Lưu ý tiêu chí phụ để tăng cơ hội trúng tuyển

Kỳ tuyển sinh năm 2015, nhiều trường đưa ra tiêu chí phụ để lựa chọn thí sinh, trong trường hợp có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường có cùng điểm thi.

>> Điểm thi tốt nghiệp 2015 >> Điểm thi đại học 2015 >> Điểm chuẩn đại học 2015


Lưu ý tiêu chí phụ để tăng cơ hội trúng tuyển


Tiêu chí phụ cũng là một yếu tố thí sinh cần cân nhắc trước khi nộp hồ sơ xét tuyển vào trường để tăng cơ hội đỗ đại học.

Thông thường, các trường sẽ có 2 cách để xác định tiêu chí phụ. Cách thứ nhất dựa vào điểm học bạ THPT; cách thứ hai căn cứ vào điểm một môn thi được lựa chọn trong tổ hợp môn thi xét tuyển vào từng ngành của trường. Cũng có trường đồng thời sử dụng cả hai tiêu chí phụ để chọn lọc thí sinh.

Dùng điểm phổ thông, môn thi chính làm tiêu chí phụ

Trường ĐH Luật Hà Nội quy định, nếu còn chỉ tiêu mà nhiều thí sinh có cùng mức điểm, sẽ xét các tiêu chí phụ, cụ thể:

  • Tiêu chí 1, thí sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi trong cả 3 năm THPT.
  • Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí đạt danh hiệu học sinh giỏ trong cả 3 năm THPT vẫn còn chỉ tiêu và nhiều thí sinh cùng mức điểm, sẽ xét đến tiêu chí môn thi ưu tiên như sau:

Với ngành Luật, ngành Luật Kinh tế: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, thì thí sinh có điểm Ngữ văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

  • Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp các môn Toán, Lý, Hóa, người có điểm Toán cao hơn sẽ trúng tuyển;
  • Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, người có điểm Tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Đối với ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Luật Thương mại quốc tế, thí sinh có điểm thi môn Tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

  • Sau khi xét đến tiêu chí hai nhưng vẫn còn chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh 2015 của trường sẽ quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

Trường ĐH Thương mại quy định tiêu chí phụ 1: Với ngành Ngôn ngữ Anh, điểm môn chính là môn Tiếng Anh; chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại – sử dụng điểm môn Tiếng Pháp; các ngành còn lại: sử dụng điểm môn Toán.

Sau khi sử dụng tiêu chí phụ 1, nếu số thí sinh trúng tuyển vẫn còn cao hơn so với chỉ tiêu quá 5%, Trường sử dụng tiêu chí phụ 2.

Cụ thể, với ngành Ngôn ngữ Anh, xét thí sinh có điểm môn Toán cao; các ngành xét theo tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), tiêu chí phụ là điểm môn Vật lý;

  • Ngành xét theo tổ hợp A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) hoặc tổ hợp D01 (Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn), tiêu chí phụ là điểm môn Tiếng Anh;
  • Ngành xét theo tổ hợp D03 (Toán. Tiếng Pháp, Ngữ văn), tiêu chí phụ và điểm môn Toán.

Với Trường ĐH Giao thông vận tải, nếu thí sinh có kết quả thi 3 môn bằng nhau, nhà trường sẽ ưu tiên xét tổng điểm môn Toán và Lý cao hơn, nếu vẫn bằng nhau sẽ ưu tiên xét điểm môn Toán cao hơn.

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM quy định riêng tiêu chí phụ đối với thí sinh xét bằng điểm thi THPT quốc gia. Theo đó, thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Với ngành Việt Nam học của hệ CĐ, thí sinh xét tuyển với tổ hợp môn: Văn, Sử, Địa thì thí sinh có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí phụ đối với xét bằng học bạ THPT: Thí sinh có điểm tổng kết trung bình năm học lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển. Nếu sau khi xét đến tiêu chí phụ mà vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển của nhà trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

Trường ĐH Y Dược TPHCM quy định, nếu ngành có quá nhiều thí sinh đạt tổng điểm 3 môn bằng nhau, trường sẽ xét ưu tiên thí sinh có điểm thi môn Hóa và Sinh. Nếu vẫn có trường hợp đồng điểm nhau, trường xét tiếp đến tiêu chí điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT để xét từ cao xuống thấp. Tiếp đến là tiêu chí điểm trung bình 3 môn Toán, Sinh, Hóa năm lớp 12.

3 tiêu chí phụ vào các trường khối quân đội

Năm nay, các trường khối quân đội đều quy định về tiêu chí phụ trong xét tuyển các trường hợp đặc biệt được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau :

Tiêu chí 1: Đối với trường có môn thi chính nhân hệ số 2, thì thí sinh có điểm môn thi chính nhân hệ số 2 cao hơn sẽ trúng tuyển.

Đối với Học viện Quân y, nếu xét tuyển tổ hợp các môn thi: Toán, Hóa, Sinh học, thì thí sinh có điểm thi môn Sinh học cao hơn sẽ trúng tuyển; nếu xét tuyển theo tổ hợp các môn: Toán, Lý, Hóa thì thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Trường Sĩ quan Phòng hóa xét tổ hợp các môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa thì thí sinh có điểm thi môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển.

Đối với các trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Văn, Sử, Địa thì thí sinh có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

Đối với các trường còn lại có tổ hợp các môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa và Toán, Lý, Tiếng Anh và Toán, Văn, Sử thì thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển trong 5 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 của năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau:

Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển học kỳ 1 năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

Các tiêu chí phụ (nếu có) đều được nhà trường công khai trong thông báo tuyển sinh. Thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin của các trường, cân nhắc các mức điểm (điểm thi THPT quốc gia, điểm các môn thi chính theo quy định từng trường và điểm học bạ THPT) để đăng ký xét tuyển.

Những thông tin khác thí sinh cần lưu ý tìm hiểu: Điểm chuẩn vào trường các năm trước; khả năng thu hút thí sinh của trường năm 2015; danh sách thí sinh ĐKXT trường cập nhật 3 ngày/lần...

Lưu ý khi đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2015

Cuối giờ sáng nay (01/8), Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố rộng rãi những lưu ý đối với thí sinh khi đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.
Trước khi nộp hồ sơ xét tuyển, thí sinh cần tìm hiểu thông tin trên website của trường dự kiến đăng ký xét tuyển.

Thí sinh nên tìm thông tin chính xác về các tổ hợp môn thi dung để xét tuyển vào từng ngành và chỉ tiêu tuyển sinh 2015 của từng ngành. Thông tin này có trong tài liệu "Những điều cần biết về tuyển sinh cao đẳng, đại học 2015" đăng trên www.moet.gov.vn hoặcwww.thi.moet.edu.vn). Nếu trường sử dụng nhiều tổ hợp để xét tuyển cho một ngành thì phải tìm hiểu quy định của trường về độ lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp.

Thí sinh cũng cần tìm hiểu các điều kiện bổ sung dùng để xét tuyển trong trường hợp lấy hết chỉ tiêu mà trong danh sách đăng ký xét tuyển vẫn còn nhiều thí sinh có điểm bằng điểm dự kiến trúng tuyển.

Ngoài ra, thí sinh cũng cần tham khảo điểm trúng tuyển của các năm trước vào ngành dự kiến đăng ký xét tuyển; ghi số điện thoại tư vấn tuyển sinh của trường để liên hệ tư vấn khi có bất cứ vấn đề nào chưa rõ…

Căn cứ vào phổ điểm mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố, thí sinh so sánh kết quả điểm của mình với kết quả điểm thi của những thí sinh khác trong cùng tổ hợp để lựa chọn trường phù hợp với kết quả thi của mình. Thí sinh nên lựa chọn nhiều hơn một trường và xếp thứ tự ưu tiên để có thể thay đổi nguyện vọng kịp thời. Sau khi đã chọn được trường phù hợp, thí sinh nên nộp hồ sơ ngay để có thời gian theo dõi thông tin thống kê của trường, kịp thời điều chỉnh nguyện vọng, nếu cần thiết. Nếu thí sinh ở xa trường đăng ký xét tuyển thì cần chuẩn bị giấy uỷ quyền rút hồ sơ cho người có thể trợ giúp việc rút hồ sơ khi cần thiết. Mẫu giấy uỷ quyền cần ghi rõ các thông tin về thí sinh ủy quyền ghi trên Phiếu đăng ký xét tuyển và họ, tên, ngành tháng năm sinh, địa chỉ, số chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

Liên quan đến việc xét 4 nguyện vọng trong một trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo giải thích rõ: Nếu thí sinh có điểm trúng tuyển vào nhiều ngành thì được xét vào ngành có thứ tự ưu tiên cao nhất. Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ được chuyển sang ngành nguyện vọng 2 và xét bình đẳng với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành đó và tương tự như vậy đối với các nguyện vọng 3, 4. Trong 4 nguyện vọng, thí sinh có thể đăng ký đồng thời cả ngành đại học và cao đẳng (nếu trường có đào tạo cao đẳng). Nếu đã thuộc danh sách trúng tuyển, thí sinh không được đăng ký xét tuyển các đợt sau và nên chuẩn bị hồ sơ nhập học theo quy định của trường.

Theo:

  • Giáo dục thời đại, tin gốc: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/luu-y-tieu-chi-phu-de-tang-co-hoi-trung-tuyen-1155672-v.html
  • VTV.vn, tin gốc: http://vtv.vn/giao-duc/luu-y-khi-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-cao-dang-nam-2015-20150801200858741.htm
Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Lưu ý tiêu chí phụ để tăng cơ hội trúng tuyển, tuyển sinh, tuyển sinh 2015, điểm thi đại học, điểm thi tốt nghiệp, điểm chuẩn 2015, điểm sàn 2015, điểm xét tuyển 2015

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Đại học Đông Á tuyển 150 chỉ tiêu ngành công nghệ thực phẩm

Trường xét tuyển theo học bạ THPT từ ngày 15/4. Thời gian học bắt đầu từ ngày 15/8. Năm 2017, trường Đại học Đông Á tuyển sinh ngành Công nghệ thực phẩm - Sinh học theo 2 phương thức. Một là xét tuyển theo học bạ THPT với điểm trung bình chung các môn học năm lớp 12 ở 4 tổ hợp môn gồm Toán, Lý, Hóa - Toán, Hóa, Sinh - Toán, Hóa, Anh - Toán, Sinh, Anh phải đạt 6.0.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thiHOT - Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thi
Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinhHOT - Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinh
Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng AnhHOT - Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng Anh
Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017HOT - Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017
Danh sách trường quốc tế tại TPHCMHOT - Danh sách trường quốc tế tại TPHCM