA & TUYỂN SINH 2015
Hội thảo du học Thụy Sĩ trường IMI ở HN & HCMHOT - Hội thảo du học Thụy Sĩ trường IMI ở HN & HCM
Hội thảo Đại học công lập Úc tại SingaporeHOT - Hội thảo Đại học công lập Úc tại Singapore
Gói hỗ trợ du học toàn diện lên tới 100 triệu tại Triển lãm du học quốc tế 2015HOT - Gói hỗ trợ du học toàn diện lên tới 100 triệu tại Triển lãm du học quốc tế 2015
Triển lãm du học Anh Quốc - UK Education Roadshow IVHOT - Triển lãm du học Anh Quốc - UK Education Roadshow IV
Chính sách Visa và học bổng du học Úc 2015HOT - Chính sách Visa và học bổng du học Úc 2015
Học bổng du học Singapore năm 2015HOT - Học bổng du học Singapore năm 2015
Phỏng vấn học bổng trường trung học nội trú Lake Mary, Orlando, Floria, MỹHOT - Phỏng vấn học bổng trường trung học nội trú Lake Mary, Orlando, Floria, Mỹ
Du học Canada 2015 với chất lượng giáo dục vượt trội, chi phí thấp, cơ hội việc làm và thực tập có trả lươngHOT -  Du học Canada 2015 với chất lượng giáo dục vượt trội, chi phí thấp, cơ hội việc làm và thực tập có trả lương